Větrací jednotky primárně zajišťují kontinuální přívod čerstvého vzduchu do domu, čímž neocenitelně přispívají k vytváření zdravého prostředí v interiéru. Foto: Kinek00, Shutterstock

Vyvracíme mýty o větracích jednotkách a rekuperaci tepla

Pro zdravý život, schopnost soustředit se i odpočívat potřebují lidé čerstvý a čistý vzduch. Aby se v místnostech nehromadily škodlivé látky, je potřeba pravidelně a kontrolovaně větrat. Ne vždy je ale otevření okna ideální volbou. Někdy venku mrzne, jindy se tam práší nebo poletuje pyl, o hluku nemluvě. Jako chytré řešení se proto nabízejí větrací jednotky.

Větrací jednotky do místnosti řízeně přivádějí čerstvý vzduch zvenku a zároveň odvádějí ten odpadní zevnitř ven. To vše s minimální spotřebou energie a bez nutnosti otevírat okna. Větrací jednotky mohou být doplněny o externí čidla kvality vzduchu (vlhkost, koncentrace CO2 a další), a reagovat tak na aktuální požadavky větraného prostoru. Velmi důležitou vlastností je rovněž útlum hluku, který je vítaný zejména v rušných městských zástavbách. Nedílnou součástí je i filtrace vzduchu a většina zařízení je dnes vybavena také pasivním výměníkem pro zpětné získávání (rekuperaci) tepla. A právě s tím je spojena řada tvrzení, která se ne vždy zakládají na pravdě.

Montáž decentrálních zařízení je vcelku nenáročná a spočívá v provrtání prostupu obálkou budovy pro vložení přívodního potrubí a v následné montáži jednotky na stěnu v interiéru. Foto: Lutsenko_Oleksandr, Shutterstock

Je-li větrací jednotka s rekuperací tepla v provozu, nemohu vůbec otevřít okno

Okna otevřít samozřejmě můžete, nicméně tím docílíte změny podmínek provozu větrací jednotky s rekuperací tepla, a můžete tak výrazně snížit její efektivitu. Větrání okny tak může být kontraproduktivní.

Větrací jednotka s rekuperací je hlučná a bude mě rušit

Každá lokální větrací jednotka, ať už s rekuperací, nebo bez ní, generuje při svém provozu hluk. Zařízení jsou však svou konstrukcí uzpůsobena tak, aby byl co nejméně obtěžující. Vnímání hluku je však velmi subjektivní, a nelze proto při splnění všech normativních nařízení zaručit, že bude pro všechny uživatele vyhovující.

Lokální rekuperační zařízení jsou svou konstrukcí uzpůsobena tak, aby byl generovaný hluk jen minimálně obtěžující. Foto: www.korado.cz

Větrací jednotky jsou jen pro novostavby, do starších obydlí je nelze namontovat

Do novostaveb se obvykle instalují centrální ventilační systémy, zatímco lokální větrací jednotky jsou velmi vhodným řešením řízeného větrání stávajících bytových jednotek. Montáž decentrálních zařízení je vcelku nenáročná a spočívá v provrtání prostupu obálkou budovy pro vložení přívodního potrubí (Ø 80–160 mm dle typu jednotky) s následnou montáží jednotky na stěnu v interiéru. Posledním krokem je zapojení zařízení do elektrické sítě.

Přes rekuperaci tepla se do interiéru dostávají pachy zvenku

Rekuperační jednotka je opatřena filtry, které z přiváděného vzduchu odstraňují nečistoty. Se zápachem si poradí v omezené míře. Většina větracích jednotek s rekuperací tepla je vybavena filtrem jak přiváděného, tak odváděného vzduchu. Je tedy zajištěna základní filtrace vzduchu od prachu a pylu. Doplňkově lze jednotky vybavit filtrem s aktivním uhlím, jenž vedle pevných částic pohltí také pachy přiváděné z exteriéru.

Do novostaveb se obvykle instalují centrální ventilační systémy s rozvody, které se nejčastěji ukrývají do podhledu místností. Foto: ronstik, Shutterstock

Pořízení větrací jednotky není pro každého

Instalace centrálního vzduchotechnického systému je poměrně složitá, a realizuje se proto většinou jen v novostavbách či objektech, které podléhají kompletní rekonstrukci. Lokální větrací jednotku si však může pořídit každý. Instalace je jednoduchá a zaručí vám zvýšení komfortu bydlení. Lokální větrací jednotka s rekuperací tepla primárně zajišťuje kontinuální přívod čerstvého vzduchu do užívané místnosti, čímž neocenitelně přispívá k vytvoření zdravého prostředí v interiéru. Přidanou hodnotou jsou ušetřené výdaje za vytápění – pokrytím významné části tepelných ztrát větráním díky rekuperaci tepla. Ceny za větrací jednotky se odvíjejí od toho, co vše dané zařízení umí.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock, archiv firem

1) Zdroj: Botticelli spol. s r.o., redakčně upraveno