Administrativní objekt a parkovací dům EKOM v Piešťanech

Stavba nového administrativního, vývojového a výrobního centra se čtyřpodlažním parkovacím domem firmy EKOM v Piešťanech (Slovensko) ihned zaujme, už když jen projíždíte kolem po ulici Priemyselná. Ještě větší překvapení se dostaví, máte-li možnost centrum navštívit. Stavbu navrhla DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o., která byla pověřena i řízením celého projektu až do předání investorovi.

Díky pozvání jsme měli možnost tuto novostavbu navštívit a podělit se čtenáři o nevšední zážitek. „Investor, který do celého světa vyváží ekologické kompresory, zejména pro čistou dentální a lékařskou techniku, spontánně souhlasil s ekologickou výstavbou tohoto centra,” řekl úvodem Ing. arch. Adam Cifra ze společnosti DELTA. S ohledem na životní prostředí jsou realizovány i čtyřpatrové garáže: „proč zabírat drahocennou plochu pro pozemní parkování?” říká Adam Cifra.

Budova v době naší návštěvy nebyla ještě v plném provozu, první zaměstnance měla přivítat až v druhé půli srpna 2018

Atriové řešení

Hlavní budova má obdélníkový půdorys a je postavena jako zelená budova v ultranízkoenergetickém standardu. Těleso budovy tvoří obálku kolem centrálního atria, které je nositelem vícero funkcí. Hlavně v létě slouží k odpočinku ve stinném prostředí s čerstvým venkovním vzduchem. Vzduch zde mírně, ale spontánně cirkuluje na základě teplotního spádu mezi dnem atria a vodorovným skleněným záklopem nad tělesem budovy. Ten je cca. 40 cm nad střechou, a svojí plochou přesahuje stěny atria. Atrium je pak dobře větrané, a neprší do něho.

Jinou důležitou rolí atria je lepší prosvětlenost budovy denním světlem. Za dne sem proniká přirozené světlo z oblohy, což reprezentuje osvětlenost 3 000 až 10 000 luxů (pro srovnání: běžné kancelářská osvětlenost je cca 300–400 lx). Atriovými okny jsou prosvětlené chodbové a sdružovací prostory. V atriu jsou zároveň situované balkony kuchyněk.

Nízkoenergetický standard

Podle zákona o energetické náročnosti budov je daný objekt klasifikovaný do třídy A1 (Škála energetických tříd podle globálního ukazovatele – primární energie v kWh/m2/a), což znamená že budovu můžeme charakterizovat jako ultra-nízkoenergetickou. Toto hodnocení bylo dosaženo díky použití materiálů, výrobků, a konstrukcí s tepelnětechnickými vlastnostmi, které převyšovaly minimální požadavky na obálkové konstrukce spolu v kombinaci s technickými zařízeními v budově a využitím obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo vzduch-voda, řízené větrání s rekuperací, aktivace betonového jádra – vytápění/chlazení, plynová kotelna, která doplňuje tepelné čerpadlo při nízkých teplotách).

Celý interiér je charakteristický prosklenými stěnami a působí velmi otevřeně

Zeleň

Budova v době naší návštěvy nebyla ještě v plném provozu, první zaměstnance měla přivítat až v druhé půli srpna 2018 a ti si rádi na svého hostitele časem zvyknou. Stejně tak bude nějaký čas trvat, než okolo venkovních stěn vzroste trvalá popínavá vegetace. K tomu poslouží již instalovaný systém kovových lan, která obepínají otevřené fasádní plochy budovy. Také dřeviny už jsou vysazeny, takže zbývá jen počkat, až vyrostou a obepnou fasádní stěny.

Rostlinstvo, které obepíná fasádu a okna tak, že skrze ní neprochází přímé slunce, nejúčinněji brání přehřívání fasády a interiéru domu. Povrchové teploty domu, který je zastíněný vegetací, se blíží teplotě venkovního vzduchu.

