Krzysztof Lisowski, Shutterstock

Výběr rekuperační jednotky v základních krocích. Myslete na výkon, účinnost i komfort

O principu fungování systémů řízeného větrání byla na našem webu již řeč mnohokrát. Leč pokud se rozhodnete služeb podobného zařízení ve vaší domácnosti či firmě využít, před samotnou investicí je dobré znát jeho technické vlastnosti a porovnat je s ostatními dostupnými produkty. Představujeme osm hlavních parametrů, na něž je dobré se při výběru nové rekuperační jednotky soustředit.

Volba řízeného větrání s rekuperací tepla by se měla v první řadě odvíjet od míry zaizolování budovy a od velikosti obytné plochy. Podle toho pak zvolíte buď centrální vzduchotechnickou jednotku s rekuperací, která ovšem vyžaduje potrubní rozvody, či v poslední době čím dál populárnější decentrální jednotky, pro jejichž montáž je zapotřebí pouze průraz obvodovou zdí domu. Ty však „obslouží“ podstatně menší prostor a pro každou místnost je zapotřebí nainstalovat jeden kus. Další, u veřejnosti méně povědomé parametry, na které je dobré pamatovat, ukážeme dále v textu.

Účinnost zpětného zisku tepla

Efektivita rekuperace tepla je považována za jednu z určujících hodnot, dle které si tato zařízení vybíráme. Na trhu jsou dostupné i jednotky, které dosahují účinnosti až 95 %. To znamená, že jen 5 % tepla z odcházejícího vzduchu unikne ven. To se týká hlavně centrálních vzduchotechnických zařízení, ta decentrální obvykle nabízejí maximální účinnost do 90 %.

V každém případě je přitom zapotřebí vědět, že jde o proměnlivou číselnou hodnotu, která závisí na rozdílu teplot uvnitř a venku. A vliv na ní má i relativní vlhkost. Investor by však neměl přihlížet jen k tomuto parametru, nýbrž zohlednit i další proměnné (viz. níže).

Montážníci provrtávají díru do obvodové zdi domu. Následně do ní bude umístěna decentrální rekuperační jednotka. Roman Demkiv, Shutterstock

Rekuperační výměník

Toto zařízení je srdcem větrací jednotky s rekuperací. Používají se čtyři druhy výměníků:

  • Entalpický je zástupcem nejmodernější technologie v této oblasti. Nejen, že získává energii zpět ve formě tepla, ale pracuje též se zpětným ziskem vlhkosti. Tak snižuje riziko vzniku nezdravě nízké vlhkosti vzduchu v interiéru. Je účinný až na 95 %. Nevýhodou je kontaminace čerstvého vzduchu z důvodu recyklace vnitřní vlhkosti.
  • Rotační je ohříván odváděným vzduchem, následně rotuje kolem své osy a předává naakumulovanou energii (teplo i vlhkost) přiváděnému vzduchu. Proudy vzduchu (kvůli směně vlhkosti) však nejsou hermeticky odděleny, čerstvý vzduch je tak z malé části promícháván s odcházejícím. Výhodou je snadná údržba a celoroční účinnost až 85 %. Nedochází zde, stejně jako v případě entalpického výměníku, k námraze ani při nízkých venkovních teplotách do cca -6 °C. Nevzniká tak žádný kondenzát a není zapotřebí zajišťovat odvod vody.
  • Deskový protiproudý výměník směřuje vzduch proti sobě (jednotlivé proudy vzduchu se nesetkávají a nemíchají se) a převádí se tak jen látkové teplo (provázené změnou teploty), nikoliv skupenské či reakční teplo (při změně skupenství, resp. chemického složení). Pro své fungování potřebuje protimrazovou ochranu a odvod kondenzátu do kanalizace. Má poměrně vysokou účinnost – až 90 % – a patří mezi nejužívanější typy.
  • Deskový křížový výměník se v současnosti kvůli schopnosti přenosu pouze látkového, avšak ne skupenského tepla, jakož i pro jeho nízkou účinnost (maximálně 60 %) už téměř nepoužívá.
Nákres centrální větrací jednotky s rekuperací, jejíž tepelný výměník využívá v zimě až 93 % tepla obsaženého v odpadním vzduchu k ohřevu čerstvého vzduchu vstupujícího zvenčí. Foto: archiv Viessmann

Spočítejte si nutnou intenzitu větrání v místnosti obsazené lidmi

Průtok vzduchu

Dalším důležitým faktorem je i výkonnost jednotky, kterou v produktových vlastnostech naleznete často pod názvem objemový tok vzduchu. Tento parametr by se měl odvíjet jak od počtu uživatelů prostoru, který bude větraný, tak od velikosti podlahové plochy. Výkonnost se pohybuje v rozmezí od 50 m3/h až po vysoké hodnoty v řádu stovek m3/h. Výpočet potřebného průtoku však ponechte na odbornících. Dnes jsou k tomu běžně využívány specializované softwary (návrhové programy).

