Foto: hunthomas, Shutterstock

Fasády a zateplení – mýty a legendy

V dnešní uspěchané době se u fasád domů klade důraz na cenu a rychlost zhotovení a často se zapomíná na její estetický výraz. Jde však o vizitku obyvatel domu, právě na fasádě spočívá nejčastěji oko náhodného kolemjdoucího a podle ní je obvykle hodnocena architektura stavby. Z pohledu životnosti fasády je pak potřeba klást důraz rovněž na kvalitní provedení jejího podkladu, přičemž součástí rozhodování projektanta/stavebníka je většinou také volba mezi difúzně otevřenou a uzavřenou fasádou.

Mnohdy jsou fasády opatřeny velice roztodivnými barvami a kombinacemi. Fasáda je přitom jako konečná úprava povrchu vnějších stěn tou finální částí architektonického díla, a měli bychom tak k ní i přistupovat a přenechat návrh odborníkům s estetickým cítěním. Jaký tedy zvolit typ, abychom byli spokojeni po praktické i vizuální stránce? Volit fasádu klasickou (tedy nezateplenou), a nebo zateplenou? Bohužel v tom mnohdy nemají jasno ani odborníci. Spory mezi zastánci zateplení a jejich odpůrci matou obyčejného člověka, který se chystá stavět, ten je z toho zmaten a mnohdy ho to stojí navíc nemalé prostředky.

Postup

Důležité je si uvědomit, jakou funkci od fasády očekáváme. Doby kdy měla fasáda splňovat funkci ochrannou a estetickou jsou již ty tam a na fasádu jsou kladené veliké nároky. To ovšem neznamená, že výše uvedené funkce nesplňují. Fasádu a její skladbu je však nutné navrhovat s ohledem na konstrukce, které má chránit a na jejich vlastnosti. Obecně by mělo platit, že konstrukce obvodového pláště budovy by se měla směrem od interiéru k exteriéru difuzně otevírat a to zejména u budov s trvalým pobytem osob. Na základě této jedné, nikoliv jediné skutečnosti bychom měli přistupovat ke správné volbě fasádní skladby materiálů. Dalším velice důležitým pravidlem, známým již stovky let, je klást směrem k exteriéru materiály s menší pevností než vykazují podkladní vrstvy. Důležitým faktorem je také barevný odstín fasády, ten může při špatném návrhu skladeb přispět k degradaci fasády.

Foto: archiv Wienerberger

Zateplit či nezateplit...

Vraťme se však problému zda zateplovat nebo nezateplovat fasádu. Drtivá většina lidí se řídí emocemi a názory jiných lidí. Vím, těžko si to přiznáváme, ale tak to je. Pokusím se proto na to pohlédnout bez emocí a z hlediska „selského rozumu”. Proč stavím dům a jak dlouho má vydržet? Budou ho mít i moje děti? Přenechám jim trvalou hodnotu? To jsou otázky, na které si musí najít odpověď každý sám. Z mé praxe mohu říci, že staví dům lidé v produktivním věku a mnohdy se zadlužují na celý svůj život, aby si splnili sen. To poslední co chtějí je, aby se jim tento sen začal rozpadat dříve, než ho vůbec stihnout splatit. Nebo, v lepším případě, že by vyžadoval nákladnější údržbu po splacení hypotéky. Je nutné už v návrhu volit materiály a skladby konstrukcí, které tomu budou vyhovovat a těch se držet. Základem pro tuto volbu je však konstrukce obvodového pláště. Můžeme zvolit masivní jednovrstvé zdivo s klasickou fasádou, nebo zdivo i tenčí a použít zateplenou fasádu. Co bude mít asi delší životnost? A teď si představte, že tyto dvě konstrukce budou mít identické tepelněizolační parametry! Jakou si pak vyberete?

A teď se dostáváme k jádru problému. Jedni budou tvrdit zateplit a druzí nezateplovat. První skupina, která má izolaci v krvi, bude argumentovat cenou, řešením mnoha detailů, šlendriánským provedením konstrukcí a podobně. Mají pravdu. Zateplená fasáda opravdu schová hodně nedostatků a řeší mnohé detaily, které neumí stavba vyřešit. Má však také svá úskalí, např. má 5× přísnější požadavek na množství zkondenzované vody v konstrukci proti klasické jednovrstvé konstrukci. Detaily a samotné provádění jsou mnohem náročnější. V případě použití systémů s horší difuzní schopností (např. EPS) zůstává vlhkost v konstrukci a při jejím nasycení pak i v interiéru. To jsou důvody, proč by měl takovýto typ konstrukcí navrhovat a provádět skutečný odborník (znalý i stavební fyziky).

Zateplení má své opodstatnění hlavně u starých budov

Cena zateplené fasády je opravdu výhodná, ale důležité je si říci pro koho. Pro budoucího uživatele domu, který bude muset minimálně 2× za životnost objektu tento systém obnovovat, to zřejmě příliš výhodné nebude. Zajímavý a velice častý faktor ovlivňující rozhodování je, že zateplení schová spoustu neduhů. Ano, naučili jsme se, že za peníze které investujeme, dostaneme nepříliš kvalitní stavbu, kterou je vhodné zateplit a tím se to v podstatě vyřeší a ideálně to zohledníme hned v návrhu. Co je ještě horší, než špatně provedená konstrukce pod zateplením? Je špatně provedené zateplení samo. Své opodstatnění má především ve starší zástavbě, která nesplňuje základní požadavky na tepelnou ochranu budov, ale pro použití v klasických novostavbách by toto nemělo být prioritou.

Foto: Dariusz Jarzabek, Shutterstock

Zvládne to i laik

Druhá skupina volí raději jednovrstvé zdivo pro jeho vlastnosti a především technickou jednoduchost a ideální difuzní parametry. Moderní stavební systémy jsou koncipovány jako „stavebnice” a jejich zhotovení po krátkém zaškolení zvládne i laik. Jsou zde řešeny systémově i detaily, které napomáhají k celkové jednoduchosti stavby.

Dodržujte pravidla a neuděláte chybu

I provedení fasády je zde velice snadné a při znalosti základních pravidel pro navrhování a provádění nelze udělat chybu. Aby vyhovělo dnešní moderní zdivo, je nutné dodržet tepelněizolační vlastnosti, která mají specifika a požadavky na finální fasádu. Při jejich nedodržení nebo prosté neznalosti se může stát, že se objeví trhliny na fasádě. Není to chyba ani zdiva ani omítky, ale chybného návrhu. Pokud se dodrží staleté pravidlo na pevnost podkladních vrstev do dnešní doby, převedeno zjednodušeně na modul pružnosti, který musí být u omítek vždy nižší než modul pružnosti zdiva a zohledníte barevný odstín a případně provedete příslušná opatření, pro tmavší odstíny, dostane odolnou a trvanlivou fasádu.

Autor: Jan Huber, DiS.
Foto: Shutterstock, archiv firmy