Aktivní horská chata Knofelebenhaus, Schneeberg

V pohoří Schneeberg byla otevřena horská chata Knofelebenhaus v aktivním standardu. Během jednoho roku po požáru původní chaty z roku 1922 se podařilo uvést do provozu projekt Neubau Knofelebenhaus (novostavba chaty Konfelebenhaus), jehož cílem bylo postavit enviromentálně příznivou budovu, která využívá obnovitelné zdroje energie, spojuje energetickou efektivnost s dobrým vnitřním prostředím a vytváří permanentní interakci budovy a jejího okolí.

Tvar se řídí energií

Krátké chodby a funkční koncept místností kvůli plynulému provozu, aktivní a pasivní využívání sluneční energie a sběr dešťové vody, resp. vody z roztátého sněhu – to vše v rozhodující míře ovlivnilo tvar budovy. Zadavatelé požadovali po projekčním týmu také atraktivní ztvárnění budovy z jižní strany. Tvar a barva střešních oken a fotovoltaických článků umožnily harmonickou integraci těchto prvků do střechy, resp. plochy fasády. Díky sklonu střechy v úhlu 70° se sníh v zimě neudrží, čímž je zaručené vysoké využití solárních zdrojů energie. Střecha severní strany se sklonem 8° propůjčuje budově její výraznou siluetu a slouží k zásobování objektu vodou z deště a sněhu.

Kancelářské prostory pro skupinu voestapline ČR

 • Architekt: projekční kancelář baukult
 • Arch. DI Regina Lettner a Günter Lagler
 • Řízení projektu, stavební dozor: baukult
 • Projekt denního osvětlení: VELUX Österreich
 • Zhotovitel, hrubé stavby: Schmid Baugruppe
 • Úžitná plocha: 665 m2
 • Počet lůžek: 65
 • Počet míst v restauraci: 106

Minimum času

K místu výstavby v nadmořské výšce 1 250 metrů se lze dostat jen úzkou lesní cestou, která je v zimě nesjízdná. Stavba mohla být zahájena až počátkem srpna a musela skončit ještě před začátkem zimní sezóny. Proto byla pro výstavbu použita vysoká míra prefabrikace – jak u železobetonových dolních podlaží, tak u dřevostavby horních podlaží. Budova je kompaktní, umístěná na závětrné straně, s dobře izolovaným obvodovým pláštěm a je orientována na jih s cílem optimalizace pasivních solárních zisků. Stěny z pohledového betonu v centrální části budovy a železobetonový strop byly použity z důvodu požárního řešení i zajištění akumulace stavby.

Budova je ve stavebním povolení označena jako „hotel bez elektrické a vodovodní přípojky”, to znamená, že není napojena na žádné inženýrské sítě, navíc neexistuje ani žádné napojení na kanalizaci. Díky nízké energetické náročnosti objektu je možné použitím obnovitelných zdrojů energie dosáhnout při střední obsazenosti úplné soběstačnosti.

Interiér restaurace

Obnovitelné zdroje:

 • Sběr dešťové vody ze střechy a následná úprava.
 • Ohřev TUV pomocí 15 m2 solárních kolektorů na střeše.
 • Integrované PV články s výkonem od 9,15 kWp.
 • Pec na dřevo (s výkonem 25 kWh) na vaření a topení.

Kvalita denního osvětlení zaručuje snížení nároků na umělé osvětlení i kontakt s venkovním prostředím. V restaurační části bylo dosaženo ČDO od 4, 5 do 7,1 %. Chodby a schodiště bez oken jsou prosvětleny světlíky a světlovody VELUX.

V rámci koncepce rozvržení okenních otvorů byla zpracována i studie energetické bilance transparentních částí konstrukce.

Interiér pokoje

Šetrné materiály

V interiérech bylo použito neošetřené dřevo (stěny, stropy, podlahy). Byly využity všechny možnosti použití recyklovatelných nebo recyklovaných materiálů – například na strop restaurace byly použity odřezky z výstavby domu, které zde tvoří i výrazný výtvarný prvek a zlepšují akustiku prostoru.

Horská chata Knofelebenhaus dokazuje, že je možné získat zdravé vnitřní klima v budově s pozitivní energetickou bilancí a naplňuje tak všechny požadavky aktivního domu. Z pohledu uživatelů jsou vysoko hodnoceny parametry vnitřního prostředí, prosvětlení i architektonický výraz staveb (vizuální složka vnímání je nejsilnější).

Fotogalerie

Autor: Marek Turoň
Foto: Jörg Seiler, archiv firmy