Možnost volby provozních režimů

Většina rekuperačních jednotek na trhu v současnosti nabízí i rozmanité provozní režimy. Slouží k nastavování různých otáček ventilátorů, a tím k regulaci objemového průtoku vzduchu a hlučnosti. Přepínat mezi jednotlivými provozními režimy mohou uživatelé sami, rekuperační jednotka však může nastavovat správný režim a optimální větrání v každé situaci i automaticky, a to díky senzorům teploty, vlhkosti a CO2 (pokud jsou součástí zařízení, přičemž většinou je lze doplnit i dodatečně). Tím zajistíme uvnitř příjemné klima za každých okolností, navíc často i k úspoře elektrické energie.

Schéma decentrálního bytového větracího systému, v němž je každá místnost vybavena samostatným kompaktním přístrojem. Pro instalaci jednotky je zapotřebí jen otvor ve venkovní zdi a přípojka 230 V. Jde o vysoce flexibilní a navíc estetické řešení. Foto: archiv Viessmann

Mezi základní typy režimů patří:

  • Nízkoenergetický režim, jenž se může hodit pro větrání sklepních prostor, ale také například pro ochranu objektu proti vlhkosti při dočasné nepřítomnosti obyvatel, v neobývané budově apod. Jde o minimální výměnu vzduchu cca 1x denně.
  • Snížená ventilace, která slouží k větrání objektu, kde je přítomnost uživatelů jen občasná.
  • Vnitřní cirkulace, při níž je uzavřen přívod vzduchu zvenčí a vzduch je cirkulován pouze mezi jednotlivými místnostmi (používá se pro efektivnější distribuci tepla po domě, hodí se také pro wellness prostory při aromaterapiích – tento režim však není vhodný provozovat po delší časové úseky).
  • Krbové větrání zabraňuje vzniku podtlaku při současném provozu větrací jednotky a topeniště. Tento režim lze nastavit v rovnotlakém systému větrání s rekuperací a topeniště musí být vybaveno vlastním přívodem vzduchu.
  • Jmenovité větrání zajišťuje běžné větrání, které naplňuje maximální hygienické požadavky na vnitřní prostředí při stálé přítomnosti obyvatel.
  • Intenzivní větrání patří mezi přechodné režimy využívané při zvýšené potřebě větrání, například během večírků. Při tomto režimu je nevýhodou zvýšená hlučnost jednotky, a nelze jej proto využívat v noci.

Zajímavostí je, že některé rekuperační jednotky dovolují rozdělit byt či dům i do zón a v každé z nich spustit jiný režim. Zatímco tak probíhá v obývacím pokoji společenská akce, při níž je rekuperačním zařízením registrována zvýšená vlhkost a spotřeba kyslíku, a zapnutý je proto intenzivní režim s vyšším objemovým průtokem vzduchu, v dětském pokoji, jehož obyvatelé spí, lze ponechat sepnutý režim spánku, při němž ventilátor vykazuje jen nepatrný hluk.

Ovládání rekuperačních jednotek probíhá nejčastěji dálkovým ovládáním, dotykem na digitálních obrazovkách či dokonce vzdáleně odkudkoliv přes speciální aplikaci na tabletu či chytrém telefonu a přes internet. Angelika Smile, Shutterstock

Způsob ovládání

Také nastavení jednotek lze provádět různými způsoby. Jsou dodávány s tlačítkovými či dotykovými digitálními displeji umístěnými přímo na přístroji, ovladač je možné nainstalovat i na stěnu kdekoli v domě. Spouštět jednotlivé režimy lze též bezdrátově, a to jak přímo v domě, tak vzdáleně, třeba mobilním telefonem či tabletem prostřednictvím speciálních aplikací. Jednotka také může být přednastavena dle požadavků uživatelů, propojena s čidly vlhkosti či CO2 – zařízení pak již reaguje plně autonomně v závislosti na aktuální situaci. Technologii lze také povětšinou propojit s dalšími zařízeními v rámci „inteligentní“ domácnosti. Ne všichni výrobci však nabízejí totéž a je potřeba počítat i s tím, že některé funkce jsou za příplatek.

