Vytápění butanem - novinka firmy DELTAGAZ - o 30% levnější oproti opropanu

Na letošní výstavě Pragotherm přišla společnost Deltagaz spol. s r.o. s novinkou, která může výrazně zlevnit vytápění zkapalněnými lehkými uhlovodíky (LPG) tím, že umožňuje spalovat butan, který je výhřevnější a levnější než propan. Princip je v tom, že butan, který se velmi špatně odpařuje, je v malém výměníku umístěném v nádrži předehříván pouze v množství nezbytně nutném pro zásobování hořáků.

Úspěch společnosti DELTAGAZ spol. s r.o. se sídlem v Trhovém Štěpánově se datuje již od jejího vzniku v roce 1991. Na zelené louce tehdy postavil místní rodák Přemysl Zoubek továrnu na výrobu nádrží pro zkapalněné plyny. Zkušenosti získal jako vlastník německé společnosti Löwengas GmbH, která měla a má v SRN velmi dobré jméno a výrobou nádrží na zkapalněné plyny se zabývala již od roku 1950. V roce 1991 – 1993 byla do Trhového Štěpánova převedena veškerá výroba nádrží z Německa a tím začala nová etapa výroby nádrží pro český trh a zároveň stávající německý trh. Zákazníci z Německa u společnosti zůstali pro vysokou kvalitu nádrží a jejich počet naopak stoupal až do dnešních měřítek, kdy společnost DELTAGAZ je největším dodavatelem na německý trh a expanze pokračuje i do dalších zemí. Rozmach společnosti v posledních letech nastal také díky změně vlastníka, který ještě již prosperující společnost rozšířil, zvýšil výrobu a zaměřil se na export do dalších zemí. Současný vývoz společnosti tvoří 95 % celkové produkce. Společnost má 25 zaměstnanců, kteří vyrobí za rok až 5 000 nádrží.

Systém spalování butanu

Společnost DELTAGAZ, která se zabývá výrobou nádrží a která přenechává zásobování plynem distributorům, nemá možnost ovlivnit současnou vysokou cenu propanu, která se v České republice řadí k nejvyšším cenám paliv pro vytápění ze všech okolních zemí. Propan byl doposud jedinou nebo přinejmenším hlavní složkou vytápění, které využívá zkapalněných lehkých uhlovodíků. Cena propanu v porovnání s dotovaným zemním plynem a elektrickou energií je ale vysoká, i když se už zhruba tři roky udržuje na stejné úrovni. A právě pro zlevnění vytápění - především v České republice - udělala společnost DELTAGAZ v poslední době velký krok, když vyvinula zařízení na spalování samotného butanu, jehož cena je 70% ceny propanu.

Propan – butan je směs plynů, které vznikají při výrobě benzínu rafinací ropy. Pro vytápění mají výhodu vysoké výhřevnosti. K výhodám se řadí i minimální obsah škodlivin ve spalinách. Pro skladování má propanbutan velkou výhodu v tom, že jej lze při malém tlaku zkapalnit a v tomto stavu jej také s výhodou přepravovat. Určitý technický problém je u butanu, který má teplotu odpařování při 0 stupňů Celsia, zatímco propan má odpařovací teplotu nižší (- 40 oC). Proto jsou v současné době oba plyny míchány do směsi, která má vyhovující odpařovací teplotu pro běžné používání a při jejíž přeměně v plyn nevznikají potíže. Nevýhodou je zmíněná vyšší cena propanu, který určuje cenu směsi propan-butan.

***

Pro snížení ceny vytápění přišli ve společnosti DELTAGAZ s řešením používat ke spalování pouze butan, který je levnější, a vytvořit takové podmínky v nádrži pro plyn, aby se lépe odpařoval.
Tato metoda je již známa delší dobu a používá se také u větších nádrží propan-butanu a v místech většího odběru plynu, například ohřev pro potřeby technologie v průmyslu. Spočívá jednoduše v ohřevu směsi propan-butanu v celé nádrži, což je ve svém důsledku nehospodárné.

