Wavin Osma dodavatelem vnitřních rozvodů v projektu Galerie Šantovka

Společnost Wavin Osma, přední specialista na oblast plastových trubních systémů, se podílí na dodávce technických rozvodů v projektu výstavby nákupního centra Galerie Šantovka v Olomouci. Realizaci projektu podpoří svými systémy pro rozvody teplé a studené vody, vnitřními odpadními systémy a podtlakovým systémem pro odvodnění střechy.

Nové nákupní centrum Galerie Šantovka vzniká v bezprostřední blízkosti historického centra města Olomouc, na pozemcích bývalého továrního areálu Milo. Celkem nabídne 46 000 m2 pronajímatelných ploch s přibližně 180 obchodními jednotkami a 1 000 parkovacími místy. Vedle architektonického ztvárnění je potřeba věnovat zvýšenou pozornost i veškerým technologickým rozvodům objektu. Ty sice nejsou okem běžného návštěvníka viditelné, jelikož jsou schované v technologických šachtách, podhledech a chodbách, o to důležitější však mají funkci a drží „při životě” celé obchodní centrum.

Vizualizace Galerie Šantovky v Olomouci

Společnost Wavin Osma byla ke spolupráci na projektu vybrána na základě svých dlouholetých zkušeností z oblasti plastových trubních systémů a díky řadě úspěšných referencí ze staveb podobného rozsahu. Ke zrealizování projektu přispívá v podstatě celou škálou systémů pro zdravotně technické instalace.

Rozvody vody

Pro rozvody teplé a studené vody využila společnost systém plastového potrubí PPR a PPR Fiber. Jeho hlavní výhodou je hygienická nezávadnost, mimořádně dlouhá životnost při zachování vysoké užitné hodnoty, menší hmotnost, rychlá, snadná a čistá montáž či bezproblémový provoz. Potrubí nekoroduje a nezarůstá a jedná se o plně recyklovatelný produkt, při jehož výrobě ani aplikaci se nepoužívají toxické ani jinak škodlivé látky. PPR Fiber navíc skýtá další výhodu v podobě skelných vláken, díky nimž rozvodná potrubí disponují cca 3× nižší délkovou teplotní roztažností.

Kanalizační systém

Pro řešení vnitřní gravitační kanalizace dodala společnost Wavin Osma odhlučněné systémy SiTech a Skolan, které vynikají svými protihlukovými vlastnostmi a zaručují vyšší odolnost proti mechanickému poškození. Řešení vnitřní kanalizace je ještě doplněno o inovovaný HT-System Plus, který disponuje vysokou teplotní a chemickou odolností. To vše podtrhují již tradiční výhody plastových potrubních systémů, jako například hydraulická hladkost, nízká hmotnost, snadná montáž nebo nižší pořizovací náklady.

Komponenty odhlučněného systému vnitřní kanalizace Skolan dB

Odvodnění střech

Prostřednictvím podtlakového systému QuickStream PE nabídla společnost Wavin Osma efektivní řešení odvodnění většiny plochých střech, včetně tzv. obrácených a zelených střech. Předností tohoto systému je jeho vysoká kapacita při nižší materiálové náročnosti oproti tradičnímu gravitačnímu systému. Velkou výhodou potrubí je také samočisticí efekt, daný vyššími rychlostmi v celé instalaci, díky kterému je potrubí pod stropem vedeno bez spádu.

Dešťové srážky jsou odváděny za pomoci 181 ks kovových podtlakových střešních vtoků umístěných v různých skladbách střech, na které navazuje cca 3 150 metrů HDPE potrubí vedeného pod střešní konstrukcí, v podhledech, chodbách a instalačních šachtách. Dalších cca 1 100 metrů potrubí bude vedeno v suterénech v rámci navazujícího gravitačního systému. Systém samozřejmě doplňuje nespočetné množství tvarovek a systémových závěsných prvků, které zajišťují pevné uchycení potrubí a správné řešení dilatací a vodních rázů, které na potrubí mohou působit. Celkové množství dešťových vod svedených ze střech podtlakovým systémem bude při návrhové intenzitě srážky dosahovat hodnoty cca 723 litrů za sekundu.

Více informací naleznete na stránkách www.galeriesantovka.cz.

Autor: Mgr. Marta Lipovská
Foto: Archiv firmy