Výsledky soutěže Výrobek roku 2009 vyhlášeny

V Národním stavebním centru byly v pátek 16. 4. 2010 slavnostně vyhlášeny výsledky již 4. ročníku soutěže Výrobek roku, který pořádají redakce časopisu Stavebnictví a interiér vydavatelství Vega s.r.o. a Národní stavební centrum Brno. Hlavním partnerem této soutěže, která je zařazena do oficiálního programu stavebních veletrhů, je akciová společnost Veletrhy Brno, odbornými partnery se stalo osmnáct středních a vysokých škol stavebního zaměření, nechybělo ani jedenáct mediálních partnerů.

V porotě soutěže Výrobek roku 2009 hodnotilo 19 porotců z 18 partnerských škol celkem 42 nominovaných výrobků. U každého výrobku mohli hodnotit 5 kritérií (nápaditost, provedení, vzhled, širší význam, přínos k úsporám energie). Hodnocení probíhalo známkováním podle školní stupnice 1 až 5, pětka byla nejslabší hodnocení. Podrobné informace o podmínkách, hodnocení soutěže a popisu jednotlivých výrobků naleznete na www.vyrobekroku.cz.

Kromě tří Hlavních cen byly uděleny Ceny za nápaditost, za design, za provedení, za úspory energie a za širší význam. Dále pak Cena Národního stavebního centra, Cena stavebních škol, Cena veřejnosti z internetového hlasování a deset Čestných uznání.

Hlavní ceny

Sunizer

Přihlašovatel: ABC – American Bohemian Corporation, s.r.o.

Tubusový světlík nazývaný sanizér dosahuje při stejné velikosti jako běžný světlovod nebo světlík výrazně vyšší účinnosti a rovnoměrnějšího rozptylu slunečních paprsků po místnosti. Střešní zakončení připomíná běžný vikýř či výlez na střechu, takže je jeho montáž do běžných střech snadná a zvládne ji každý klempíř. Stropní díl je ve standardizovaném čtvercovém tvaru rozměru 60×60 cm a ideálně se hodí pro instalace do běžných stropů i kazetových podhledů. Pro využití i v nočních hodinách je do sanizéru zabudován systém LED diod, které vytváří velmi kvalitní osvětlení a navíc působí velmi elegantním dojmem. Sunizér se hodí pro všechny typy střech od rovných až po šikmé. Na střeše je prakticky nerozeznatelný od střešních oken, takže nenarušuje vzhled střechy.

výrobek roku - sunizer
Sunizer – stropní díl

WEBFLOOR – technologie pro zakládání podlahových konstrukcí

Přihlašovatel: Benda Trade s.r.o.

WEBFLOOR lze koncepčně charakterizovat jako technologii sendvičového uspořádání horizontálních sanačních a konstrukčních vrstev, kde hlavním stabilizačním prvkem je roznášecí souvrství mechanicky zpevněné geobuňkou. Mechanický účinek bočního sevření výplně geobuňkou výrazným způsobem zvyšuje tuhost souvrství, jeho přetvárné a pevnostní vlastnosti a přispívá k roznášení zatížení v podloží armované vrstvy s eliminací nadlimitních hodnot diferenciálních deformací (denivelace) v celé ploše budoucí podlahy.WEBFLOOR je komplexní technologie řešení plošného způsobu zakládání náročných podlah. Mezi výhody patří : výrazná redukce tloušťky štěrkového polštáře, úspornější konstrukce vlastní betonové podlahy, snížení rozsahu hlubinného založení, možnost vyloučení hlubinného založení, zlepšení technických parametrů konstrukce a výrazné úspory nákladů při založení objektů.

výrobek roku - WEBFLOOR
Technologie zakládání podlahových konstrukcí WEBFLOOR – položení geobuňky

Dvouvrstvá fasádní deska Frontrock MAX E

Přihlašovatel: Rockwool, a.s.

