Zpevněné zásypy z Liaporu. Nová technologie – možnosti použití a realizace.

V současné době přichází Lias Vintířov, LSM, k.s. na český stavební trh s novou technologií provádění zásypu z Liaporu zpevněného cementem. Kvalitním zpracováním se k základním příznivým vlastnostem lehkého keramického kameniva Liapor, jako je pevnost, nízká nasákavost, objemová a tvarová stálost, připojují ještě další významné vlastnosti - velmi nízká objemová hmotnost a výborné akustické i tepelně izolační vlastnosti.

Liapor (dříve Keramzit) je velmi lehký keramický granulát, vyráběný expandováním přírodního jílu při teplotách cca 1100 °C. Ve stavební praxi jsou nejčastěji používané zejména frakce Liapor 8–16 mm/275 kg.m-3 pro zásypy kleneb, dřevěných trámových stropů, plochých střech a zemních konstrukcí, dále frakce 4–8/350 pro keramické stropní systémy, dřevěné stropy a podlahy a konečně frakce 1–4/500 do podsypů v konstrukcích plovoucích podlah. Liapor je možné v uvedených konstrukcích využít jako volně ložený nebo pojivem zpevněný zásyp, případně ve formě lehkého keramického betonu všech pevnostních tříd s objemovou hmotností od 550 do 2000 kg.m-3.


Praha 8, Mazanka - plocha stropní konstrukce podzemních garáží je připravena k zásypu Praha 8, Mazanka - ploc

Zásyp zpevněný cementem

Princip nové technologie provádění zásypu z Liaporu zpevněného cementem spočívá v tom, že Liapor je dopravován do místa uložení pneumaticky potrubím (až do vzdálenosti cca 200 m a výšky cca 20 m) a těsně před výstupem do místa uložení smícháván s cementovým tmelem v patentované směšovací hlavici X-1000. Následně je zásyp rozprostřen v požadované výšce a zhutněn. Vzniká tak lehká, tepelně a zvukově izolační vrstva tvarově stabilizovaného zásypu - mezerovitého lehkého betonu s minimálním obsahem vlhkosti, která je pochozí cca 20 hodin po dokončení. Pomocí této technologie, vhodné pro rekonstrukce i novostavby, lze s poměrně vysokým výkonem (až 30 m3 za hodinu) provádět výplňové, podkladní a izolační vrstvy ve stropních, podlahových i střešních konstrukcích, ale také například výplňové vrstvy mostních klenbových konstrukcí.Vlastnosti a technická charakteristika zpevněného zásypu z Liaporu (MLB 2 - 550)

Úspěšná realizace

Jednou z posledních realizací z května letošního roku je provedení zpevněného zásypu při výstavbě bytových domů Mazanka v Praze 8 – Libni. Použitím mezerovitého Liaporbetonu MLB 2 – 550 jako tepelně izolační spádové vrstvy (o výšce cca 20 cm) na železobetonové stropní konstrukci podzemních garáží, bylo oproti klasickým betonům razantně sníženo zatížení stropní konstrukce při zajištění dostatečné pevnosti a také trvalé objemové stability spádových izolačních vrstev. Zpevněný zásyp z Liaporu bude po dokončení hydroizolací a dalších úprav tvořit základ budoucí parkové úpravy v rámci vnitrobloku bytových domů.

Úspěšné použití Liaporu dokládá, že keramické kamenivo ve formě zpevněného zásypu je možné navrhnout a realizovat jako kvalitní a spolehlivou součást konstrukcí různých typů staveb a nabízí i do budoucnosti zajímavé varianty a možnosti při navrhování a realizaci pozemních staveb. Další informace získáte na kontaktech v záhlaví článku nebo na www.liapor.cz.


Realizace zpevněného zásypu Liaporbetonem razantně snižuje zatížení stropní konstrukce
Autor: Ing. Libor Pupík
Foto: Archiv firmy