Výrobky Primalex v novém

Společnost Primalex se neustále snaží reagovat na potřeby a požadavky ze strany spotřebitelů, maximálně se věnuje rozvoji a zvyšování kvalitativních vlastností svých produktů. Tím umožňuje nabídnout produkty s vynikajícími parametry, které si stále zachovávají vůdčí pozici na trhu malířských nátěrových hmot. Jako příklad možno uvést nový Primalex POLAR nebo nový Primalex FORTISIMO. Obaly některých produktů ponesou označení PRIMATEC (PRIMAlex TEChnologie).

Nový Primalex POLAR

Primalex POLAR má nyní s novou recepturou, která přináší dokonale vyvážený poměr vydatnosti a kryvosti a současně i daleko příjemnější aplikační vlastnosti než doposud.

Primalex POLAR je vysoce kvalitní nátěrová hmota určená k malování omítek a sádrokartonových příček ve vnitřních prostorech. Díky nezměněné polární bělosti (min. 92 % BaSO4.) a nyní ještě dokonalejší kryvosti a vydatnosti, i vysoké otěruvzdornosti splňuje nejvyšší požadavky na vzhled a užitné vlastnosti nátěru. Nátěr je zároveň velmi dobře prodyšný. Těchto zdokonalených vlastností je dosaženo použitím kvalitních surovin.

Tip Primalexu: ideální pro reprezentativní, obývací a kancelářské prostory

POLAR s novou recepturou je také aplikačně příjemnější, což je patrné zejména na površích s vyšší savostí. POLAR lze nyní s vynaložením menšího úsilí lehce rozválcovávat, a tím dosáhnout větší natřené plochy s menší spotřebou. POLAR s novou recepturou si také výrazně lépe poradí s méně soudržnými podklady, čímž dokáže předejít problémům praskání nebo odlupování nové malby.

Laboratorní porovnání kryvosti mezi původní recepturou pro POLAR a novou recepturou ukazuje, že na 98% zakrytí černé plochy je potřeba tenčí vrstva nátěru,což charakterizuje zlepšený poměr kryvosti a vydatnosti

Nový Primalex FORTISSIMO

Sametová a zároveň zářivě bílá barva zůstává stále symbolem čistoty a elegance, proto i dnes nachází své místo a uplatnění téměř v každém stylově či moderně řešeném interiéru.

Primalex FORTISSIMO přichází také s no-vou, zdokonalenou recepturou, která zvyšuje jeho bělost a zlepšuje zároveň kryvost nátěru.

Primalex FORTISSIMO je vysoce kvalitní bílá omyvatelná nátěrová hmota určená k malování omítek a příček ze dřeva a sádrokartonových desek ve vnitřních prostorech. Primalex FORTISSIMO je úplně otěruvzdorné a navíc středně odolné proti mytí a drhnutí. Nyní má ještě lepší kryvost a zdokonalenou bělost. Současně si zachovává velmi dobrou prodyšnost. Je obarvitelné tónovacími prostředky Primalex TEKUTÁ TÓNOVACÍ BARVA.

Tip Primalexu: ideální pro dětské pokoje, koupelny, kuchyně, reprezentativní prostory, obývací prostory, kanceláře, prodejní prostory a chodby

„Nový” Primalex FORTISSIMO lze charakterizovat jako produkt se zvýšeným podílem kvalitnějších surovin, zejména v oblasti tzv. vysoce bílých, jako je množství titanové běloby, a to samozřejmě ve vhodné kombinaci s dalšími plnivy. Tyto změny s sebou přináší viditelné zlepšení jeho spotřebitelsky žádaných vlastností a právo na jeho zařazení do kategorie pro nejnáročnější spotřebitele.

Laboratorní měření prokázala, že Primalex FORTISSIMO s novou recepturou nabízí potenciálním odběratelům prokazatelně zlepšené základní parametry, tzn. bělost a kryvost, které odrážejí posun v kvalitativní úrovni produktu

Nový design obalů se symbolem PRIMATEC

Zároveň s těmito změnami došlo k zavedení nového designu obalů, které svým pojetím vycházejí z původní barevnosti, jež společnost Primalex zavedla a která zobecněla, ale zároveň prezentují mo-derní dynamiku rozvoje celé společnosti. V této souvislosti byly některé produkty označeny symbolem PRIMATEC pro výrazně vyšší kryvost a výborné aplikační vlastnosti.

Co to je PRIMATEC

PRIMATEC, nebo-li PRIMAlex TEChnologie, je moderní a spolehlivá technologie výroby nátěrových hmot PRIMALEX, prověřená certifikačním auditem integrovaného systému řízení v oblastech řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Efektivní výroba využívá kvalitních a ověřených surovin, a tím umožňuje nabídnout produkty s vynikající kryvostí a snadnou aplikovatelností.

Vysoká kryvost a snadná aplikace jsou pro naše zákazníky dlouhodobě nejžádanější požadavky na kvalitní nátěrové hmoty. Produkty Primalex označené symbolem PRIMATEC se mohou právem honosit (prezentovat) známkou nejvyšší kvality.

PRIMATEC – Vaše snadná orientace při nákupu opravdu kvalitních nátěrových hmot.


1 Zpracováno z podkladů firmy Primalex a.s.
Autor: Ing. Margit Petříčková
Foto: Archiv firmy