Do vnitřního provedení tepelného čerpadla vzduch/voda je vzduch přiveden stěnou domu velkými tepelně izolovanými hadicemi, které současně slouží jako tlumič hluku.

Prémiová tepelná čerpadla s tichým provozem

Tepelná čerpadla (TČ) jsou zařízení, která umí přesunout teplo ze studenějšího místa do teplejšího, v našem případě do domu, který tak vytápíme, a pro jeho obyvatele ohříváme teplou vodu. Jejich jádrem je kompresor s motorem o výkonu několika kilowat a u systému vzduch/voda i ventilátor, kterým dopravujeme na výparník poměrně velké množství vzduchu, řádově tisíce m3/hod. Jako u všech motorů i zde lze očekávat určité emise hluku.Tepelná čerpadla jsou ale konstruována tak, aby svou hlučností neobtěžovala.

Hlukovou zátěž hodnotíme jednak ve vztahu k majiteli a dále k sousedům, je stanovena zákonem a měří se podle harmonizovaných evropských norem. Hodnoty jsou to přísné, ale na druhé straně by se těžko bydlelo v domě, kde obyvatelé ve dne a zejména v noci vnímají nějaký monotónní hluk.

Systém vzduch/voda versus země/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou dostupná ve dvojím provedení: pro vnitřní instalaci do domu a pro montáž venkovní – do zahrady. Tepelná čerpadla země/voda se, až na nepatrné výjimky, vždy instalují do domu. Proto výrobci tepelná čerpadla pečlivě izolují. Výhodou je, že tepelná a protihluková izolace jsou součástí tepelného čerpadla. Vzduch je do tepelného čerpadla vzduch/voda ve vnitřním provedení přiveden stěnou domu velkými tepelně izolovanými hadicemi, které současně slouží jako tlumič hluku.

Podobně musí být dobře izolované a vyřešené provedení venkovní, aby hlukem nebyl obtěžován majitel ani sousedé. Sousedé jsou chráněni zákonem a ten stanoví, že už 2 metry od jejich fasády (tzv. chráněný prostor stavby) nesmí být hluk vyšší než 50 dB (A), a v noci 40 dB (A). Šíří se také fámy o limitech na hranici pozemku, jsou to ale jen pověry – v případě rodinných domů takové meze nejsou v platnosti.

Tepelná čerpadla země/voda jsou v tomto směru výhodnější. Jednak jsou instalovaná uvnitř domu v technické místnosti a disponují pouze kompresorem, nemají ventilátor. Jejich hlučnost je srovnatelná s lednicí nebo mrazákem.

Tepelné čerpadlo musí být dobře izolované, aby hlukem nebyl obtěžován majitel ani sousedé. Ti jsou navíc chráněni zákonem a ten stanoví, že už 2 metry od jejich fasády (tzv. chráněný prostor stavby) nesmí být hluk vyšší než 50 dB (A), a v noci 40 dB (A).

Obezřetný výběr i náležitá instalace

I přes uvedená konstrukční protihluková opatření v tepelných čerpadlech je třeba dbát na správnou instalaci, která jednak tlumí vibrace směrem do země a dále jejich přenos do otopné soustavy. Správná opatření stanovují především sami výrobci tepelných čerpadel. Je proto třeba, aby instalatér byl od konkrétního výrobce prokazatelně vyškolen.

Před nákupem tepelného čerpadla je proto velmi dobré navštívit vzorkovnu výrobce, kde jsou tepelná čerpadla dostupná ke shlédnutí přímo v provozu. Nechte si TČ předvést, zejména při jeho maximálním výkonu, který způsobuje nejvyšší možný očekávaný hluk.

Výrobce také doporučí správné zapojení do otopné soustavy a případná protihluková opatření, pokud si je konkrétní umístění tepelného čerpadla vyžaduje.

Závěr

Celkově ale není třeba mít z hluku tepelného čerpadla obavy, jejich konstrukce prošla v uplynulých 20 letech významnými změnami a požadavky na snížení hlučnosti patřily vždy k nejdůležitějším. Mezi nejtišší tepelná čerpadla na trhu patří produkty značky STIEBEL ELTRON.

Autor: Ing. David Šafránek
Foto: archiv firmy Stiebel Eltron