Frontrock MAX E je dvouvrstvá tepelněizolační deska, která má vynikající tepelněizolační vlastnosti a zároveň si ponechává všechny výhody izolací z kamenné vlny. Měkčí, flexibilní vnitřní strana desky se přikládá k zateplované fasádě. Optimálně se přizpůsobí podkladu. Velmi tuhá vnější strana desky (označeno nápisem Rockwool TOP) je odolná proti poškození a zajišťuje vysokou mechanickou odolnost fasády. Frontrock MAX E má dokonalou přídržnost stěrkové hmoty. Součinitel tepelné vodivosti desky (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD je 0,036) dovoluje použít menší potřebnou tloušťku. Menší objemová hmotnost desek uspoří za dopravu a zrychlí logistiku. Tvarová stálost desek zamezí vzniku trhlin fasády. Reakce na oheň je v celém průřezu v kategorii A1 – ochrana objektu před požárem.

výrobek roku - Front MAX E
Dlouvrstvá fasádní deska Front MAX E

Speciální ceny

Cena za nápaditost – Taška odvodňovací KMB BETA

Přihlašovatel: KM BETA a.s.

Odvodňovací taška je novým speciálním doplňkovým prvkem do střešního systému KM Beta. Je součástí nového způsobu odvodu vody z šikmých střech pomocí dvou otvorů, umístěných v rovných plochách krytiny, v místech hlavního odvodu srážkové vody. Otvory jsou kryty speciální mřížkou umožňující navedení a zbrzdění stékající vody. Velikost otvorů v mřížce a vnitřní filtr brání vnikání větších nečistot do odvodňovacího systému. Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadají terénní a zahradní výkopové práce a administrativa při vyřizování formalit ve stavebním řízení. Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v kombinaci mědi nebo plastem téměř bezúdržbové. Odpadá čištění žlabů ve značných výškách. Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu jako je tomu u klasického podokapního systému.

Cena za design – Napínané podhledy DPS®

Přihlašovatel: DPS design s.r.o.

Technologie DPS® představuje napínané podhledy a průsvitné folie, které lze designově kombinovat se stropními kazetami LAKO®. Oboje umožňuje vyrábět designová svítidla, prostorové dekorace, velkoformátové osvětlení. Podle potřeby lze na napínané fólie realizovat potisk. Veškeré produkty a komponenty jsou vyráběny v zemích EU, splňují kritéria evropské normy EN14716:2004, certifikát shody CE1488-CPD-0106/W (hodnocení B-s2, d0). Garance nejvyšší kvality a lesku, záruka 10 let. Rychlá a čistá montáž, dodání a montáž na klíč, odolnost proti vodě a vlhkosti. Fólie nepraská, nedeformuje se, má tvarovou paměť, je stálobarevná, pružná, lehká (nezatěžuje stavbu) a snadno se údržuje (je omyvatelná).

Cena za provedení – Cihly POROTHERM EKO+

Přihlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Nové cihly jsou určeny pro energeticky úsporné domy s vysokými nároky na tepelný odpor zdiva. Díky nové receptuře výroby a zcela odlišnému systému děrování přinášejí až o 10 % lepší tepelněizolační parametry oproti cihlám řady POROTHERM P+D. Místo původních kosočtverců se zde prostupu tepla staví do cesty dutiny v podobě obdélníků. Nový způsob děrování umožnil zvýšit počet dutin v cihle o šířce 44 cm o 52 % z původních 92 (kosočtverce) na 140 dutin. Díky tomu se prodloužila dráha pro vedení tepla v cihle až na neuvěřitelných 118 cm, což přispělo k zlepšení tepelněizolačních parametrů cihly. Změna děrování omezuje zatékání malty do bloku a usnadňuje také dělení cihel řezáním.

Cena za úspory energie – Superizolační pórobeton Ytong Theta

Přihlašovatel: Xella CZ, s.r.o.

Pórobeton Ytong Theta s objemovou hmotností 300 kg/m3 je nejlehčím zdicím materiálem na trhu. Jeho tepelněizolační schopnosti (λ = 0,08 W/(mK)) překonávají možnosti všech zdicích materiálů a blíží se parametrům tepelných izolací. Přitom se stále jedná o masivní zdivo s dostatečnou tepelnou akumulací a se všemi důležitými výhodami tradičních zděných stěn. Tepelná izolace stěn z tvárnic Ytong Theta tloušťky 375 mm je stejná, jako u 20 centimetrové vrstvy tepelné izolace z minerální vlny nebo polystyrenu. Tvárnice jsou proto určeny pro energeticky úsporné zdivo bez zateplení.

Cena za širší význam – Ytong Multipor – tepelněizolační desky s přednostmi masivního zdiva

Přihlašovatel: Xella CZ, s.r.o.

