Výstava INTERGEO 2008 v Brémách (část 1)

Letošní mezinárodní kongres a výstava geodezie, geoinformatiky a správy nemovitostí INTERGEO pořádaný Německým svazem geodetů (Deutscher Verein für Vermessungswesen – DVW) se konal ve dnech 30. 9. až 2. 10. 2008 v Brémách (Spolková země Brémy, Německo). Mottem celé akce bylo heslo „Vědění a obchodování pro Zemi“ [1], [2].

Naše účast byla zajištěna v rámci zájezdu Spolku zeměměřičů Brno. Zájezd byl velmi dobře připraven a zahrnoval i poznání několika dalších zajímavých míst v Německu. Proto bude stručně popsán v samostatném příspěvku [3].

Vlastní veletrh se konal na výstavišti poblíž hlavního nádraží Brémy. Ve výstavních halách 4 až 7 na výstavní ploše 24 000 m2 vystavovalo 478 vystavovatelů z 29 zemí světa včetně Austrálie, Japonska, Kanady, USA a Číny. Nechyběla ani Česká republika [1].

Obr. 1: Leica ScanStation 2

Náplní výstavy byly geoinformační systémy, zpracování dat, geodetické přístroje a jejich příslušenství, výpočetní a grafické software, reprodukční technika, fotogrammetrie a kartografie. Naším zájmem byla především oblast terestrických laserových skenovacích systémů (v desetinném třídění 3.1.3.1) včetně jejich software a novinky při řízení stavebních strojů. Vystavovatelů a exponátů v tomto oboru bylo velké množství se širokým odborným záběrem. Proto tento článek obsahuje pouze některé novinky z oblasti skenovacích systémů [4] a dalším přístrojům a zařízením, např. pro řízení stavebních strojů, bude věnován další příspěvek.

Obr. 2: Systém LYNX Mobile Mapper firmy OPTECH Inc. upevněný na střeše vozidla

Novinky v oblasti terestrických laserových skenovacích systémů včetně software

Firma FARO nabízela panoramatický skener Photon 80, který pro měření délek využívá fázový dálkoměr s rozsahem měření 0,6 až 76 m s přesností ±2 mm na 25 m při 90 % odrazivosti, s rychlosti měření 120 000 bodů/sec a zorným polem 360° × 320° [6]. Přístroj pracuje na vlnové délce 785 nm a je zařazen do bezpečnostní třídy 3R (podle IEC 60825-1). Lze jej využít v mobilních systémech silniční kartografie pod označením MMS (Mobile Mapping Systems). V ČR je zastoupena firmou PRIMA BILAVČIK s.r.o.

Firma Leica Geosystems GmbH představila skener nové generace HDS 6000 (High Definition Surveying), který pro měření délek využívá fázovou technologii a pracuje s přesností vyšší než 6 mm na 50 m, s dosahem 79 m a rychlostí skenování 500 000 bodů/sec. Zcela otevřené zorné pole má hodnotu 360° × 310° (ve svislé rovině). Používá software Leica Cyclone 5,6 se software moduly a převodníky. Bezpečnostní laserová třída 3R (podle IEC 60825-1), vlnová délka 650 – 690 nm.

Obr. 3: Skener VZ-400 RIEDL

Přístroj Leica ScanStation 2 (obr. 1) využívá pro měření délek pulzní technologii se zeleným laserovým zářením o vlnové délce 532 nm. Přesnost měření je 4 mm, dosah 300 m a rychlost skenování 50 000 bodů za sekundu. Zorné pole je 360° × 270° (ve svislé rovině) a bezpečnostní laserová třída 3R (podle IEC 60825-1). Dvojosý kompenzátor podobně jako u totální stanice Leica zvyšuje flexibilitu měření. Firmu Leica Geosystems v ČR zastupuje firma GEFOS a.s.

Kanadská firma Optech Inc. předvedla letecké i terestrické skenovací systémy. Novinkou byl přístroj LYNX Mobile Mapper představující novou generaci lidarů. Kinematický systém sestává z řídící a kontrolní jednotky, jednoho až čtyř Optech skenerů a až dvou kalibrovaných digitálních kamer, GPS a inerciálního systému. Operátor systém řídí pomocí notebooku ve vozidle, na kterém je zařízení upevněno na běžném střešním nosiči (obr. 2). Systém je určen pro sběr lidarových dat při více než 100 000 dat/sec, s úhlem záběru 360°, při zařazení laseru do bezpečnostní třídy 1 (podle IEC 60825-1). Výsledkem měření jsou 3D data (mračno bodů) získaná z mobilní platformy na vozidle [6]. Výhradním distributorem přístrojů Optech Inc. v České republice je firma GEOVAP s.r.o.

