Škody při výkopových pracích se šplhají do milionů korun a v mnoha případech může dokonce dojít k ohrožení životů.

Za překopnutí plynovodu hrozí milionové pokuty. Maléru zabráníte vytyčením

Neopatrnost se nevyplácí. Obzvlášť pak v případě, kdy provádíte výkopové práce. Vyprávět o tom může největší český distributor plynu GasNet, který jen v loňském roce zaznamenal 444 případů vnějšího narušení plynovodů. Škody se šplhají do milionů korun a v mnoha případech může dokonce dojít k ohrožení životů. Jak zabránit katastrofě? Distributor nabízí bezplatné vyznačení trasy plynovodu přímo na staveništi.

Ještě se ani naplno nerozeběhla stavební sezóna a už se objevily první případy poškození plynovodů při výkopových pracích. Začátkem roku došlo v Plzni v důsledku špatně provedeného výkopu k proražení středotlakého plynového potrubí. Zcela bez dodávek plynu se náhle ocitlo 164 odběrných míst. Podobný případ se odehrál i na Náchodsku, kde bagrista při výkopu starého pařezu překopl plynovod. Na místě pak kvůli složitým podmínkám museli pomáhat plynařům i hasiči.

„Případ z Plzně je typickou ukázkou toho, jak nejčastěji dochází k případům narušení plynovodů nebo plynovodních přípojek. Poškození může způsobit lžíce rypadla, ale i obyčejný krumpáč. Zpravidla k němu dochází uprostřed zástavby, kde takové havárie pochopitelně ohrožují lidi v okolí,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.

Škody jdou do milionů, ve hře je i zdraví lidí

Kromě ohrožení sebe a svého nejbližšího okolí riskují neopatrní stavitelé i poměrně vysoké výdaje. Vedle opravy poškozeného potrubí musí uhradit i cenu uniklého plynu. „Způsobené škody se mnohdy pohybují i v řádech miliónů korun, které pochopitelně po viníkovi následně vymáháme,“ říká Petr Koutný. Závažné případy pak distributor předává Energetickému regulačnímu úřadu, který může provinilci dodatečně udělit i pokutu.

Havárie způsobené neodborně provedenými stavebními pracemi navíc často komplikují životy lidem v okolí. Aby mohli plynaři potrubí bezpečně opravit, musí ve většině případů část místní sítě vyřadit z provozu. Jen vloni se tímto způsobem ocitlo bez dodávek plynu 2 335 odběratelů.

Pokud distributor potvrdí, že mají práce probíhat v blízkosti plynovodu, je třeba požádat o vytyčení průběhu plynárenských zařízení. Přímo na stavbu následně přijede technik, který na zem reflexní barvou vyznačí polohu plynovodů nebo plynovodní přípojky.

Bez souhlasu si nekopnete

Jak tedy mohou lidé všem těmto nepříjemnostem předejít? Stačí dodržovat pravidla. Naprostým základem bezpečného provedení stavebních prací v okolí plynovodu je souhlas distributora s provedením stavební činnosti. Povinnost získat souhlas ostatně stavebníkům ukládá energetický zákon. „Stavebník od nás obdrží stanovisko a na jeho základě si u nás může domluvit vytyčení plynárenských sítí. To vše zcela bezplatně,“ vysvětluje Petr Koutný. Není tak důvod snažit se pravidla obejít.

Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje GasNet portál Distribuce plynu online (dpo.gasnet.cz), kde mohou po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska získat informaci o poloze plynovodů a souhlas se stavební činností. Vše tak mohou vyřešit pohodlně on-line bez nutnosti složitého papírování.

Kudy vede plynovod?

Pokud distributor potvrdí, že mají práce probíhat v blízkosti plynovodu, je třeba požádat o vytyčení průběhu plynárenských zařízení. Přímo na stavbu následně přijede technik, který na zem reflexní barvou vyznačí polohu plynovodů nebo plynovodní přípojky. V jejím nejbližším okolí pak musí stavebníci kopat jen s maximální opatrností. Celý proces uzavírá po skončení výkopových prací kontrola, při níž technik ověří, zda nedošlo k poškození plynovodu. Poté již mohou stavbaři obnažené potrubí zasypat. Opět se ovšem musí řídit přesným technologickým postupem.

Při narušení volejte linku 1239!

Pokud už k narušení plynovodní přípojky nebo plynovodu dojde, je nutné okamžitě volat non-stop plynárenskou pohotovost na telefonním čísle 1239, případně přivolat hasiče. Všechna volání plynaři prověřují.

GasNet stavebníkům doporučuje: Nechte si vytyčit plynovody, je to zdarma a může vám to ušetřit statisíce korun. Všechny potřebné informace a postupy najdou stavebníci na www.gasnet.cz/vytyceni .

Autor: GasNet
Foto: GasNet