Zámek po rekonstrukci v roce 2018 v obci Dolní Břežany. Za touto rekonstrukcí stojí architekta Anna Šlapetová, vyznamenána oceněním Architekt obci.

Architektem roku 2023 je Ivan Kroupa, vyhlášena byla i cena časopisu INTRO a ocenění Architekt obci

Letošním vítězem soutěže Architekt roku se stal prof. Ing. arch. Ivan Kroupa. Vyhlášení proběhlo 12. září 2023 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze. Každoročně udělované odborné ocenění Architekt roku upozorňuje na význam a důležitost architektury pro náš život a kulturní rozvoj společnosti. Cena Architekt roku tedy není oceněním za celoživotní dílo, ani by neměla připomínat životní jubilea. Její snahou je ocenit významný počin v oblasti architektury z posledních pěti let.

V 15. ročníku soutěže Architekt roku 2023 vybrala odborná porota pět finalistů. Jedná se o architekty, kteří se v období uplynulých pěti let svým přístupem významně zasloužili o architekturu v České republice, ať již vynikající tvorbou, či podporou kvalitní architektury a profese.

Nominace na cenu Architekt roku 2023

prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta

Ing. arch. Marek Chalupa

prof. Ing. arch. Roman Koucký

prof. Ing. arch. Ivan Kroupa

Ocenění Architekt roku si odnesl prof. Ing. arch. Ivan Kroupa.

Ivan Kroupa je velkým jménem současné české architektury. Každá jeho stavba je ikonou s nejvyšší architektonickou hodnotou, jasně čitelným rukopisem, vždy unikátní prostorová řešení jdou ruku v ruce s precizním výběrem materiálů v jejich syrové podobě. Jeho guerillová architektonická tvorba je o emocích, individuální práci na každém zadání a nekompromisnosti, říká, co si myslí, dělá, co musí, tvoří minimalisticky, ale expresivně. Z Kroupových mistrovských děl lze jmenovat například českobudějovickou slavnou Karmáškovu tiskárnu, pražskou Galerii DOX nebo budovu Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Cena časopisu Intro

Během slavnostního vyhlášení ceny Architekt roku byla letos poprvé předána cena časopisu INTRO, kterou získal park Zdeňka Kopala v Litomyšli. Park navrhla architekta Eva Wagnerová ve spolupráci se společností ENVICONS. Na cenu časopisu INTRO bylo v letošním prvním ročníku nominováno 38 realizací z České republiky a Slovenska, do užšího výběru postoupilo 12 z nich. O konečném vítězi rozhodl Petr Volf, novinář a spisovatel zabývající se dlouhodobě výtvarným uměním, architekturou a designem. Park Zdeňka Kopala v Litomyšli je výjimečným příkladem sofistikované krajinné architektury 21. století. Propojuje hned několik rovin. Chrání blízkou rezidenční čtvrť a budoucí dům seniorů před záplavami z přívalových dešťů, pomáhá udržet vodu v krajině, obyvatelům poskytuje relaxaci, nabízí zajímavé výhledy a soustavu cest lemovanou stovkami stromů a keřů.

Architekt obci 2023

Součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, časopisem Moderní obec ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR. Cílem ocenění Architekt obci je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby a spolupráce vedoucí ke vzniku kvalitního prostředí.

Soutěžní porota ocenila patnáctiletou spolupráci architekta Ing. arch. Kamila Mrvy, PhD. a jeho týmu s obcí Trojanovice, během níž se podařilo obnovit několik lokalit i obecních objektů: informační centrum, prodejnu potravin, obchodní jednotky v bývalých garážích. Architektovu péči dostaly i menší, zato pro veřejný prostor a obyvatele důležité zásahy: veřejná prostranství, rekonstrukce fasád obecních objektů, zastávka, zázemí fotbalistů, bufet, mobiliář, atd. Kamil Mrva přivedl do lokality studenty na Letní školy architektury a inicioval vznik Manuálu užívání veřejného prostranství pro Pustevny a Radhošť, ležící v katastru obce. Vedení Trojanovic patří ocenění za to, jak spolu s architektem promýšlí udržitelný rozvoj prostředí a krajiny obce a její vizi pro 21. století.

Vítězem soutěže Architekt obci 2023 se stala Ing. arch. Anna Šlapetová, městská architekta obce Dolní Břežany. Ocenění získala za dvacetiletou spolupráci samosprávy v čele s aktivním starostou. Díky tomu se z obyčejné obce stalo místo, které je v České republice po Litomyšli druhé nejcitovanější z hlediska úspěšného rozvoje veřejného prostoru a území jako celku. Břežanům se postupně podařilo opustit roli vesnické noclehárny na periferii Prahy. Vzniklo nové centrum obce s náměstím a parkem, škola s tělocvičnou, základní umělecká škola, zvelebil se veřejný prostor kolem obecního úřadu a revitalizoval se zámek, postaven byl nový parkovací dům i hřbitov. Na místě zaniklého zemědělského areálu vyrostla dvě špičková výzkumná centra ELI Beamlines a HiLASE spadající pod Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Nejvyšší patra vědy korespondují s oceňovanou architekturou a přinášejí do obce světový rozměr.

Autor: redakce INTRO, Mgr. Zuzana Fajfrová
Foto: Dolní Břežany, zdroj: www.wikipedia.org