Jedná se o vysoce lehčený bílý pórobeton s cca třetinovou objemovou hmotností. Díky tomu má tepelněizolační schopnosti srovnatelné s polystyrenem nebo minerální vlnou. Desky Multipor si ovšem zachovávají všechny důležité vlastnosti pórobetonu, jako je minimální difuzní odpor, lehké opracování, vysoká mechanická odolnost a jedinečné požárně izolační schopnosti. Složení výhradně z přírodních surovin, vápno, písek, cement a voda, zaručuje absolutní zdravotní a hygienickou nezávadnost materiálu.

Cena NSC – Tepelné čerpadlo země/voda, WPF E a Cool

Přihlašovatel: STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Tepelné čerpadlo konstrukční řady WPF 5-16 E/cool přesvědčí vysokým stupněm integrace. Kromě agregátu tepelného čerpadla a bezpečnostních prvků je v přístroji vestavěna expanzní nádrž primárního a sekundárního okruhu, energeticky úsporné oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu, pružné tlakové připojovací hadice, měřič tepla a elektroměr. Do standardní výbavy tepelných čerpadel Stiebel Eltron patří i trojstupňově spínaný elektrokotel (až 8,8 kW), sloužící jako bivalentní zdroj a zdroj pro antibakteriální dohřev v režimu přípravy teplé vody.

WPF E a Cool
Tepelné čerpadlo země/voda WPF E

Cena stavebních škol – Taška odvodňovací KMB BETA

Přihlašovatel: KM BETA a.s.

Kromě této ceny získala taška odvodňovací ještě Cenu za nápaditost (viz výše).

Taška odvodňovací KMB BETA
Taška odvodňovací KMB BETA

Cena veřejnosti – Okno PROGRESS z profilů GENEO

Přihlašovatel: DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.

Okna PROGRESS jsou první cenově dostupná okna splňující požadavky na výplně otvorů pro novostavby pasivních domů. Hodnota prostupu tepla u celého okna s izolačním trojsklem nebo dvojsklem s meziskelní fólií HEAT MIRROR s hodnotou Ug = 0,6 Wm-2K dosahuje vynikající hodnoty Uw = 0,62 Wm-2K, která předbíhá dobu. Pohledová šířka rámu a křídla je pouze 115 mm, což je hodnota o 10–15 mm nižší, než u běžně používaných profilů. Okna PROGRESS tak působí velice subtilně, elegantně a poskytují větší prosklenou plochu. Šestikomorový profil o hloubce 86 mm je z kompozitního materiálu RAU-FIPRO®, který obsahuje skleněná vlákna upravená tak, aby jej bylo možno zpracovávat při běžné výrobě oken. Většina oken z těchto profilů se obejde bez ocelové výztuhy, místo ní lze do uvolněných komor vsunout dodatečnou tepelnou izolaci. Těsnost je zajištěna extrudovaným oboustranným dorazovým těsněním, doplněným středovým těsněním, jde tedy o 3 roviny těsnění. Hladký a povětrnostním vlivům odolný povrch oken zajišťuje materiál RAU-PVC, který je po celém vnějším obvodu nanesen koextruzí na jádro z materiálu RAU-FIPRO.

Čestná uznání

Kromě výše uvedenyých cen bylo uděleno deset čestných uznání, která získaly tyto výrobky:

  • Izolační sklo INTERM TF tloušťky 24 mm s fólií HEAT MIRROR (Izolační skla a.s.)
  • Cihly Heluz Family 50 (HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.)
  • Systém vnitřního zateplení IQ-Therm (Remmers CZ, s.r.o.)
  • Modrá akustická deska Rigips (Rigips, s.r.o.)
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění, chlazení a ohřev vody LA-35TUR+ (TERMO KOMFORT, s.r.o.)
  • Bytová klimatizace Daikin Emura (Daikin Airconditioning Central Europe - CR)
  • Hybridní ventilátory RAUL pro celoroční větrání (RAUL větrací systémy)
  • Omezení tvarových změn předpjatých ŽB dílců s využitím vložek (Sicon s.r.o.)
  • Bezkontaktní izolační systémy KLIMA a KLIMA E (Fana s.r.o.)
  • Graphisoft Eco Designer (Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o.)

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archivy firem