Vývoj výrobních cen v září 2001 v ČR


Meziměsíční srovnání:
  U průmyslových výrobců se celková hladina cen v září v úhrnu nezměnila. V jednotlivých odvětvích zpracovatelského průmyslu došlo většinou jen k mírným oboustranným cenovým pohybům. Pouze v průmyslu koksování a rafinérského zpracování ropy se ceny zvýšily o 1,0 %. V ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu se změny cenové úrovně pohybovaly od -0,3 % do +0,3 %. Mezi ně patřil i potravinářský a tabákový průmysl s nepatrným snížením cen o 0,1 %. V dobývání nerostných surovin se ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 % (v důsledku vyšších cen uhlí) a ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody byl nárůst cen jen minimální (0,1 %). U cen zemědělských výrobců opět poklesly ceny o 1,8 %. Snížily se zejména ceny ovoce a zeleniny, mírně též obilovin, prasat a jatečního skotu. Výrazně vzrostly ceny brambor (o 18,6 %). Ceny stavebních prací vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se snížily o 0,3 %. Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se celkově zvýšily o 0,4 %. Vzrostly především ceny za ostatní podnikatelské služby o 1,2 % (růst cen za televizní a rozhlasové reklamy), naopak o 1,7 % poklesly ceny služeb pošt a telekomunikací (snížení cen služeb mobilních operátorů).

Meziroční srovnání:
  U průmyslových výrobců se v září 2001 tempo růstu cen dále zpomalilo na 1,8 % ze 2,4 % v srpnu. Jedná se o nejnižší meziroční nárůst od října 1999. Tento vývoj byl i nadále nejvýrazněji ovlivňován cenami v průmyslu koksování a rafinérského zpracování ropy, které byly o 18,7 % nižší. Naopak výrazně vyšší byly ceny v průmyslu potravinářském a tabákovém (o 4,8 %), dále ceny ve výrobě dopravních prostředků (o 5,6 %) a ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody (o 5,9 %). Ceny zemědělských výrobců byly v září vyšší o 5,6 % (v srpnu o 9,5 %). Ceny živočišných výrobků se zvýšily o 6,8 % v důsledku růstu cen mléka, drůbeže a prasat, na druhé straně poklesly ceny skotu a vajec. U rostlinných výrobků se ceny zvýšily o 3,2 %, přitom vzrostly všechny sledované ceny (zejména ovoce), výjimkou jsou ceny brambor. Růst cen stavebních prací činil 3,8 % (v srpnu 3,9 %) a materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví 2,6 % (v srpnu 2,9 %). Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v úhrnu zvýšily o 1,6 % (v srpnu o 4,6 %). Tato změna nárůstu je důsledkem vývoje cen peněžnictví mezi srpnem a zářím loňského roku. 
Autor:
Foto: Archiv firmy