Celodenní sluneční energie dopadající na sklonitou plochu

Program počítá průměrnou celodenní hodnotu energie dopadajícího přímého slunečního záření na různě skloněnou a orientovanou plochu (kolektoru atd.).

Sluneční záření dopadá za dne na sklonitou plochu pod různými úhly. Sinus úhlu, který v daném okamžiku a v dané zeměpisné poloze svírá směr slunce s danou plochou, vynásobený touto plochou vyjadřuje tzv. účinnou plochu (např. kolektoru ap.). Svítí-li sluneční paprsky na plochu kolmo, je sinus roven jedné a účinná plocha se rovná skutečné ploše. Program počítá průměrnou hodnotu sinu úhlu dopadu za 24 hodin, tzn. účinný podíl (ÚP) sklonité plochy vůči celodennímu slunečnímu záření, ze kterého počítá celodenní sluneční energii, která dopadá na danou plochu. Přednastavena je zeměpisná poloha 50° severní šířky 15° východní délky (spojnice Kouřim - Svojšice v okrese Kolín). Pokud je kolektor se sklonem 60° orientován k jihu, pak za jasného prvního jarního dne dopadne na plochu 1 m2 kolektoru za celý den 1000 W/m2 × 0,314 × 24 h/den = 7 536 Wh/(m2 × den) = 7,536 kWh/(m2 × den) zářivé energie. Uvažuje se intenzita slunečního záření 1000 W/m2.

Pozn.: Přesný úhel dopadu v zadaném čase naleznete na Úhel dopadu slunečních paprsků na vodorovnou rovinu, střechu a fasádu

Výpočet