Chceme „zdravý dům“? Nastavme si priority.

Rozhodnutí stavět neznamená pouze zadání zakázky stavební firmě. Je především nutné učinit několik důležitých rozhodnutí. Je vhodné si ještě v době, kdy je dům projektován, rozmyslet, jak chceme řešit topení objektu, osvětlení a přístup denního světla, větrání a stínění. Bydlení může být zařízené ke spokojenosti investora jen tehdy, pokud trvá na svých prioritách, a oznámí architektovi včas své představy.

Topení

Středoevropské klimatické podmínky diktují svým obyvatelům pomýšlet v první řadě na výběr co nejefektivnějšího topného systému. Současný trh nabízí širokou škálu možností. Přejeme si topit plynem, elektřinou, dřevem, solární energií, nebo tepelným čerpadlem? Je vhodné v našem domě využít jediný zdroj, nebo je výhodnější kombinovat? Přejeme si topení zabudovat do podlahy, stropu, či preferujeme tradiční způsob radiátorů ukotvených na obvodových zdech místností? Upřednostňujeme pohodlí nebo úsporu? Vyžadujeme maximální nezávislost na konvenční distribuci energií? V každém případě mají všechny systémy svá pozitiva i negativa. A každý dům vyžaduje individuální uspořádání.

Aktuální trendy spočívají v tlaku na ochranu životního prostředí, a tedy ve snižování spotřeb tradičních energií. Nízkoenergetické a pasivní stavby v ČR rostou jako houby po dešti. Vývoj solárních energetických systémů i zařízení typu tepelných čerpadel jde kupředu mílovými kroky. Ceny alternativních energetických zdrojů se neustále snižují. A to vše je navíc podporováno i dotační politikou státu.

Solární systém je v současnosti jedním z nejpopulárnějších alternativních způsobů výroby elektrické energie, která může snadno pohánět i bojler pro ohřev teplé užitkové či otopné vody. Autor: OFC Pictures, Shutterstock.

Větrání

S topným zařízením v domě velmi úzce souvisí i způsob, jakým v objektu plánujeme větrat. Ještě donedávna byly uživatelské preference orientovány především na co nejtěsnější izolaci fasády a oken, ventilace byla odsunuta do pozadí. Ovšem současná měření koncentrace CO2 v interiérech hovoří striktně proti tomu. Pravidelná výměna vzduchu v místnosti, kde pobývají lidé či zvířata, musí být velmi častá. Obvyklé větrání tomu většinou nedostačuje, zejména v chladných ročních obdobích se snažíme udržovat v místnostech drahé teplo a okna otevíráme sporadicky. I toto je však problém řešitelný.

Větrací jednotky, příp. jednotky rekuperační jsou právě jedním z takových východisek. Jedná se o inteligentní domácí systém, který automaticky měří kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorech, a podle toho obměňuje vzduch tak, aby byl udržován v „dýchatelných“ normách (to je vyjádřeno limitem CO2 ve vzduchu: 0,04 – 0,07 % obj.).

Výpočet: Stanovení intenzity větrání v místnosti

Mezi doplňky chytrých domácností v oblasti ventilace patří také větrací klapky. Jsou nainstalovány v horní části rámu okna a fungují jako ventil umožňující systematickou výměnu vzduchu. Jedná se o jednu z nejlacinějších variant automatického větrání, ale nutno podotknout, že také nejméně účinnou. Vymění pouhých cca 20 m3 vzduchu za hodinu (pro udržení čistého vzduchu je však potřeba výměna alespoň 50 % vzduchu za hodinu). Do ložnic se tedy nejedná o vhodnou volbu, avšak kupříkladu v obývacím pokoji, kde provádíme mimo jiné pravidelné krátké, ale intenzivní větrání, by to mělo být dostačující.

Pravidelné větrání je absolutní nutnost, pokud chceme v interiéru udržet zdravý vzduch. Alternativou jsou větrací klapky, rekuperační a větrací jednotky. Autor: vadim kozlovsky, Shutterstock.

Denní světlo je nezastupitelné

Extrémně důležité je vpustit do domu přirozené světlo. Významně ovlivňuje zdraví člověka jak po fyzické, tak mentální stránce. Odborníci doporučují už během projektování objektu umístit okna do co nejvíce světových stran. Ložnice a dětské pokoje by měly směřovat nejlépe na východ, protože probuzení slunečními paprsky velmi pozitivně ovlivňuje biorytmy člověka, potažmo jeho náladu. Obývací pokoj, kuchyně a další společenské místnosti je vhodné situovat do jižního půlkruhu tak, aby světlo vyplňovalo místnosti po většinu dne. V zimě Slunce snižuje spotřeby energií vynaložených na vytápění. V horkých letních dnech pak stínicí technikou zamezíme vstupu nadmíry sálání přes okna.

