Akustická cihla, účinná ochrana před hlukem

Ve společnosti rezonuje pojem zdravý dům. Zahrnuje mnoho faktorů, mezi nimiž hraje významnou roli i akustická pohoda. Je potřeba na ni brát ohledy už při samotné výstavbě domu a pozorně vybírat mezi zdicími materiály, které trh nabízí. Cihly, konkrétně řady Porotherm AKU, patří k těm, které hluk dovedou izolovat efektivně.

Hlukové znečištění

Jistě mnozí z nás zažili v bytových domech nebo dvojdomcích, jak nepříjemné je být pravidelným svědkem hluku přicházejícího ze sousedovy koupelny, jeho sledování TV apod. A pravděpodobně každý z nás má zkušenost s hlukem pocházejícím z exteriérů, třeba od frekventovaných komunikací... Nejde zde přitom jen o to, že nás hluk ruší a rozčiluje. Dlouhodobé hlukové znečištění má na lidský organizmus negativní vliv v podobě chronických účinků jako je hypertenze, snížení imunitních schopností organismu, únava, nespavost, omezená odolnost vůči stresu a další. V úvodu zmíněná značka AKU naznačuje, že se jedná o keramický materiál s nadprůměrnými akusticko-izolačními vlastnostmi (tedy s výbornými stavebními hodnotami vzduchové neprůzvučnosti R'w) a je tak nástrojem v boji proti těmto vlivům.

Akustický útlum a všestranné využití

Společnost Wienerberger nabízí celkem 14 typů cihly Porotherm AKU, z nichž všechny splňují normové požadavky, ba mnohdy je i překonávají. Rozděleny jsou dle způsobu zdění a také podle vhodnosti umístění. Najdete mezi nimi jak akustické cihly pro nosné konstrukce (obvodové i vnitřní) a pro dvojité stěny řadových domů, tak cihly určené ke zdění vnitřních příček. Porotherm AKU cihly nabízí oproti standardním cihlám útlum o dalších 5 až 7 dB, což ve výsledku znamená snížení hluku o 50 až 75 %. Zvýšené akustické izolace je dosaženo díky vyšší objemové hmotnosti AKU produktů, unikátnímu vnitřnímu děrování cihel a jejich zazubení. Mimo to nabízí produkty i vysokou pevnost v tlaku a umožňují tak stavbu vícepodlažních objektů.

AKU Profi

Některé akustické produkty Wienerberger disponují přídavným označením Profi. Jedná se o broušenou verzi akustické cihly Porotherm AKU. Tyto výrobky tedy nebyly vyvíjeny za účelem dalšího vylepšení hlukové izolace, ale za účelem doplnění sortimentu při použití technologie zdění na maltu pro tenké spáry. Cihly Profi jsou opatřeny systémem per a drážek. Tento způsob zdění dovoluje zrychlený proces výstavby a mimo akustické vlastnosti vylepšuje i tepelnou setrvačnost stěny. Je nejčastěji využíván pro dvouvrstvé zdivo s vysokými nároky na ochranu proti hluku (nosné akusticky dělicí stěny řadových domů apod) – s mezerou vyplněnou minerální izolací. Doplníme jen, že Porotherm AKU Profi je dodáván i s tenkovrstvou maltou v ceně. Jak výrobce, tak zákazník si tak mohou být jisti, že jsou použity kompatibilní materiály, čímž nejsou negovány pozitivní charakteristiky zdiva. Zajímavostí je, že do cihel AKU Profi lze vrtat s příklepem.

Další faktory ovlivňující hodnoty stavební neprůzvučnosti

Výrobce udává v technických parametrech laboratorní hodnoty a to, co je v nich vypsáno, má vliv na stavební neprůzvučnost. Je potřeba vzít na vědomí, že uváděné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti jsou závislé též na způsobu zhotovení stěny (například na tom, zdali je separační akustická vložka v podobě asfaltového pásu použita jen pod nebo i nad zdivem), na napojení zdi na přilehlé konstrukce , na případném druhu doplňujícího izolačního materiálu a na vyhotovení prostupů a instalačních drážek. V neposlední řadě závisí i na použité maltě (na jejím typu i množství) a omítce (sádrové omítky zhoršují hodnoty o cca 1 dB).

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Wienerberger