Zateplení SOŠ a SOU Školní 664 v Neratovicích

Před rokem, touto dobou, přicházeli studenti do stejné a přesto zcela jiné školy. Když ji v červnu, před prázdninami, opouštěli, chystala se na žádoucí proměnu. Postavená ve druhé polovině 20. století odpovídala duchu tehdejšího stavebnictví. Teď září krásnou barvou, je zateplená a voní novým životem.

Realizační tým společnosti KASTEN spol. s r. o. pod vedením vedoucí projektu Petry Nekolové, stavbyvedoucí Veroniky Novákové, přípravářky Lenky Brožové a mistra Jaroslava Brzobohatého odvedl skvělou a pečlivou práci.

  • Lokalita: Školní 664, Neratovice
  • Investor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
  • Termín: 08/2015
  • Vedoucí projektu: Petra Nekolová
  • Investiční náklady: 8,5 mil. Kč

Budova a její rekonstrukce

Původně sloužila budova jako Domov mládeže. Během let prošla mnoha přestavbami, které jí daly dnešní podobu dvou vzájemně propojených objektů. Hlavní budova areálu SOŠ a SOU je částečně podsklepená a má čtyři nadzemní podlaží. Druhá budova je jednopatrová, celkově podsklepena, v přístavbě je kuchyně a jídelna. Nosnou konstrukcí jsou cihlové stěny různých šířek se železobetonovými stropy. Střecha vyšší budovy má plechovou krytinu, nižší budova vlnitou. Spojovací krček budov je ukončen plochou střechou se živičnou krytinou.

Základem rekonstrukce se stala energeticky úsporná opatření. „Platili jsme v topné sezóně až 110 tisíc korun měsíčně, což byla obrovská částka, a přesto si žáci a učitelé často stěžovali, že je ve třídách zima,” říká ředitelka SOŠ a SOU Neratovice Ing. Marcela Hrejsová.

Stávající dřevěná okna byla nahrazena novými plastovými v bílém provedení, bylo vyměněno oplechování vnějších okenních parapetů novými parapety z titanzinkového plechu, vstupní dveře nahrazeny novými s vnitřní tepelnou izolací. Zateplení střechy spojovacího krčku bylo provedeno tvrzeným polystyrenem EPS 100 S tloušťka 240 mm, se střešním pláštěm z PVC folie Trocal A tloušťky 1,5 mm.

Pro zateplení fasády byl použit fasádní polystyren tloušťky 140 mm. V místě vstupů do objektů byla k zateplení použita minerální vata s podélnou orientací vláken, též tloušťky 140 mm. Povrch izolačních desek byl upraven disperzním tmelem se sklotextilní tkaninou. Finální povrchová úprava zateplených stěn byla provedena tenkovrstvou probarvenou silikátovou omítkou. Na barevném řešení fasády, které mimochodem vnáší světlo do prostoru mezi Městským úřadem, parkem a obytnou zástavbou se podíleli i zaměstnanci školy.

Sokl objektu byl zateplen extrudovaným polystyrenem tloušťky 100 mm s kamennou stěrkou z Marmolitu. Stropní konstrukce pod půdním prostorem byly zatepleny volně loženou minerální vatou tloušťky 200 mm pokládanou ve dvou vrstvách s přeloženými spárami. Pro chůzi v půdním prostoru byly zhotoveny dřevěné lávky nad úrovní tepelné izolace. Byla vyměněna topná tělesa a částečné rozvody topné vody v prvním podlaží budovy. Provoz zařízení byl plně zautomatizován.

KASTEN, spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.

V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje. V roce 2013, v rámci CZECH TOP 100, bylo společnosti KASTEN uděleno ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).

Fotogalerie

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy