YTONG LAMBDA Jednoplášť pro nízkoenergetické stavby

Poslední novinka v sortimentu společnosti Xella CZ s názvem YTONG LAMBDA umožňuje navrhnout a stavět energeticky úsporné a nízkoenergetické stavby technologií jednovrstvého zdění při zachování navrhované pevnosti v tlaku na úrovni P2, tzn. 2 MPa.

V oblasti obvodových plášťů se v posledních letech poměrně často ozývá: „Zapomeňte na jednopláště! Používejte zdivo s vnějším zateplením, nebo využívejte lehké izolační sendviče.” Přestože výrobci stavebních hmot deklarují u tradičních jednoplášťů hodnoty tepelného prostupu často i na úrovni doporučených normových hodnot, trvají projektanti na dodatečném zateplení. Logicky, protože dosažení hodnot tepelného odporu přes 3 m2K/W je v reálných podmínkách na stavbě prakticky nemožné (bez ohledu na deklarované vlastnosti použitých zdicích tvarovek). Faktem ale je, že kvalitní zateplovací systém včetně realizace investor pořídí za 600 až 700,- Kč za metr čtvereční. Musí tedy počítat se skokovým nárůstem ceny za obvodovou konstrukci v řádu až kolem 50 %, nehledě na časové prodloužení celé stavby.

YTONG LAMBDA - tradiční výhody bílého pórobetonu s ještě vyšší tepelnou izolací ve všech směrech.

λ = 0,085 W/mK

Výjimku mezi jednoplášti v tomto směru představuje pórobetonový přesný zdicí systém YTONG, zejména zmíněná novinka YTONG LAMBDA. Jde o přesné obvodové tvárnice z pórobetonu třídy P2-350 s nižší objemovou hmotností (350 kg/m3) a se zvýšenou izolační schopností [λ = 0,085 W/mK]. Díky této vynikající hodnotě koeficientu tepelné vodivosti stěny z tvárnic YTONG LAMBDA dosahují již při tloušťce 37,5 cm tepelného odporu R = 3,52 m2K/W [U = 0,27 W/m2K] bez omítek, což se blíží hodnotám doporučeným v normě ČSN 730 540 pro nízkoenergetické stavby. Při tloušťce 50 cm (výroba pouze na zakázku) překročí stěny doporučené hodnoty o více než 25 % a jsou tedy vhodné i pro realizace těch nejúspornějších staveb bez dodatečného zateplení.

Tvárnice YTONG LAMBDA si přitom zachovávají dostatečnou pevnost v tlaku (min. 2 MPa stejně jako u pórobetonu P2-400), nehořlavost a vysokou požární odolnost, dobré akustické parametry i schopnost přirozeně regulovat vlhkostní mikroklima v interiéru stavby.

Je to v ČR tedy jediný současný materiál, s nímž je možné již při tloušťce stěn 375 mm bez dodatečného zateplení dosáhnout parametrů nízkoenergetického domu a zároveň s bezpečnou rezervou překročit všechny normové požadavky na pohodu a hygienu vnitřního prostředí bytových staveb.

Bílá barva hrubé stavby naznačuje vysoký izolační standard domu. Ani sousedé ale nejspíš netuší, že se jedná o nízkoenergetický dům s třetinovou spotřebou tepla na vytápění. Z obvodových stěn YTONG LAMBDA bez zateplení.

Pro reálné stavebnictví

Vliv nekvalitní práce a nedodržování technologických postupů je u systému YTONG LAMBDA mnohem nižší než u jiných kusových materiálů. Snadné řezání a opracování pórobetonu vede k tomu, že i složitější tvary a konstrukce stěn jsou vyzděny z homogenního tepelně izolačního materiálu a ne z nesourodé směsi malty a cihel jako u jiných systémů. Díky přesnosti jednotlivých tvárnic a přesnému lepení na tenkovrstvou maltu nedochází u pórobetonové stěny ani k významnému „oslabení” izolačních schopností tepelnými mosty na styku jednotlivých prvků. To umocňují také velké rozměry lehkých pórobetonových prvků.

Shodné vlastnosti pórobetonu ve všech směrech pomáhají také úspěšně řešit většinu klíčových detailů a potenciálních tepelných mostů (ostění, založení zdiva, sokl, atiky, atd.) bez dodatečných složitých úprav a nákladných materiálů. Případné vnitřní rozvody v obvodovém zdivu opět díky snadné opracovatelnosti materiálu oslabují stěnu pouze na nezbytnou míru a nevytvářejí tepelné mosty jako u některých křehkých nebo dutinových zdicích prvků.

I průměrný zedník na běžné stavbě proto z pórobetonu vyzdí bez speciálního nářadí a různých tvarovek stěny s tepelně izolačními parametry skutečně srovnatelnými s hodnotami deklarovanými výrobcem. Přitom bezkonkurenčně rychle, přesně a ve zcela běžných cenových relacích.

Více informací najdete na: www.ytong.czSouvisející odkazy a doplňky:

Vypočítejte si náklady na provoz

Víte, kolik protopíte za 40 let života v běžném rodinném domě? Tato částka často přesáhne pořizovací cenu domu. Proto se vyplatí již při výstavbě rodinného domu myslet na to, co bude za několik desítek let. Běžný rodinný dům s podlahovou plochou kolem 150 m2 spotřebuje teplo za minimálně 30.000 korun ročně. Energie ale stále zdražují, a tak se roční náklady za 40 let mohou vyšplhat i na několikanásobek dnešního stavu. Energeticky úspornou stavbou můžete za rok ušetřit desetitisíce!
Vypočítejte si roční náklady na vytápění u standardního rodinného domu porovnejte je s energeticky úspornými, nízkoenergetickými nebo pasivními domy YTONG. Stačí zadat užitnou plochu svého rodinného domu a cenu za 1 kWh energie a užívaného zdroje. Přesvěčte se sami, jak je výpočet snadný a výsledky překvapivé.

Autor: Marek Dudák
Foto: Archiv firmy