Založení ETICS bez kompromisu – založení, na kterém se dá stavět

V letošním roce slaví společnost MATEICIUC a.s. 25 let od svého vzniku. Během uplynulých let se firma vypracovala na přední pozici výrobce a dodavatele plastového příslušenství pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS). Každým rokem uvádí na trh nové a inovované výrobky, kterými řeší zejména problematiku detailů jednotlivých systémů – ETICS, omítek, sádrokartonů.

Pro letošní rok představujeme nový výrobek, respektive výrobky, které přináší řadu výhod oproti stávajícímu, zaběhlému řešení.

Jedná se o jistě všem běžně známé založení izolantu pomocí hliníkové zakládací lišty. Z hlediska praktických zkušeností a dnes i s odstupem času lze říci, že toto řešení nám do zateplovacího systému přináší mnoho nejistot a hrozeb. Začněme problematikou vzniku tepelného mostu, kdy vlivem velmi vysoké tepelné vodivosti hliníku jsou degradovány tepelně izolační vlastnosti ETICS. Značná teplotní roztažnost hliníku bývá příčinou mikrotrhlinek a následného vnikání vlhkosti do systému.

Snížená mechanická odolnost hliníku vede k častým trvalým deformacím a následné nepoužitelnosti lišt. V neposlední řadě je nutno počítat s pravděpodobným vznikem elektrochemické koroze v případě, že se nám do míst styku hliníku a cementové malty dostane zvýšená vlhkost (norma ČSN 733610, Navrhování klempířských konstrukcí, přímo kontakt hliníku s cementem zakazuje). Závěrem je potřeba hodnotit i logistické hledisko, kdy je nutno počítat pro každou sílu izolantu skladovou položku příslušného rozměru atd.

Dvoudílná sada VARIO

S ohledem na výše uvedené nedostatky hliníkových lišt přicházíme s novým výrobkem, a to Zakládací soklovou sadou VARIO.

Jedná se o moderní stavební výrobek, určený k založení tepelně izolačních desek, řešící konstrukčně a pohledově dokonalé zakončení a uzavření zateplovacího systému. Dvoudílný komplet z UV odolného plastu je tvořen:

  1. profil upevňovací
  2. profil nasouvací s okapnicí

Konstrukční řešení sady umožňuje ve třech rozměrových variantách obsáhnout rozsah síly izolantu od tloušťky 100 mm až po 220 mm, viz tabulka.

Pro sílu izolantu (mm)Objednací čísloDélka (m)Balení (ks)
100 – 140D/45.22,010
140 – 180D/46.22,010
180 – 220D/47.22,010

Přednosti systému

Díky použitému materiálu je výrazně omezen únik tepla tepelným mostem, což jistě ocení investoři nízkoenergetických a pasivních domů, resp. projektanti řešící výpočty energetických štítků obálky budov. Součinitel tepelné vodivosti hliníku λ = 221 W/m.K, materiál sady VARIO PVC má λ = 0,16 W/m.K, jako příklad u dnes často používaných izolačních grafitových desek EPS je λ = 0,032 W/m.K. Rozdíl v řádu stonásobku není potřeba komentovat. Další předností je výška okapové hrany nasouvacího profilu, která je řešena tak, aby snadno a dostatečně odváděla dešťovou vodu z čelní plochy systému a tím zabraňovala vzniku mikrotrhlin (především v zimním období). Dostatečná tuhost tohoto způsobu založení je dána nejen tloušťkou materiálu, ale i faktem, že profily jsou v podélném směru přesazeny – navázány, viz obr. 3. Na obr. 4 je praktická ukázka, jak řešit napojení vnitřních rohů, kterým zajistíme zavazbování obou napojovaných profilů a tím i dostatečně tuhý vnitřní roh. Integrovaná skleněná síťovina (perlinka) nasouvacího profilu s okapnicí se snadno prováže s plošnou skleněnou síťovinou základní vrstvy ETICS, čímž je zajištěno dostatečně pevné propojení okapové hrany profilu s omítkou. V místech, kde je spodní plocha založení viditelná (např. schodiště ze sklepních podúrovňových prostor), není potřeba žádné estetické opatření, viz obr. 5. Aplikace profilu na stěnu je velmi snadná a rychlá, díky jednoduchému kotvení hmoždinkami (při zatloukání nemůže dojít k poškození okapního nosu jako u hliníkových profilů). Následné zasunutí profilu nasouvacího s okapnicí je otázkou několika málo vteřin. Zabudování profilu do systému se provádí dle správné systémové praxe zhotovení ETICS, technologických předpisů výrobců systémů ETICS a příslušných platných norem.

Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5

Při správné aplikaci sady VARIO Vám garantujeme kvalitní, funkční a dlouhodobé řešení jednoho z nejexponovanějších míst Vašeho zateplovacího systému – ETICS.

Při prodeji a distribuci v rámci České republiky spolupracujeme s firmou HPI-CZ spol. s r.o. Hradec Králové.

Autor: Alois Mik
Foto: Archiv firmy