Výrobek roku 2016 zná vítěze

Nejvyšší ocenění si letos odnesly Flexira xConnect System, SULKOvent® a DAFE PUREX. Slavnostní vyhlášení výsledků letos proběhlo opět na Stavebních veletrzích v Brně, tentokrát v sále P3 a za již tradiční účasti soutěžících firem, porotců a pořadatelů soutěže. Tato ojedinělá soutěž stavebních výrobků tímto aktem vkročila do svého druhého desetiletí.

Soutěž Výrobek roku, určená pro stavební výroby a technologie, tradičně pořádá vydavatelství Vega s.r.o. ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. prostřednictvím veletrhu IBF – Mezinárodního stavebního veletrhu, dále Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Institutem udržitelné výstavby v Brně. Hlavním mediálním partnerem je časopis Stavebnicví a interiér.

Za celou éru této soutěže porotci posuzovali celkem 218 stavebních výrobků a udělili 104 ocenění, z toho 30 nejvyšších Hlavních, Platinových, Zlatých a Stříbrných cen. Hodnota této soutěže spočívá mimo jiné ve způsobu hodnocení.

Nestranné hodnocení

U odborné poroty, která se skládá z učitelů středních a vysokých stavebních škol, je téměř vyloučeno vnější ovlivňování porotců; ti totiž hodnotí, přesněji řečeno „známkují” své favority sami, prostřednictvím internetu, a o nejlepších známkách rozhodne až statistika. Internetové hodnocení se odehrává během dvou až tří týdnů po společných ústních prezentacích soutěžních výrobků/technologií a praktických ukázkách formou minivýstavy.

Profesní porota se skládá z praktikujících architektů a projektantů, kteří rozhodnou o „svých” udělených cenách společným výrokem, a to bezprostředně po skončení již zmíněných ústních prezentací a minivýstavy.

Ústní prezentace a minivýstava

Tyto dvě klíčové akce v jednom proběhly, letos už potřetí, v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové dne 23. února 2016. Vedle zástupců firem, kteří formou ústní prezentace a praktických ukázek představili 18 soutěžních výrobků a technologií, se jich účastnilo 20 členů odborné poroty z různých středních a vysokých škol z celé ČR a 7 členů profesní poroty, taktéž z celé republiky. Vedle nich pak pozvaní odborníci, většinou projektující osoby, anebo studenti středních nebo vysokých stavebních škol; všichni pak zaplnili sál pro cca 100 osob.

Slavnostní vyhlášení výsledků

Tato stejně důležitá, i když už „jen” slavnostní část soutěže proběhla na brněnském výstavišti v době stavebního veletrhu IBF 2016. Pod taktovkou skvělé moderátorské dvojice Jan Hejhálek a Martin Havlík bylo předáno celkem 11 ocenění v soutěži výrobek roku 2016, ceny předávali Ing. Rudolf Böhm, ředitel Institutu udržitelné výstavby, který byl partnerem soutěže, a RNDr. Jiří Hejhálek, šéfredaktor časopisu Stavebnictví a interiér.

Cílem soutěže je upoutat pozornost na pokrokové výrobky a technologické postupy určené pro stavebnictví, které jsou uvedeny na trh Evropské unie, zejména v České republice. To byl zároveň důvod, proč byla i letos tato soutěž a zejména vyhlášení výsledků jejího jubilejního 10. ročníku součástí doprovodného programu Stavebních veletrhů IBF v Brně.

O soutěži

Tato soutěž je nejstarší a jedinou svého druhu v ČR. Je zaměřená na propojení výrobců a dodavatelů stavebních technologií a materiálů s nastupující stavařskou generací, posluchači a učiteli středních odborných a vysokých škol stavebního zaměření. O pořadí rozhodují nezávisle dvě poroty, odborná, složená z pedagogů škol, a profesní, složená ze zástupců ČKAIT, ČSSI, ČKA a Obce architektů. Samostatně na internetu hlasují rovněž žáci středních a vysokých škol. Letos bylo do soutěže přihlášeno 18 výrobků.

Výrobek roku 2017

Souběžně se slavnostním předáním za rok 2016 byl oficiálně vyhlášen jedenáctý ročník této soutěže, Výrobek roku 2017.