Firma RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEMS (LMS) přišla s několika novinkami v laserových skenovacích systémech. Terestrický laserový skener VZ-400 (obr. 3) se vyznačuje dosahem až 500 m, přesností 5 mm, rychlostí až 125 000 bodů/sec, zorným polem 360° × 100° (ve svislé rovině) a zařazením do bezpečnostní třídy 1 (podle IEC 60825-1). Operačním software je RISCAN PRO. Zařízení obsahuje digitální kameru a globální poziční registraci GPS s přesností 2,5 m. Další novinkou byl letecký 2D skenovací systém RIEGL VQ-480 [6] pro letecké skenování v malých výškách nebo pro mobilní mapování.

Obr. 4: Laserový skener GLS 1000 TOPCON

Firma TOPCON jako novinku představila laserový skener GLS 1000 (obr. 4), který pracuje jako totální stanice a skener. Dosah přístroje je 330 m při 90 % odrazivosti, přesnost 4 mm/150m, rychlost skenování 3000 bodů/sec, zorné pole 360° × 70° (ve svislé rovině). Pracuje v pulzním režimu, vlnová délka 1535 nm, bezpečnostní třída 1 (podle IEC 60825-1). Do přístroje je zabudována kamera, displej slouží pro jednoduché řízení skenů a uložení dat. Pro zpracování naměřených dat slouží vlastní software. Práce s přístrojem odpovídá práci s totální stanicí [6]. Firmu TOPCON zastupuje v ČR firma GEODIS Brno.

Firma Trimble GmbH předvedla pulzní skener FX (obr. 5) s dosahem až 38 m a přesností 1 – 4 mm. Rychlost skenování je 175 000 bodů/sec, zorné pole 360° × 270° (ve svislé rovině). Pracuje ve vlnové délce 690 nm a je zařazen do bezpečnosní třídy 3R (podle IEC 60825-1). Firmu Trimble zastupuje v ČR firma GEOTRONICS Praha s.r.o.

Obr. 5: Laserový skener Trimble FX

Firma Zoller + Fröhlich GmbH upozornila na nový skenovací systém IMAGER 5006i. Jedná se o panoramatický skener pracující na principu měření fázového rozdílu, který vzniká mezi vyslaným a přijímaným signálem (viz Leica HDS 6000). Patří k vysokorychlostním skenerům se značně vysokým rozlišením. Rychlost skenování je 500 000 bodů/sec, rozsah měření vzdálenosti 1 m až 79 m s přesností 0,4 mm/10 m a 2,5 mm/50 m (v závislosti na odrazivosti). Zorné pole ve vodorovné rovině je 360° a ve svislé rovině 310°. Přístroj je zařazen do bezpečnostní třídy 3R (dle IEC 60825-1).

Světovou premiéru měl na této výstavě skener Z+F IMAGER 5006 EX (obr. 6) v nevýbušném provedení. Je určen pro práci v prostředí s možným výskytem výbušných plynů v dolech, chemických provozech, ropných rafineriích apod. Technické parametry přístroje jsou shodné s typem IMAGER 5006.

Obr. 6: Laserový skener v nevýbušném provedení Z+F IMAGER 5006 EX:

V tomto článku jsou uvedeny nejdůležitější novinky terestrických laserových skenovacích systémů a totálních stanic se zobrazovací jednotkou, které jsme stačili zachytit na mezinárodní výstavě INTERGEO 2008 v Brémách. Ve druhé části, v příštím čísle tohoto časopisu, budou uvedeny některé další novinky umožňující automatizovat řízení stavebních strojů s využitím laserové techniky, systémů GPS a totálních stanic, které byly na této mezinárodní výstavě předvedeny.

Literatura:

[1] Katalog INTERGEO, Kongress und Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement Bremen, 30.9. – 2.10.2008. ISBN 978-3-98-125820-2
[2] Tiskové zprávy
[3] Kašpar, M.– Michálková, A.: Cesta na Německé geodetické dny INTERGEO 2008 v Brémách. Stavebnictví a interier 16, 2008, č.11, str. 30–32
[4] Kašpar, M.– Pospíšil, J.– Štroner, M.– Křemen,T.– Tejkal,M.: Laser Scanning in Civil Engineering and Land Surveying. Vydavatelství Vega, spol. s r.o. Kradec Králové 2004. ISBN 80-900 860-7-1
[5] Kašpar, M.: Některé novinky laserové techniky na výstavě INTERGEO 2007 (část 1). Stavebnictví a interier 15, 2007, č.11, s.58–60
[6] Firemní literatura jednotlivých firem

1 Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha, e-mail: kaspar@fsv.cvut.cz, článek vznikl s podporou grantového projektu 103/06/0617 „Vliv použití progresívní techniky na urychlení technologických a měřících procesů“ Grantové agentury ČR a vydavatelství Vega společnost s ručením omezeným.
Autor:
Foto: Alena Michálková