Hospodárnost jednotky

Naši pozornost si zaslouží také spotřeba rekuperační jednotky. Ta je totiž vybavena interním ventilátorem, který běží několik hodin denně či dokonce nepřetržitě. Volte proto takový model, který poskytne potřebné proudění vzduchu, avšak spotřebuje co nejméně elektrické energie. Mezi energeticky nejúspornější zařízení patří ty s moderními EC (zkratka anglického „electronic commutation“) ventilátory, které díky vysoké účinnosti i při vysokých otáčkách spotřebovávají až o 50 % méně energie ve srovnání s tradičními, tzv. AC asynchronními ventilátory. Výhodou EC ventilátorů je též snadná regulace otáček, dlouhodobá životnost motoru a podstatně nižší hlučnost, než kterou vykazují AC motory.

Letní bypass a filtrace

Zvažte také, nakolik budete rekuperační jednotku využívat v létě. Okna bývají v tomto období často otevřená dokořán, kontakt s exteriérem či přímo intenzivní pohyb venku jsou obvykle samozřejmostí. Navíc není zapotřebí ohřev přiváděného vzduchu. Větrání okny však neřeší problém s prašností a co především, neomezuje vliv pylů na alergiky (naproti tomu většina výrobců rekuperačních jednotek dnes již nabízí možnost instalace speciálních filtrů, které jim v pylové sezóně pomohou ulevit od zdravotních obtíží). Pokud se tedy rozhodnete využít rekuperační jednotku celoročně, výhodou může být i funkce tzv. letního bypassu. Jde o klapku, která zamezuje ohřátí vzduchu skrz tepelný výměník. Vzduch je tedy propouštěn přímo do interiéru. Hodí se to zejména během letních nocí. Při nich lze dům efektivně vychladit a během dne si pak užívat příjemného vnitřního klimatu.

Zvukové emise

Potenciální hlukové emise pocházející od ventilátorů jsme již zmínili výše. Jejich hodnoty se liší jednotka od jednotky, přičemž pohybovat se mohou až kolem 70 dB ve vzdálenosti 1 metr od přístroje. Při průzkumu parametrů vybrané jednotky v technickém listě je tento údaj k nalezení pod označením „hladina akustického tlaku [db(A)]“. Jde o vlastnost, která bude hrát při provozu domu nemalou roli. Představte si, kdy vám v ložnici, kde spíte, nad hlavou z vyústí potrubí hučí zvuk ventilátoru.

Je však zapotřebí vzít na vědomí, že výsledné akustické emise se odvíjí také od konkrétního provozního režimu, způsobu instalace jednotky, od výběru potrubí (jeho materiálu a průměru průřezu), vzdálenosti místnosti od samotné rekuperační jednotky a dalších. Jde tedy o vysoce komplexní téma, jež jsou schopni vhodně zpracovat jen specialisté. Proto není záhodno svěřit instalaci firmě bez prokazatelných referencí v této oblasti. Případná náprava chyb, které jsou nadělány během montáže, může mít nepříznivé účinky na vaši kondici i mentální zdraví.

To a mnohem více

Věříme, že pokud budete řídit doporučeními v tomto článku a obrátíte se na renomovanou firmu, nešlápnete vedle. Zaměřili jsme se však pouze na základní vlastnosti, které český trh v oblasti řízeného větrání s rekuperací nabízí. Dostupná jsou ovšem i skutečně sofistikovaná technická řešení, která mohou kombinovat například pasivní a aktivní rekuperační jednotku, která tedy nejen, že vrací teplo z odpadního vzduchu, ale také umožňuje elektrické předehřátí přiváděného vzduchu nebo jeho vedení přes zemní výměník tepla či plnohodnotné chlazení v létě. Kromě toho je možné ji propojit s tepelným čerpadlem či solárním ohřevem a rovnou tak vyřešit i vytápění domu. Zajímavá je také možnost využití odpadního tepla v létě k ohřevu užitkové vody. O tom ale až příště.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock, archiv firem