Udělená ocenění v celostátní soutěži Výrobek roku 2016

Ceny udělené odbornou porotou složenou z pedagogů středních a vysokých škol jsou:

Hlavní cena

SULKOvent®

(přihlašovatel: SULKO s.r.o.)

Zařízení pracuje na principu rekuperační výměny tepla, má tři stupně výkonu v cyklu 70 sekund. Kompaktní akumulátor tepla z keramického kompozitního materiálu je umístěn uprostřed proudu vzduchu vytvářeného ventilátorem s elektromotorem.

DAFE PUREX

(přihlašovatel:

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.)

Systém Dafe PUREX umožňuje montáž okenních výplní tzv. předsazenou montáží, požadovanou zejména u budov v pasivním standardu.

Flexira xConnect System

(přihlašovatel: AZ - Pokorny Trade, s.r.o.)

Použití pro rozvody různých médií od páteřních systémů až ke koncovým dopojům spotřebičů. Maximální bezpečnost, rychlost a jednoduchost tvarování nerezové trubky do požadovaného tvaru bez nutnosti speciálních nástrojů, minimalizace spojů a úspory času při realizaci vnitřních rozvodů. Certifikace pro rozvody více druhů médií včetně spojovacích prvků.

Cena za design

Rolety Siluroll a Nero

(přihlašovatel: ROLROLS s.r.o.)

Siluroll je látková roleta, která pomocí zdvojené látky a vetkaných pruhů mezi ně plní dekorativní stínění každého prostoru. Nero jsou pomocí rafinované soustavy pružin téměř neslyšné a natolik úsporné, že v nich baterie vydrží až 5 let. Ovládání je možné pomocí dálkového ovládání, ovšem pokud není zrovna po ruce, lze stejně dobře i ručně, tahem za látku.

Cena za nápaditost

Zvukoabsorpční skleněný panel GLASIO®

(přihlašovatel: AVETON s.r.o.)

Zvukoabsorpční skleněný panel GLASIO® slouží pro optimalizaci prostorové akustiky v interiérech. Je tvořen vzájemně teplotně spojenými skleněnými částicemi, mezi kterými je vytvořen absorpční multicelulární vzduchový labyrint.

Cena za příspěvek k úsporám energie

Systém ostění HELLA TRAV®frame

(přihlašovatel: HELLA stínící technika s.r.o.)

HELLA TRAV®frame je systémem izolačního ostění umožňující rychlou a technicky a funkčně přesnou montáž oken, dveří, parapetů a stínící techniky bez tepelných mostů.

Cena za význam pro stavebnictví

Multi-Baudicht 2K, č.v. 3014, Remmers

(přihlašovatel: Remmers s.r.o.)

Pružná izolační stěrka neobsahující rozpouštědla. Kombinuje vlastnosti minerální stěrky (MDS) a izolace na bázi živice (KMB), určená pro silnovrstvé stavební izolace.

Cena škol

Obkladová fasádní deska

(přihlašovatel: PRESBETON Nova, s.r.o.)

Systém vibrolisovaných betonových obkladových desek určený pro realizaci vnějšího pláště budov suchou výstavbou s aktivně pozitivním vlivem na životní prostředí.

Ceny udělené profesní porotou složenou z aktivních architektů a projektantů jsou:

PLATINA

Flexira xConnect System

(přihlašovatel: AZ - Pokorny Trade, s.r.o.)

ZLATO

Multi-Baudicht 2K, č.v. 3014, Remmers

(přihlašovatel: Remmers s.r.o.)

STŘÍBRO

Zubadan Inverter – New Generation

(přihlašovatel: CS-MTRADE, s.r.o.)

Invertorová tepelná čerpadla typu vzduch/voda s Flash-Injection Scroll kompresorem od výrobce Mitsubishi Electric.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za aktivní letošní účast a ještě jednou gratulujeme k významným oceněním.

V současné době je zahájen příjem přihlášek do dalšího, 11. ročníku této soutěže. Přihlašovatelé mohou přihlásit výrobek splňující požadované náležitosti nejpozději do 30. 1. 2017.

Bližší informace o možnostech přihlášení najdete na www.vyrobekroku.cz.

Autor: Mgr. Jitka Shrbená
Foto: Helena Hejhálková