Stínicí technika

Stínicí technika na tomto objektu má své opodstatnění celoročně a zastává více funkcí. Má zásadní vliv na tepelnou ochranu a faktickou, nikoliv jen výpočtovou, energetickou náročnost. V noci, zejména v zimě při jasné obloze, zlepší spuštěná stínicí technika tepelně izolační schopnost okna. Venkovní stínicí předměty by z energetického pohledu měly být navrhovány tak, aby nejen stínily, ale hlavně odrážely uvedené energeticky silné sálavé toky (zejména sluneční záření a studené působení oblohy) zpět k obloze.

V prvním podlaží jsou umístěny konferenční místnosti

Interiér

Interiér této budovy byl v době naší návštěvy již kompletně vybaven nábytkem, zařizovacími předměty a připraven uvítat první pracovní směnu. Jeho atmosféru výmluvně přibližují doprovodné fotografie.

První podlaží (nad recepcí a technickými místnostmi) je určeno návštěvníkům. Jsou tu konferenční místnosti nebo setkávací kóje pro jednání. Druhé patro je rozděleno do místností různých velikostí (pro 1 až 2 lidi, 4 lidi nebo 1−6 lidí). 3. patro, které jsme ještě navštívili, obsahovalo pracovny pro více lidí a setkávací místnosti. Vyšší podlaží jsou určena k práci, tzn. pro vývoj a navrhování kompresorů, administrativu, obchod a podobně.

Celý interiér je charakteristický prosklenými stěnami (dodavatel Liko-S, a.s.) a působí velmi otevřeně. Okna – ať už míří do exteriéru nebo do atria – jsou hliníková s trojskly.

Technická zařízení, stropní vytápění a chlazení

Budova je chráněná proti letnímu přehřívání pomocí venkovního stínění – žaluzie na prosklených fasádách. Optimální vnitřní prostředí v letním období je realizováno pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. To dodává chladnou vodu do trubkových rozvodů v sálavých betonových stropních panelech (systém aktivace betónového jádra). V extrémních podmínkách může část chladicího výkonu pokrýt větrací vzduch.

Mimořádná pozornost byla věnována větrání a monitorování aktuální kvality vzduchu

Chtěli jsme v budově nasadit tepelné čerpadlo voda-voda,” řekl Ing. Roman Miklík, zodpovědný za investice a správu majetku ve firmě EKOM a pověřený dozorováním této stavby. „To se nakonec nerealizovalo pro problémy se vsakem obrovského množství vody a zdlouhavým legislatívním procesem.

Mimořádná pozornost byla věnována větrání a monitorování aktuální kvality vzduchu, zejména pak hladiny CO2. Místnosti jsou podle okamžité potřeby zásobované čerstvým vzduchem, který je přiváděn ze zdvojené podlahy a následně odváděný pod stropní konstrukcí do meziprostoru v chodbách. Toto řešení zabezpečuje optimální větrání celého vnitřního prostoru.

Interiér je již kompletně vybavený

Betonový litý strop, prakticky v celé své ploše nad kancelářskými prostory, je vybaven trubkovými rozvody pro stropní vytápění (v zimě) nebo chlazení (v létě), tzv. aktivace betonového jádra. Fyzikálně se jedná o čistý sálavý typ vytápění a v létě, kdy se stropem chladí, je sálavý princip ještě podpořen konvexí (stropem ochlazený vzduch klesá). Stropní vytápění a chlazení patří k nejvíc pozoruhodným hodnotám této stavby; v tomto časopise na toto téma vyšlo několik článků.

Závěr

Není náhoda, že se významný světový výrobce ekologických kompresorů pro lékařské účely, společnost EKOM z Piešťan, spojila s architektonickou kanceláří DELTA, aby zrealizovala své nové administrativní, vývojové a výrobní centrum. Vznikl tak pozoruhodný dům, který svou promyšlenosti, nápaditostí, funkčností a architekturou může inspirovat další investory.

Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Tomáš Haverlík