Zahradní klenuté sklepy

Klenba je konstrukční prvek známý od nepaměti. Mezi nesporné výhody využití klenby v oblasti výstavby sklepů patří nejen dobrá nosnost, ale také často opomíjená vlastnost unikátního mikroklimatu, který klenutý sklep vytváří. Využití železobetonových nosníků ATBET navíc zajišťuje rychlou a jednoduchou montáž.

Když se rozhodneme pro výstavbu sklepu v zahradě, je třeba si rozmyslet nejen jeho rozměry, ale také vlastnosti, které od něho budeme očekávat. To znamená, jestli se bude jednat o sklep určený čistě pro uskladnění potravin, například brambor, nebo o sklep na posezení u dobrého vína, či kombinaci obojího.

Při plánování výstavby sklepu máme více možností. Sklep lze zapustit do země úplně, to nám ale někdy nedovolují geologické podmínky či spodní voda, tak sklep zahloubíme jen z části a následně obklopíme zeminou. Další možností je sklípek postavit zapuštěný ve svahu. V každém případě je však potřeba, aby bylo nad klenbou alespoň 90 cm zeminy kvůli zajištění správné teploty uvnitř. Ta by se měla pohybovat mezi 8 a 13 °C.

Samotná klenba

Železobetonové obloukové nosníky ATBET jsou vyráběny v nejrůznějších rozměrech v rozpětí od 60 cm do 4,5 metru. Tato variabilita umožňuje vytvořit prostor přesně podle našich představ a také vybudovat přístupové chodby a schodiště.

Pokud chceme ve sklepě skladovat kromě jiného i brambory, tak je třeba pro ně vybudovat oddělenou místnost s odděleným odvětráváním, protože se jedná o aromatickou plodinu.

Mezi obloukové nosníky se vkládají keramické vložky Miako, pálené cihly nebo prefabrikované železobetonové desky ATBET. Další možností je naskládat nosníky přímo k sobě.

Vzniklou klenbu je nutné shora přebetonovat prostým betonem s kari sítí a následně opatřit hydroizolací a nopovou folií, či geotextilií. Důležité je při výstavbě sklepu počítat s ventilací a zajistit odvod použitého vzduchu ve vrcholu klenby a nasávání nového venkovního vzduchu, které je vyústěno u podlahy. V případě rozdělení sklepa na více částí je potřeba provést systém odvětrávání v každé části jednotlivě. Právě systém odvětrávání společně s klenbou nám umožní získat již zmiňované mikroklima, kterého bychom u klasického rovného stropu nikdy nedosáhli. To proto, že u rovného stropu se v rozích a pod stropem hromadí použitý vzduch, který nelze vyvětrat.

Železobetonové nosníky lze nechat takzvaně „přiznané“ nebo je následně povrchově upravit, například nalepením cihlového obkladu či omítkou.

Pokud Vás klenuté sklepy zaujaly, neváhejte navštívit naše webové stránky www.zahradniklenutesklepy.cz, kde najdete další informace a spoustu inspirace v podobě fotogalerie.

Fotogalerie

Autor: Roman Čejka
Foto: Archiv ATBET