***

Vylepšení tohoto systému je novinkou, která navíc umožňuje spalování čistého butanu, který je levnější, ale velmi špatně odpařuje při běžné teplotě. Princip je v tom, že se ohřívá pouze malé množství plynu, které je nezbytně nutné k zásobování hořáku kotle, místo nehospodárného ohřívání celé nádrže. Malé množství plynu je ohříváno ve výparníku výměníkem tepla, ve kterém je voda ohřívána mimo nádrž elektrickým tělískem o výkonu 500 W. Tím je zajištěno dostatečné a hospodárné odpařování butanu, určeného ke spalování v běžných kotlích na plyn s úpravou trysek na spalování butanu. Cena butanu je 1,05 Kč/kWh. Elektrický výkon ohřevu je 500W pro kotel o výkonu 30 kW, který dokáže zásobovat teplem velký rodinný dům. Tímto hospodárným ohřevem a spalováním butanu se cena za vytápění přiblížila k dotované ceně zemního plynu, která je v současné době 0,93 Kč/kWh a je předpoklad jejího vzrůstu po deregulaci a vyrovnání cen. Cena butanu je již dlouhou dobu bez dotací.

Tím, že společnost DELTAGAZ uvedla na trh tuto novinku, se otevírá nové pole působnosti pro distribuční společnosti plynu, které v některých případech dokáží nádrž na propan-butan pronajmout, bez pořizovacích nákladů pro zákazníka, a spotřeba plynu je účtována na základě plynoměru a odebraného množství plynu.
Potom by zákazník nemusel zřizovat plynovou přípojku pro zemní plyn, která je podle své délky finančně dost náročná a mohl by využít možnosti pouze zapálit kotel, mít teplo a teprve potom zaplatit za propálený butan. Jaký bude další vývoj butanového vytápění, záleží pouze na distributorech plynu.

K současné nabídce společnosti DELTAGAZ je nutné doplnit, že ohřev plynu, doprava plynu k hořáku a zjiš.ování množství plynu v kapalném stavu v nádrži, je řešeno pomocí snadného ovládání. Potřebné hodnoty jsou čitelné na displeji umístěného u kotle.

Zásobníky firmy Deltagaz

Nádrže jsou vyráběny z ocelového plechu o tloušťce 5,1 mm. Předností všech vyráběných zásobníků, tj. podzemních, polopodzemních i nadzemních, je především jejich povrchová protikorozní ochrana provedená dvousložkovým epoxidovým povlakem. Používá se švýcarský materiál Ilaepox, se kterým jsou v západní Evropě více než dvacetileté dobré zkušenosti. Tato protikorozní ochrana zásobníků, která je prováděna podle DIN 4681, byla v SRN schválena pod reg. Č. B 023/93 a v ČR ji kladně posoudil jak SVÚM – Praha, tak i VÚVP – Praha – Běchovice. Kontrolu kvality provedení povrchové ochrany pravidelně provádí TÜV – Süddeutschland, München.

Povrchová úprava má životnost nejméně 20 let. Tato skutečnost byla prokázána také Přemysl Zoubkem, zakladatelem společnosti, který po 20 letech nechal vykopat několik nádrží ze země a po omytí bylo zjištěno, že povrch nádrží je zcela bez koroze a ve velmi dobrém stavu. Vnitřek nádrže není sice povrchově upraven, ale propan nemá bez kyslíku korozívní účinky a ke korozi vnitřku nádrže nedochází.

Nádrže jsou vyráběny o průměru 1250 mm o velikosti 2,7; 4,8; 6,4 a 9,1 m3, a dále v průměru 1 600 mm o velikosti 9,0; 11,0; 13,0; 15,0 a 17 m3 v provedení nadzemním i podzemním. Většinou se vyrábí a instalují nádrže v provedení podzemním, kde je stálejší teplota a zároveň nepůsobí nádrž rušivě pro své okolí. Na úrovni terénu je pouze poklop nízké plechové šachty, ve které jsou potřebné připojovací armatury.

Součástí výroby je i vlastní doprava, společnost disponuje se čtyřmi soupravami na rozvoz nádrží s akčním dosahem 1 000 km od Trhového Štěpánova. Cena dopravy je již v ceně nádrže, a proto je výhodná pro odběratele. Na přání odběratele může být nádrž také předplněna zkapalněným plynem, což je dalším ekonomickým zvýhodněním
při montáži, a odběrateli již není účtována cena za dopravu plynu. Odběrateli zásobníků jsou v současné době všechny významné distribuční firmy ve střední Evropě.

Literatura a zdroje:
[1] Webový server http://www.deltagaz.cz

Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy