Významný osvětový projekt

Přípravy druhého ročníku Dnů stavitelství a architektury v těchto dnech vrcholí. Cílem tohoto osvětového projektu je získat novou generaci pro stavební firmy a vyvolat zájem nejširší veřejnosti a médií o jeho aktuální problematiku.

Dny stavitelství a architektury pořádá SIA ČR – Rada výstavby, garanty jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Záštitu nad celým projektem převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Nedostatek učňů i vysokoškoláků v tomto oboru považuji za problém našeho stavebnictví. Může se stát, že se za chvíli staneme zemí, kde budou zastoupena všechna možná humanitní vzdělání, ale budou chybět lidé potřební pro tento obor. Firmy se chlubí, jaké mají velké investiční zakázky, přitom pracovní sílu dovážejí,” říká senátor. Domnívá se, že zástupci jednotlivých firem by měli začít navštěvovat základní školy a vysvětlovat, co to vlastně znamená být zedníkem. „Zapomnělo se na to, že zedničina u nás patřila k obrovským tradicím,” dodává Sobotka.

Podpora firem i médií

Právě významné stavební firmy mají zásluhu na tom, že se mohla uskutečnit loňská premiéra projektu. I letos se organizátoři setkávají s jejich podporou a zájmem podílet se na této osvětové akci. Již v těchto dnech je jisté, že mezi partnery DSA se zařadí tyto firmy: OHL ŽS, a.s., SMP CZ,a.s., COLAS CZ, a.s., Subterra a.s., Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Metrostav a.s., Energie – stavební a báňská a.s., Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., LASSELSBERGER a.s., Lafarge Cement, a.s., Skanska CZ a.s., SSŽ, a.s., HOCHTIEF CZ a.s., STOMIX, spol. s r.o., PSG-International a.s. a Veletrhy Brno, a.s. Hlavním mediálním partnerem je časopis Stavebnictví a mediálními partnery jsou časopis ASB, týdeník Euro a rádio Impuls. Propagace a produkce celého projektu se ujaly agentury Fast Forward s.r.o. ve spolupráci s Czech production s.r.o. Konání akce je rozloženo do tří dnů a bude podpořeno širokou mediální kampaní v celostátním i regionálním tisku, rozhlase a televizi.

Soutěž Stavba roku

Projekt zahájí 10. září v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí „Nominační večer”, kde bude nominováno patnáct staveb ze všech přihlášených do prestižní soutěže Stavba roku 2008. Od tohoto termínu bude také odstartováno veřejné hlasování o „Stavbu roku veřejnosti”, a to prostřednictvím tisku a internetu na www.stavbaroku.cz.

Do 16. ročníku této soutěže bylo přihlášeno 61 soutěžních projektů. Porota vybrala do 2. kola soutěže projekty, které navštívila během července přímo na místě. Z nich následně bude vybráno 15 nominací, jež budou v dalším kole soutěžit o tituly Stavba roku a ceny vypisovatelů. Vítězných pět Staveb roku 2008 bez rozlišení pořadí bude slavnostně vyhlášeno 20. října 2008 v Betlémské kapli, kde budou uděleny i zvláštní ceny.

Den otevřených dveří

Nejširší veřejnosti je určen 18. říjen, kdy se uskuteční Den otevřených dveří na školách všech stupňů (učňovských, průmyslových i na stavebních fakultách) a Den otevřených dveří na významných stavbách po celé republice. Seznam zúčastněných subjektů připravuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve spolupráci se svými regionálními kancelářemi. Zájemci si mohou seznamy otevřených škol, staveb, firem a projektových kanceláří vyhledat na www.dsa-info.czwww.ckait.czwww.sps.cz.

Autor: Dana Meissnerová
Foto: Archiv firmy