Během dní, kdy Slunce vychází pozdě a zachází brzo, využijeme kvalitní osvětlovací systémy. Specializovaná studia navrhnou perfektní inteligentní zařízení, které bude zcela, či částečně automaticky korigovat světelné zdroje v naší domácnosti. Pokud se pak rozhodneme pro „samoobslužné“ vybavení, je v zásadě jen nutné dodržovat několik zásad. V pracovnách či dětských učebních koutcích je důležité zvolit kvalitní polohovací lampu. V obývacím pokoji by se mělo nacházet více zdrojů světla, v první řadě centrální osvětlení, které pokryje celou místnost, ale také tlumený menší zdroj, který využijeme pro snížení světelných kontrastů namáhajících oči během sledování TV. V kuchyni pak instalujte nad každou pracovní plochu separátní osvětlení, zaručeně ho využijete.

Samostatnou kapitolou v oboru osvětlení je barevnost světla, intenzita osvětlení a jeho světelný tok. Je vhodné volit takové zdroje, které se v těchto oblastech co nejvíce přibližují dennímu světlu. Nejedná se však o jednoduchý úkol. Usnadňuje nám ho však např. tzv. biodynamické osvětlení, které umožňuje plynulé změny těchto světelných vlastností tak, aby se maximálně blížily charakteristikám světla přirozeného.

Velkoformátová okna vpouští do domu dostatek světla. V zimě, kdy je v po většinu dne Slunce nízko na obloze (a tedy jeho paprsky směřují do interiéru přímo) a není zrovna zataženo, ohřívá sluneční energie místnosti natolik, že mnohdy není už vůbec potřeba spouštět otopný systém. Autor: alexandre zveiger, Shutterstock.

Podhodnocené stínění

Už jsme ji zmínili v kapitole výše. Její pozitivní účinky jsou značně podceňovány. Stínicí technika však dovede více, než si mnozí představují. Pokud je žaluzie či roleta umístěna na vnější straně oken a je mezi ní a okenní tabulí zachována konstantní vzduchová mezera, tak výrazně snižuje množství v zimě unikajícího tepla z interiéru (funguje jako izolant). A v létě chrání vnitřní prostory před sálavým slunečním zářením. Ideální je opět umístit stínění na vnější stranu oken. Optimálního výsledku dosáhneme i správnou volbou barvy rolety. Bílá či stříbrná jsou nesálavé. Je tak zamezeno jakémukoliv ohřevu okna slunečními paprsky. V místnosti je celé léto udržováno velmi komfortní klima bez nutnosti využití chladicích zařízení. V poslední době dochází oprávněně k pozvolnému obratu ve smýšlení veřejnosti o stínicí technice.

Nízkoemisní exteriérové bílé žaluzie v létě stíní, v zimě izolují. Autor: FooTToo, Shutterstock.

Dům = živý organismus

Nezapomínejme na to, že dům je „živý organismus“ a vše v něm je propojeno. Abychom zachovali zdraví příznivé vnitřní prostředí, je nutné vše zvážit v mnohem širším kontextu. Pokud bych dnes stavěla dům já, přistupovala bych k problému následovně.

Prioritou by byla úspora energií. Zcela bych vyloučila investice do zařízení typu klimatizace. Jejich provoz je finančně náročný, navíc většinou neventilují (nebo minimálně), a výrazně tak zhoršují kvalitu vzduchu uvnitř místnosti. Předně bych se zaměřila na větrání. Instalace kvalitního rekuperačního systému s rozvody po celém domě je základ. Zajistím tak kvalitu vzduchu i v zimě, kdy větráme méně. Přitom nebude docházet ke ztrátám vyrobeného tepla.

Druhým krokem by byla montáž exteriérových rolet (například tzv. screenových) ve světlých barvách. Okna domu by byla za účelem průniku dostatku přirozeného světla co největší, avšak s kvalitním izolačním dvojsklem (s reflexním pokovením na vnitřní straně venkovní tabule). Stínicí prvky v létě zamezí přehřívání okna (a dále i interiéru), a naopak úniku tepla v zimě.

A třetím krokem by byl výběr otopného systému. Zde je možností mnoho, avšak z mého pohledu je v případě dostatku financí výhercem jen jedna z nich. Fotovoltaická hybridní elektrárna je nenahraditelná ve směru nezávislosti na veřejné distribuční síti. Solární energii přeměňuje na elektrickou, kterou je možno využít také k ohřevu nádrže s topnou vodou a bojleru TUV (případně v kombinaci s vedlejším zdrojem energie, například plynovým či elektrickým kotlem). Ačkoliv je majitel elektrárny připojen k veřejné síti, není nucen její dodávky využívat. Hybridní FV elektrárna využívá ze solární energie vyrobenou elektřinu maximálně za použití akumulačních baterií. Poskytuje tedy majiteli svobodu a nezávislost na kolísajících cenách energií.

Související články

Zdroj: archiv časopisu Stavebnictví a interiér

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock