ArchiCAD 11 – koordinace a plná podpora projektu

Vytvoření studie, zpracování dokumentace, ale i koordinace jsou úkoly architektů a projektantů, přičemž tlak na termíny a cenu se neustále zvyšuje. To je hlavní důvod, proč se stále více prosazuje BIM (Building Information Modeling) jako technologie projektování na počítači.

U každého nového systému je jeho zavádění do praxe spojeno s obavami a BIM není výjimkou. Hlavní problém je jasný. BIM vyžaduje jiný způsob organizace práce i myšlení, než jaké byly postaveny na „tradičním” 2D CAD projektování. ArchiCAD, jenž využívá technologii BIM už téměř 20 let, se svou poslední verzí – jedenáct – právě tento problém řeší.

Databáze s prvky budovy

BIM je zkratkou pro Building Information Modeling. Graphisoft (Stavební informační modelový grafický software), výrobce ArchiCADu, používá termín virtuální budova (Virtual Building™). Jedná se o to, že projekt není reprezentován 2D výkresy, ale databází popisující jednotlivé prvky budovy. Tato databáze se zobrazuje formou „standardních” dokumentů, od 3D, přes půdorysy, řezy a pohledy, k výkazovým tabulkám. A právě těmito dokumenty je vytvářena.

Například, když zadáme do axonometrie zeď, zobrazí se v půdorysu a relevantních řezech a pohledech. Takový systém zabezpečuje, že velká část dokumentace vzniká automaticky a nemůže dojít k chybám v „nesouladu” mezi výkresy. Dramatická úspora času při zpracování technické dokumentace vytváří mnohem větší prostor pro vlastní navrhování. Zpracování změn, spolupráce a koordinace je na kvalitativně vyšší úrovni. A podstatné je, že ArchiCAD 11 eliminoval všechna zásadní omezení pro modelování obecných tvarů i v prostředí virtuální budovy.

Massaro House byl postaven podle původního návrhu architekta Franka Lloyda Wrighta. Realizační dokumentaci zpracoval architekt Thomas A. Heinz formou archicadovské virtuální budovy

Přechod ze 2D do BIM

ArchiCAD 11 „obalil” virtuální budovu dalším prostředím, které je sestaveno ze 2D dokumentů, jež jsou „umístěny” ve 3D prostoru. Půdorysy v odpovídajících výškách, řezy a pohledy „svisle” s odpovídající orientací. Dokumenty vznikají „zevnitř”, oddělením od virtuální budovy nebo „zvenku”, načtením 2D CAD výkresů. ArchiCAD si poradí s výkresy ve formátu PDF, DWG, DXF i DGN.

Uživatelé mají pod kontrolou 2D reprezentaci všech výkresů v kontextu virtuální budovy, 3D model a 2D výkresy lze vytvářet souběžně. Ti, co přecházejí ze 2D CADu, nemusejí po hlavě skočit do 3D prostoru, aby byli schopni pracovat s modelem virtuální budovy. Mohou si vytvořit pracovní prostředí, které se chová jako jejich tradiční 2D CAD a přitom využívat model jako „virtuální porovnávač & překreslovač" pro koordinaci výkresů. Pro účely koordinace lze použít jakýkoli stupeň 3D modelu, např. i koncepční studii. Toto řešení zabezpečuje firmám postavených na 2D přístupu plynulý přechod k 3D BIM modelování.

Oproti ArchiCADu 10, kde bylo někdy výhodné oddělit 2D pohled od 3D modelu pro „překreslení” výkresů, v ArchiCADu 11, lze na modelu a 2D výkresech pracovat souběžně, přičemž existuje obousměrné interaktivní propojení

Průhledové zobrazení

Nástroj, v české verzi programu nazvaný Průhledové zobrazení, výrazně rozšiřuje možnosti předchozích verzí ArchiCADu. Virtual TraceTM a umožňuje porovnávání všech pohledů, kreseb, výkresů a výkresových sestav odvozovaných z modelu (půdorysy, řezy/pohledy). Jakýkoli pohled nebo výkres může být použit jako reference pod aktivním pracovním oknem. Referenci lze pod aktivním oknem posouvat a rotovat. Pracovní okno lze rozdělit (vertikálně nebo horizontálně) na dvě části a v jedné zobrazit aktivní obsah a v druhé referenci. Dělící hranici lze posouvat myší a tím ”přetahovat" pracovní okno přes referenci a naopak.

Pomocí technologie Virtual TraceTM lze analyzovat rozdíly mezi jakýmikoli dvěma 2D dokumenty

Zkušební verze

Nejlepší způsob, jak si ověřit zda BIM způsob práce je pro vás přínosem, je ho vyzkoušet. Zkušební verze ArchiCADu 11 včetně interaktivních příruček je ZDARMA ke stažení z internetu ve formě tzv. BIM Experience Kitu (www.cegra.cz). Tak si lze vyzkoušet i funkce, které na první pohled moc „sexy” nejsou, ale které mají při každodenní práci obrovské uplatnění. Příkladem je Optimalizace čar a výplní, která výrazně zredukuje datovou velikost výkresů.

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy