Vysoká úroveň soutěžních projektů

Soutěž Můj rodinný dům, kterou vyhlásily počátkem letošního roku společnosti Schiedel a.s. a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s.r.o. propaguje trend používání moderních technologií a úspor při vytápění. Jejím cílem je motivovat studenty k vytváření projektů technologiemi CAD a k seznámení s problematikou komínových systémů.

V průběhu letošních Stavebních veletrhů Brno byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku této soutěže. Porotu tvořili Vojtěch Policar, ředitel společnosti Schiedel, Tomáš Lejsek, ředitel firmy Cegra, Jaroslav Kuba, vedoucí katedry prostředí staveb a TZB Vysoké školy báňské Ostrava, a Petr Vaněk, architekt a šéfredaktor portálu e-architekt.cz.

Vzhledem k vysoké kvalitě prací nebylo jednání poroty snadné. Hodnotili jsme mimo jiné to, jak má projekt řešené vytápění při podmínce, že je nezávislé na jednom zdroji energie, dále konkrétní řešení spalinových cest, úroveň použití ArchiCadu, nastavení GDL objektů, kvalitu textové, výkresové a datové části projektu,” uvedl Vojtěch Policar.

Obr. 1: První místo získal projekt Rodinný dům

Oceněné práce středoškolských studentů

První místo získal Michal Tichý ze Střední průmyslové školy Zlín s projektem Rodinný dům (vedoucí: Ing. Libor Dubčák), vítěz si odnesl nejvyšší výhru 15 000 Kč.

Druhé místo obsadil David Ptáček ze Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě s projektem nazvaným Tube (vedoucí: Ing. Miroslav Beran), který získal 9 000 Kč.

Obr. 2: Na druhém místě se umístil projekt Tube

Na třetím místě se umístil Aleš Čapek, také ze Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě s projektem Rodinný dům s minimální energetickou náročností (vedoucí Ing. Radek Wasserbauer) a získal 5 000 Kč.

Zvláštní cenu poroty obdržela Kateřina Bečvářová ze Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové za projekt nazvaný Rodinný dům K.B.08 (vedoucí: Ladislav Bečvář) a získala Software Artlantis.

Do prvního ročníku se přihlásilo 31 soutěžících, z nichž většina odevzdala projekt s vysokou úrovní. Pořádající společnosti hodnotí soutěž jako velmi vydařenou. „Projekty měly většinou výbornou úroveň a rozsah zpracování v několika případech přesahoval rámec zadání soutěže,” řekl Jiří Vrba, vedoucí technického oddělení Schiedel. „Přestože se jednalo o první ročník soutěže, překvapil nás zájem jak ze strany studentů, tak škol. Vytvořily studentům podmínky pro to, aby práce mohly být v předepsaném rozsahu zpracovány a hlavně v termínu dokončeny.”

Obr. 3: Rodinný dům s minimální energetickou náročností získal třetí místo

Motivace k soutěži

Dobrovolnou součástí soutěže byla i anketa, která zjišťovala, co studenty motivovalo k účasti a co jim soutěž přinesla. „Odpovědi účastníků jsou pro nás velkou odměnou.

Soutěžící obecně ocenili profesionální úroveň soutěže, komunikaci s vyhlašovateli a jejich technickou podporu, zajímavé zadání a v neposlední řadě i přínos pro svůj další profesionální rozvoj,” řekl Jiří Vrba.

Obr. 4: Zvláštní ocenění poroty získal projekt Rodinný dům K.B.08

Konkrétně například výherce soutěže Michala Tichého potěšilo zadání. „Bylo velmi široké, a tak jsem si nepřipadal příliš omezen.” Několik studentů ocenilo, že byla soutěž spojená s tématem vytápěním domu, spojení „stavařiny” s technickým zařízením budov. „Jak se říká, stavařina dává domu tvář a důstojnost, technika mu dává srdce a život,” napsal Radek Hladký a dodal, jak je podobných soutěží málo.

„Díky této soutěži jsem se naučila mnohem víc, než bych se mohla naučit ve škole,” říká Kateřina Bečvářová, držitelka zvláštní ceny poroty.

Přínos pro praxi vyzvedl například soutěžící Radek Hladký: „Soutěž mi přinesla představu o tom, jaké problémy řeší projekční kanceláře každý den, tzn. střetnutí stavební tematiky a oboru TZB. Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži, co znamená práce ve skupině a řešení dispozičního řešení domu, když si stavaři vymysleli něco, co nebylo možné realizovat.”

Velká účast, zájem studentů i škol či vysoká kvalita projektů, to mimo jiné rozhodlo o tom, že soutěž Můj rodinný dům bude pokračovat i v příštím roce.

1 Zpracováno z tiskových podkladů

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy