Zvýšení kvality malířských nátěrů a štuků

Sedlecký kaolin a.s. Božičany vyrábí bílé interiérové malířské nátěry řady Superlex, tekuté štuky typu Kerastuk (vnitřní a venkovní), suché omítkové směsi vnitřní do 0,63 mm a venkovní do 1,0 mm, malty a hrubou venkovní brizolitovou omítkovinu.

V oblasti malířských nátěrů se v závodech Sadov a Únanov věnuje mimořádná pozornost aplikaci jemných bílých plnidel na bázi speciálních přírodních plnících papírenských kaolinů řady KN-1 a OT s vysokou bělostí (80 až 83 % měřeno na standard BaSO4) a nízkou abrazivitou (5 až 20 mg/100 g).

Zvyšování bělosti a kryvosti

V této souvislosti jsou připraveny k těžbě papírenské kaoliny, které po plavení a třídění, doplněné o moderní technologii zvyšování bělosti pomocí supravodivého magnetu o magnetické indukci 5 Tesla, poskytují bělosti R 457 nm 8386 %. V ČR jde o mimořádné ložiskové zdroje, které řadí Sedlecký kaolin a.s. Božičany k absolutní špičce mezi dodavateli kvalitních produktů pro výrobu bílých malířských barev. Nové surovinové možnosti i aplikace nových ultrajemných technologií mletí v závodě Božičany dovolují postupně zlepšovat i dosud méně příznivou vlastnost našich nátěrů - kryvost (plošnou hustotu nátěru). V současné době probíhá provozní odzkušování jemného mletí měkce pálených kaolinů s velmi vysokou bělostí (8689 % měřeno na BaSO4). Jiný tvar, tloušťka i velikost častic povrchově upraveného kalcinovaného produktu umožňují vytvářet vhodné malířské směsi s cílem zlepšit reologické vlastnosti nátěru a především jeho kryvost.

Tekuté štuky značky KERASTUK představují na zpracovatelském trhu solidní standard a jejich produkce se v závodě Božičany neustále zvyšuje. Výroba je kontrolována moderní výpočetní technikou, která zaručuje rovnoměrnou kvalitu těchto směsí.

Metakaoliny – aktivní plnidla

Mezi aktivní plnidla v barvách, omítkových a betonových směsích je možno řadit i vhodně kalcinované jemně mleté kaoliny, tzv. metakaoliny, které jako pucolánové pojivo příznivě ovlivňují například pevnost, mrazuvzdornost a odolnost vůči působení solí v betonových směsích, maltách a omítkách. Metakaolin může také zvyšovat odolnost vůči korozívnímu působení prostředí. Metakaoliny vyráběné v podniku Sedlecký kaolin a.s. Božičany se exportují i využívají ve vlastních výrobcích v suchých omítkových směsích. Jejich další použití je například v oblasti alkalicky aktivovaných pojivových systémů (tzv. geopolymerů).

Autor: Ing. František Pticen
Foto: Archiv firmy