Autoři architektonického návrhu přijali unikátnost lokality jako přednost a umně využili malého atypického pozemku.

Argentinská Office Building (AOB) - Praha získává další moderní a ekologickou budovu

Na rohu frekventovaných ulic Argentinská a Plynárenská v pražských Holešovicích vyrostl nový administrativní objekt. Lokalita, v níž je budova umístěna, disponuje velkým geniem loci, který se stal inspirací i pro autory architektonického návrhu. Výhodu skýtají střechy pokryté zelení, tepelné čerpadlo země-voda či praktické stínicí prvky v podobě lamel umístěných na skleněné fasádě.

Místo výstavby si od architektů a investorů žádalo citlivý přístup. Architektonické ztvárnění dostalo na starosti studio LOXiA, o prováděcí dokumentaci se postaral Metroprojekt, kterému se budova stane v brzké době zázemím.

Unikát na malém prostoru

Architekti si byli vědomi unikátní lokality. Přijali ji nikoliv jako omezení, ale jako přednost. Navíc dokázali skvěle využít malý a tvarově atypický pozemek. Budova Argentinská Office Building (AOB) vyrostla v sousedství známého klubu Cross a další nové zástavby. Zacelila tak donedávna nevyužité území, kterému navíc vtiskla velmi současný výraz. Sedmipatrový dům citlivě navazuje na okolní zástavbu a zjemňuje ostré hrany velmi rušné křižovatky. Kromě kanceláří se v areálu počítá i s obchody a dvoupodlažním podzemním parkovištěm.

První skica budovy.

Zastavěná versus užitná plocha

Na relativně malou plochu o velikosti 2 130 m2 umístili tvůrci objekt s užitnou plochou přesahující 6 500 m2 . Samotná budova se skládá ze dvou podzemních a sedmi nadzemních pater a je navržena jako železobetonový monolitický skelet. Podzemní podlaží ve tvaru vany jsou pak zakotvena na 62 pilotech. Západní stěnu tvoří celoskleněná fasáda v kombinaci s bondovými panely, jižní a severní průčelí pak disponuje systémovou provětrávací fasádou. Vše završují tři zelené střechy osázené stromy a keři.

Unikátním prvkem jsou „šikmé“ sloupy vedoucí přes dvě podlaží, umístěné na nároží ulic Argentinské a Plynární. Sklon těchto sloupů zvětšuje celkovou plochu nadzemních podlaží. Jejich vynesení mimo jiné komplikovala hranice pozemku investora. Nakonec našli projektanti shodu a byly uspokojeny jak architektonické, tak statické požadavky. Stropní deska pod konzolou je předepnuta pomocí dodatečně zabetonovaných předpínacích lan. Po kraji konzole jsou na obvodě umístěny fasádní sloupky, které vynášejí zbývající nadzemní podlaží.

Objekt "AOB" se nachází na rohu frekventovaných ulic Plynárenská a Argentinská v Praze.

Ekologie na prvním místě

Budova je koncipována tak, aby vyhověla požadavkům certifikace LEED, která hodnotí šetrnost budovy k životnímu prostředí. V rámci projektu se tvůrci rozhodli pro několik pozoruhodných a energeticky úsporných technických řešení. Například spodní stavba je řešena jako nízkopotenciální zdroj energie - energetické piloty a základová deska budou poskytovat energii pro tepelné čerpadlo systému „země – voda“, které plní roli jednoho ze zdrojů tepla a chladu pro administrativní objekt.

Energeticky aktivní je i skleněná fasáda doplněná lamelami, které mají nejen estetickou, ale rovněž praktickou funkci. Díky jejich stínění si i v letních měsících udrží stavba příjemnou teplotu a zároveň se sníží energetická náročnost klimatizace.

Atraktivita a účelnost v jednom

Výsledkem je atraktivní stavba zapadající do kontextu prostředí a využívající moderní technologická zařízení napomáhající snižovat ekologickou stopu uživatelů.

Autor: 1)
Foto: zdroj: Omnimedia, s. r. o.

1) čerpáno z tiskové zprávy Omnimedia s. r. o.