Aplikace ventilačních turbín LOMANCO

První ventilační turbíny dovezla do ČR společnost ABC – American Bohemian Corporation pod značkou LOMANCO už v roce 1996. Od té doby urazily turbíny velmi dlouhou cestu a dnes je na trhu mnoho jejich různých typů a značek. Nejvíce, přes sto tisíc realizací, však zaznamenaly turbíny LOMANCO, které jsou tak nejoblíbenější a nejrozšířenější na českém trhu. I když je to velké číslo, stále zůstává mnoho nevyužitých příležitostí. Ukažme si, jaké jsou dnešní přednosti a možnosti těchto turbín.

Ventilační turbíny obecně, jak jejich název napovídá, pracují se vzduchem. A ten je považován za takovou samozřejmost, že na něj často lidé zapomínají, a to nejen uživatelé staveb, ale i stavitelé. Zastavme se proto u dvou důležitých vzduchotechnických aplikací na stavbách.

Odvětrání střešních plášťů

Jde o oblast, kde se turbíny LOMANCO používají nejvíce. Střecha je nejvíce exponovaná povětrnostními vlivy, více než obvodové stěny domu nebo podlaha přilehlá k zemině.

Každý střešní plášť musí být větrán, protože vznikající kondenzát na spodním líci krytiny může způsobit nemalé problémy v konstrukci střechy, popř. přímo v interiéru. Odborníci dnes denně řeší problémy s kondenzací v dvouplášťových střechách s větranou vzduchovou mezerou mezi krytinou a pojistnou hydroizolací. Aby těmto problémům předešli, umísťují projektanti do střešního pláště turbíny, které vytvářejí v mezeře podtlak a tím z ní účinně odsávají vlhký vzduch. Jelikož je odvětrání trvalé, omezí se tím riziko kondenzace. Zde se nejvíce používají turbíny průměru 356 mm s označením BIB14. Jedná se současně o nejvýkonnější turbínu se zaručeným vysokým výkonem, a to až 2 250 m3/h.

Turbína BIB14

Proč vniká pod krytinou kondenzát

Častý je názor, že kondenzaci v chladné větrané mezeře způsobuje vodní pára, která sem prostupuje z vytápěného podkrovního interiéru skrze střešní plášť. Pomineme-li, že by tímto pláštěm, který je přísně parotěsný, neměla vlhkost vůbec prostupovat, je tu ještě vnější zdroj vlhka. V noci, k ránu, ale i za dne, pokud na střechu právě nesvítí slunce, může teplota střešní krytiny významně klesnout pod teplotu vzduchu. I o víc, než 10 °C. Jinými slovy: kdykoliv ráno uvidíme na trávě, stromech, autech nebo střechách rosu nebo jinovatku, musíme počítat s tím, že totéž je i ve větrané mezeře (dobře zásobené venkovním vzduchem), tzn. na rubu krytiny a povrchu pojistné hydroizolace. Při dobrém větrání ventilační turbínou zmizí rosa/jinovatka z větrané mezery většinou dřív, než z venkovních ploch.

Odvětrání půdních prostor a podstřešních částí domu

Jedná o zásadní využití, které přímo souvisí s komfortem každého obyvatele domu. Turbíny dokážou svojí trvalou funkcí zajistit snížení teploty přehřátého půdního prostoru o desítky stupňů a tím přímo sníží tepelnou zátěž v interiéru. V konkrétním případě rodinného domu při použití jedné turbíny klesla teplota v půdním prostoru o 15 °C. To mělo za následek, že v podkroví klesla teplota o 4 °C, konkrétně z 29,5 °C na teplotu 25,3 °C. A to bylo velmi zásadní. Člověk v takových případech vnímá každé snížení teploty velmi citlivě a příznivě.

Turbína BIB14 + univerzální základna

Turbíny v klimatizovaných domech

Ještě větší finanční přínos mají turbíny pro domy, kde je použita klimatizace. Zde snížením tepelné zátěže objektu přes střešní systém dochází k velkým úsporám provozních nákladů, protože klimatizaci se odlehčí, není tolik zatěžována a pracuje při nižším výkonu s nižší spotřebou.

Stejně příznivý efekt mají turbíny i na výrobní a administrativní objekty, kde turbíny odsávají po celé léto přebytečné teplo hromadící se pod střešním pláštěm a tím výrazně sníží teplotu v celém interiéru.

Investicí do turbíny LOMANCO tak dokážeme ročně uspořit tisíce korun za provoz klimatizace. V Americe, odkud turbíny pocházejí, se jedná v posledních letech o odvětví s největším nárůstem odbytu. V ČR jsou tyto možnosti ještě málo využívány, přestože investice do turbíny LOMANCO se vrací okamžitě a celá se vrátí, díky svojí kvalitě, během desetiletí.

Samočinná turbína sice nepracuje s tak velkým minutovým výkonem jako elektrický motor, ale při měření v průběhu 24 hodin je její výkon srovnatelný, častokrát i několikanásobně vyšší než s použitím motoru.

Vysoká odolnost a životnost turbín LOMANCO

Turbíny LOMANCO jsou vyráběny ze speciálních hliníkových profilů a na rozdíl od špatně okopírovaných turbín z východu mají opravdu celou konstrukci hliníkovou, nepodléhající stárnutí. Navíc i tloušťka lopatek turbíny je větší a má zásadní vliv na stabilitu systému a odolnost proti přírodním vlivům. Kombinací více materiálu (např. kombinace s plastem) dochází u laciných turbín k zásadnímu nevyvážení systému a tím k extrémnímu snížení životnosti.

U turbín LOMANCO nedochází k rychlému stárnutí a lze je používat desítky let zcela bez údržby. Ložiska se skládají z teflonového pouzdra a vysoko jakostních nerezových kuliček, tudíž není nutná žádná údržba či výměna jako u jiných méně kvalitních produktů. Tato patentovaná ložiska jsou současně i velmi odolná teplotním i chemickým vlivům.

A uznejte sami, že v dnešní době, kdy jsou pro každého z nás peníze na prvním místě, je opět další důvod, proč nasadit samočinné turbíny LOMANCO. Ona se nakonec investice do jistoty v podobě padesátiletých zkušeností turbín LOMANCO vyplatí a postupně se ti, kteří se nechali nalákat na levné kopie, již začínají vracet s další nechutí experimentovat. Vzhledem k tomu, že turbíny LOMANCO jsou jen symbolicky dražší než velmi podobné turbíny s plastovou konstrukcí, tak se díky častokrát i desetinásobné životnosti jistě vyplatí do této turbíny investovat.

Další možnosti turbín

Jako další, již drobnější realizace, lze zmínit individuální odvětrání rodinných domů, především sklepů, koupelen a WC. Prostě všude tam, kde je potřeba provádět průběžné odvětrávání a přitom se dbát na hospodárný provoz a nízké pořizovací náklady.

Záruční výhody

Připočteme-li k tomu ještě záruku na turbínu LOMANCO 15 let a nabízený kompletní servis (od návrhu až po dodávku), včetně 15letých zkušeností, které dovozce turbín firma ABC s.r.o. nabízí, je použití turbín LOMANCO velmi zajímavou možností.

Vše důležité naleznete na stránkách dovozce www.lomanco.cz.

Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: Archiv firmy