Wellness není jenom cvičení

Pod označením „Wellness“ si většina z nás představí sportovní a relaxační centra, kde můžeme udělat něco pozi- tivního pro své zdraví. Ale pojem wellness má význam trochu širší, patří do něj vše, čím můžeme učinit náš život zdravější. Svým dílem zde přispívá i společnost Caparol zavedením řady wellness barev – barev, které podporují zdravé životní prostředí a zdravý způsob života.

Většina z nás tráví více než 90 % života v uzavřeném prostoru, ve kterém se vyskytuje velké množství škodlivých látek. A nemusí to být jenom kouř z cigaret nebo další zdroje, které můžeme do jisté míry ovlivnit. Jsme totiž vystaveni, aniž si to většinou uvědomujeme, velkému množství organických škodlivin. Může se jednat o emise ze stavebních materiálů, nábytku nebo podlahových krytin. V závěsech, kobercích, lůžkovinách a čalouněném nábytku žijí roztoči, kteří produkují velké množství organického odpadu. Ve vzduchu jsou i spory plísní a hub, kterým se v teple našich domovů nebo kanceláří velmi dobře daří. Dalším škodlivým prvkem v životním prostředí je všudypřítomné elektromagnetické vlnění, které běžnými stavebními materiály proniká. Jeho původ je například z televizních a rozhlasových vysílačů, mobilních nebo bezšňůrových telefonů, ale i od běžného vedení, kterým máme rozveden elektrický proud v budovách. Všechna uvedená zatížení jistě nelze zcela odstranit, ale proč neodstanit ta, která jdou... Jako řešení, abychom sobě a svým dětem zajistili lepší životní prostředí, se nabízejí právě Wellness barvy od Caparolu.

Wellnes barvy od Caparolu

Mezi Welness barvy se řadí ElectroShield, CapaSan a Caparol Sensiitiv. Každá z nich je nečím charakteristická a umí své.

ElectroShield je vodou ředitelný základní vodivý nátěr na stěny a stropy. Vodivě se spojuje s místem s nulovým potenciálem (obvykle ochranný vodič v zásuvce elektrického vedení) a tím dokáže odvést více než 99 % elektromagnetického vlnění s vertikální i horizontální polarizací. Tím chrání lidský organismus před působením „elektrosmogu” – zatížení, které sice smyslově neregistrujeme, ale které nám může působit zdravotní potíže.

Účinnost materiálu ElectroShield dokladuje potvrzení z laboratoře university v Mnichově.

CapaSan je barva na nátěry stěn a stropů v interiéru. Ač to zní téměř jako z vědeckofantastického románu, tato barva dokáže sama aktivně odstraňovat organické škodliviny ze vzduchu. V pozadí stojí fotokatalýza. Při tomto procesu se využívá katalytických vlastností oxidu titaničitého v kombinaci s nanotechnologií. UV složka slunečního záření aktivuje tuto schopnost u jemně rozmělněných částic – jejich průměr je v řádu nanometrů. Škodliviny na organické bázi (kam patří mimo jiné například i nikotin) jsou rozkládány na neškodné anorganické sloučeniny.

Vlastnosti tohoto materiálu osvědčují hned tři nezávislé instituce: Wilhelm-Klauditz-Institut Fraunhofer, Institut technické chemie z Hannoveru, a Institut stavební fyziky Fraunhofer.

Caparol Sensitiv doplňuje skupinu wellness barev. Jedná se o disperzní interiérovou barvu vyvinutou speciálně podle požadavků na hygienu vnitřního prostředí. Barva, podobně jako všechny ELF, barvy neobsahuje organická rozpouštědla a neuvolňuje emise. Tato barva jde ještě dále. Na rozdíl od jiných barev neobsahuje ani žádné konzervační prostředky či změkčovadla. Je proto mimořádně vhodná do místností, ve kterých pobývají citlivé osoby, alergici, ale i do zdravotnických zařízení, dětských jeslí a mateřských škol nebo do místností, kde se skladují potraviny.

Vhodnost materiálu pro prostory pro alergiky a citlivé osoby potvrzuje certifikát RVTÜV Anlagentechnik z Essenu, použití do prostor, kde se skladují potraviny potvrzení norimberské LGA.

Wellnes barvy ve školkách a školách

Barvy ElectroShield a CapaSan věnoval Caparol do řady školních a předškolních zařízení na území Německa. Dětem se tak zlepšilo prostředí, kde tráví hodně času, a materiál se dostal tam, kde je ho nejvíce třeba. Caparol tak svým dílem přispěl ke zdraví mladé generace.

Autor: Ing. Jan Loukotka
Foto: Archiv firmy