Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Zavádění nových evropských norem

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) se kromě jiných aktivit významně podílí na přebírání evropských norem, které jsou zaměřeny na sanace betonových konstrukcí.

Tato okolnost je o to významnější, že v českých normách nebyly před těmito evropskými normami zavedeny žádné normy pro sanace betonových konstrukcí. Důvodem je skutečnost, že tento obor je relativně mladý a jeho rozvoj u nás začal až v 90. letech 20. století. Dosud se sanace betonových konstrukcí řídily především speciálními technickými podmínkami, které vydávaly velcí investoři jako Ředitelství silnic a dálnic, ČEZ, a.s. apod. Samostatné technické podmínky pak vydalo i SSBK.

Normy pro sanace betonových konstrukcí mají jednotný název „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí” a byla jim v systému třídících znaků českých norem vyhrazena ve třídě 73 skupina 21. Základním normovým dokumentem je norma ČSN EN 1504 členěná do deseti dílčích oblastí. Norma EN 1504-1 uvádí definice používaných pojmů a byla převzata jako první již v roce 1999. Normy EN 1504-2 až EN 1504-7 lze popsat jako specifikační dokumenty, protože jejich cílem je definovat klíčové požadavky na výrobky a systémy používané při opravách a pro ochranu betonových konstrukcí podle zásad uvedených v normě EN 1504-9. Normy EN 1504-2 až EN 1504-7 jsou harmonizované. To znamená, že obsahují požadavky, které budou muset výrobky splnit pro připojení evropské značky shody CE.

Norma Název Stav
1504-1Definicevydána 6.1999 revize 1.2006
1504-2Systémy ochrany povrchu betonu3.2006
1504-3Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce8.2006
1504-4Konstrukční spojování3.2006
1504-5Injektáž betonu7.2005
1504-6Kotvení výztužných ocelových prutů5.2007
1504-7Ochrana výztuže proti korozi4.2007
1504-8Kontrola kvality a hodnocení shody7.2005
1504-9Obecné zásady pro používání výrobků a systémůpředběžná norma vydaná 5.2000
1504-10Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení6.2005

Norma EN 1504-8 specifikuje postupy pro odběr vzorků a hodnocení shody včetně průkazných a kontrolních zkoušek, výrobní kontroly a označování výrobků.

Norma EN 1504-9, která byla zatím vydána jako předběžná norma ČSN P ENV 1504-9 definuje obecné zásady po užívání výrobků a systému pro ochranu a opravy betonu. Poslední EN 1504-10 se zabývá aplikací těchto výrobků a systémů na stavbě a kontrolu kvality práce.

Jednotlivé normy řady EN 1504 odkazují na celkem asi 90 až 100 norem definujících zkušební metody pro stanovení identifikačních vlastností nebo funkčních vlastností. Dosud jich bylo vydáno a přijato do systému ČSN 58.

Odbor sanací betonových konstrukcí prošel v poslední době bouřlivým rozvojem. Při tom se prokázala nezbytnost všeobecně respektovaných norem, které by definovaly požadavky na celou škálu sanačních materiálů a na výsledky sanačních prací. Evropské normy, vydané v nedávné době, by tuto mezeru měly vyplnit. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí se ve své činnosti zaměřuje na přebírání těchto norem, oponentaci přebíraných přeložených textů i na diskuse nad novými standardy. Je zřejmé, že evropské normy v oblasti sanací betonových konstrukcí čeká závažný test v praktických podmínkách a je velmi pravděpodobné, že v budoucnu dojde i k jejich úpravám. Bude to přirozeným důsledkem skutečnosti, že obor, který postihují, je mimořádně mladý a stále se vyvíjí.

Autor:
Foto: --