Přestává-li fungovat přirozená výměna vzduchu ve školních třídách, řešením je decentrální větrací jednotka VRL-C od německého výrobce STIEBEL ELTRON.

Spousta čerstvého vzduchu pro velké prostory

Často si ani neuvědomujeme, že v budovách průměrně trávíme přes 80 procent svého času. Honba za snižováním energetické náročnosti, se kterou souvisí mimo jiné snaha o utěsnění obálky budovy, negativně ovlivňuje pohodu člověka, jenž má uvnitř pracovat nebo se věnovat jiné činnosti.

Nedostatek čerstvého vzduchu způsobuje nepříjemné stavy jako bolesti hlavy nebo únavu, které negativně ovlivňují i naši koncentraci při práci. Typickým příkladem budov, kde narušené soustředění a únava mají vliv na celkovou produktivitu, jsou školy. Starší školní budovy procházejí rekonstrukcí obvodového pláště, stará okna jsou nahrazována novými, lépe těsnícími, a tím přirozená výměna vzduchu ve školních třídách přestává fungovat. Větrat okny je samozřejmě možné, ale po většinu školního roku – na podzim a v zimě – může být chladný vzduch zvenku méně příjemný. Na jaře zase otevřenými okny necháváme do třídy pronikat hluk z ulice, což rozhodně neusnadňuje soustředění se na učení.

Jednotka VRL-C v provedení G s integrovanou přívodní a odvodní mřížkou nepotřebuje žádné potrubní rozvody, a nevyžaduje tedy žádný zásadní stavební zásah, kterým by byla instalace vzduchotechnického potrubí.
Decentrální větrací jednotka VRL-C je kompaktní zařízení k montáži pod strop. Díky tomu nezabírá žádné místo v půdorysu prostoru, zároveň však svým výkonem plně uspokojuje poptávku po větrání s rekuperací.

Potíže s větráním a hluk z ulice trápí většinu starších budov

Tyto jevy se však netýkají pouze škol, ale všech veřejných budov, které prošly „procesem utěsňování”. Mnozí z nás jistě na vlastní kůži zažili pocity nedostatku čerstvého vzduchu v kancelářích, restauracích, fitness centrech, tělocvičnách, přednáškových nebo zasedacích místnostech či v jiných veřejných prostorách.

Řešením, které v těchto typech budov pomáhá předcházet nedostatku čerstvého vzduchu bez ztráty tepelné energie, je decentrální větrací jednotka VRL-C od německého výrobce STIEBEL ELTRON. Kompaktní zařízení k montáži pod strop nezabírá žádné drahocenné místo v půdorysu prostoru, zároveň však plně uspokojuje poptávku po větrání s rekuperací, a to ve výkonových provedeních: 625 a 870 m3/h.

Všechny jednotky v domě se dají propojit do jednoho systému, který je možné centrálně spravovat, například přes protokol Modbus či přes internet.

Řešení se obejde i bez rozsáhlých stavebních úprav

Pokud se při rekonstrukci budovy na systém větrání zapomnělo a je potřeba ho doplnit, jednotka VRL-C v provedení G s integrovanou přívodní a odvodní mřížkou nepotřebuje žádné potrubní rozvody, a nevyžaduje tedy žádný zásadní stavební zásah, kterým by byla instalace vzduchotechnického potrubí. Jsme-li ve fázi plánované rekonstrukce nebo novostavby, můžeme uvažovat o použití jednotky VRL-C v provedení D s nátrubky pro připojení na potrubní rozvody. Tato varianta se ideálně realizuje v podhledu místnosti.

Decentrální rekuperační jednotku VRL-C lze propojit s čidlem oxidu uhličitého (CO2) nebo těkavých organických sloučenin (VOC) či s detektorem pohybu. Přístroj se instaluje vodorovně v blízkosti fasády, skrz jejíž tepelně izolovaný plášť je veden vzduchotechnický rozvod. V případě varianty s mřížkou pro distribuci vzduchu nesmí být bezprostředně před ní umístěny žádné překážky, které by zabraňovaly proudění vzduchu. Potenciálním obavám z přenosu hluku do konstrukce lze při montáži předcházet aplikací upevňovacích manžet s izolační vložkou. Přívod venkovního vzduchu je vždy instalován tam, kde se nevyskytují látky, které by vzduch potenciálně znečišťovaly (jako prach, saze, výfukové plyny a další).

Decentrální koncepce jednotek pro každý prostor zvlášť zajišťuje samostatně regulovatelné větrané celky, což například znamená, že každá školní třída se větrá přesným množstvím vzduchu, které je podle měření čidla koncentrace CO2 aktuálně potřeba. Když je v místnosti vyvětráno a nikdo se v ní nepohybuje, jednotka sama sníží svůj výkon, a šetří tak náklady na provoz. Všechny jednotky v domě se však dají propojit do jednoho systému, jejž je možné centrálně spravovat, například přes protokol Modbus či přes internet.

V dnešní době je dostatečné větrání vnitřních prostor v souvislosti s koronavirovou pandemií aktuálním tématem. „V každodenním životě bychom se měli více soustředit na větrání a méně na neustálé dezinfikování rukou a předmětů,” radí virolog Christian Drosten z Institutu Roberta Kocha v Berlíně. Větrací jednotka VRL-C je více než vhodným řešením, a to zejména pro stávající veřejné budovy.

Autor: Ing. Martin Bžoch
Foto: archiv STIEBEL ELTRON