Moderní, energeticky úsporné a hygienické větrání pomocí rekuperační jednotky

Výraz »rekuperace« znamená předávání tepelné energie obsažené v daném médiu o vyšší teplotě (uživatelsky již znehodnoceném) druhému, chladnějšímu médiu, které pak uživatel využívá např. k vytápění. Tento děj při vhodném uspořádání rekuperačního zařízení probíhá spontánně a bez mísení obou médií. Jde o velmi jednoduchý a přitom velice účinný způsob, který aplikován na větrání zajistí značné úspory za vytápění (až 40 %), ale i stále čerstvý a čistý vzduch v obytném prostoru.Na rozdíl od tepelného čerpadla, které umožňuje transport tepla i od chladnějšího k teplejšímu tělesu, ale vyžaduje příkon energie, může rekuperáror pracovat buď bez dodávky energie, nebo vyžaduje nejvýše energii pro pohon ventilátoru, který zajistí dostatečné proudění obou médií v tepelném výměníku a zároveň umožní řízené větrání, což je mimořádně důležité.

Pro zjednodušené vysvětlení názorný příklad
Představme si bytovou jednotku či rodinný dům v topné sezóně. Objekt vytápíme na požadovanou teplotu, např. na 20°C. K tomu nám slouží buď naše vlastní vytápění (elektrokotel, akumulační kamna, plynový kotel, topná podlaha apod.) nebo dálkové vytápění jako je například v panelových domech. Dané prostory objektu jsou tedy vytápěny, ale nejsou větrány buď vůbec, přesněji řečeno nejsou větrány optimálním způsobem, tzn. řízeně.
Větrání, resp. nutnou výměnu vzduchu, ať již z důvodu přívodu čerstvého nebo z důvodu ochlazení dané místnosti, si pak uživatel zajišťuje sám – většinou prostým otevřením oken nebo dveří. Samovolné větrání probíhá samozřejmě i netěsnostmi oken a dveří, ale to se s nástupem moderních oken a dokonalejšího zateplení neustále snižuje.

Následky nedostatečného větrání - zvláště pokud uživatel hlavně v novostavbách z důvodů energetické úspory přestane zcela větrat, jsou ale velmi závažné:

• vznik plísní,
• zdravotně závadný vzduch v místnosti (např. uvolněné formaldehydy z nábytku a koberců, málo kyslíku ve vzduchu místnosti apod.),
• vydýchaný vzduch se sníženým obsahem kyslíku a vyšším obsahem oxidu uhličitého CO2 což způsobuje únavu.

Vraťme se ale k našemu bytu, který jsme si vytopili na příjemnou teplotu, a nyní potřebujeme vyvětrat. Nezbývá, než otevřít okno, což znamená, že draze pořízené teplo vypustíme ven, vyvětráme a vzniklou tepelnou ztrátu začínáme zase postupně nahrazovat - tedy opět vytápět. Při každém vyvětrání sepne termostat vytápění nebo se otevře termoventil ústředního vytápění a otopný zdroj začne dotápět místnost na standardní teplotu.

Tento systém větrání je sice dodnes běžný, pro většinu lidí v podstatě normální, ale po ekonomické stránce je pro stále více lidí nepřijatelný a i po hygienické a zdravotní stránce je velmi nevyhovující.
Nabízíme moderní způsob větrání/vytápění, který bude váš domov automaticky a hygienicky větrat, a to vše téměř bez tepelných ztrát, to znamená bez zbytečného dotápění.

Domovní rekuperační jednotka
Jedná se o přístroj velikosti cestovního kufru, který se osadí k obvodové stěně místnosti a s venkovním prostředím se propojí dvěma průduchy o průměru cca 7 cm. Přístroj obsahuje křížový rekuperační výměník, dva ventilátory, vzduchové filtry a ovládací panel.

Popis činnosti
Ventilátor nasává čerstvý vzduch z venkovního prostředí a přes mikrofiltr ho vhání do křížového protiproudého tepelného výměníku a dále do místnosti. V tepelném výměníku přístroje se chladný venkovní vzduch bezkontaktně setká s odpadním vzduchem, který je stejným způsobem z místnosti naopak vyfukován.
Znehodnocený vzduch (vzduch, který vyvětráváme) má teplotu vytápěné místnosti (např. 20 °C) a čerstvému vzduchu přiváděnému z venku je díky speciální technologii přístroje schopný předat až 90 % svého tepla, které se uvolní ochlazením teplého znehodnoceného vzduchu na venkovní teplotu!
Téměř zadarmo si tedy čerstvý vzduch před vstupem do obytné místnosti značně předehřejeme a naše stávající topení již jen doladí teplotu v místnosti na požadovanou hodnotu.
V případě, že bychom chtěli přiváděný čerstvý vzduch předehřátý v křížovém výměníku ještě více ohřát, není to opět žádný problém. Vestavěné přímotopné těleso o výkonu 800 W je ve standardní výbavě.
Režim přístroje lze navolit na požadovanou intenzitu výměny vzduchu v místnosti, a to na 20, 40, 60 m3/hodinu.
Norma na kompletní výměnu např. pro obývací pokoj je 0,5 × za hodinu, pro kuchyň 0,7 × za hodinu a pro koupelnu pak 1 × za hodinu.
Popisovaný větrací přístroj s rekuperací je ale schopen také pouze větrat – jednostranně vhánět do místnosti čerstvý vzduch (vhodné např. v letním období, kdy se chladnější noční vzduch vhání do místnosti čistý-přefiltrovaný a přitom při zavřených oknech!).
Pro centrální větrání např. celého rodinného domu jsou vyráběny větší jednotky, které se umisťují do technického zázemí a rozvod vzduchu po objektu je řešen vzduchotechnickým potrubím.
V souvislosti s tímto článkem vás rádi přivítáme v Poradenském a informačním středisku PRE, kde právě probíhá nová výstava »MODERNÍ KOUPELNA« zaměřená na úsporné elektrické vytápění a na nejmodernější ohřívače vody.
K vidění je i výše popisovaná větrací rekuperační jednotka ve funkčním stavu a řada dalších funkčních topných zdrojů a ohřívačů vody. Všechny vystavené spotřebiče a vybavení si můžete v klidu vlastnoručně vyzkoušet, porovnat je mezi sebou a zároveň si nechat poradit při výběru od odborníků.

Tato koupelna je samozřejmě i vzorově vytápěna pomocí elektrického podlahového vytápění nebo posledními typy akumulačních kamen, přímotopných konvektorů či infrazářičů.
K prohlédnutí jsou zde i další elektrospotřebiče a vytápěcí systémy pro domácnost.

Vybrané exponáty si můžete navíc přes naše Poradenské a informační středisko zakoupit s výraznou slevou 25 – 45 % oproti běžným maloobchodním cenám!
Na vaši návštěvu se těší pracovníci Poradenského a informačního střediska PRE, Na Hroudě 1492/4, Praha 10, otevírací doba: Po – Čt 8 – 18.00 hod., www.poradenstvi.pre.cz, tel.: 26705 3157, 26705 3159.
Autor: Pražská energetika a.s.
Foto: Archiv firmy