Vitovent 200-W plynule zásobuje místnosti v domě čerstvým vzduchem. Obsluha je nenáročná, buď probíhá manuálně pomocí ovladače umístěného přímo na přístroji, či dálkovým ovládáním

Vitovent 200-W: spolehlivá rekuperace pro rodinné domy

Mezi priority majitelů rodinných domů v současnosti patří dostatek čerstvého vzduchu v interiéru. Zároveň lidé nechtějí zbytečně větrat, aby nedocházelo k únikům tepla, potažmo zvýšení nákladů na energie. Obojí lze přitom uskutečnit současně, řešením je rekuperační jednotka, díky které majitel domu ušetří a přitom dosáhne efektivní výměny vzduchu v interiéru. Pokud je jednotka navíc vybavena patřičnou fi ltrací, vzduch uvnitř je nejen čerstvý, ale i čistý. Konkrétní řešení představujeme v textu.

Jedna z prvních otázek, která zájemce o řízené větrání napadne, se týká náročnosti instalace. V případě novostavby, u níž je tento systém zvažován od samého počátku plánování, je vše namontováno ve fázi hrubé stavby. Obvyklé umístění je pod stropy. Rozvody lze však položit i dodatečně do staršího domu – v takovém případě se do podlahy, případně do dutin snížených sádrokartonových podhledů, umísťují takzvané ploché rozvody. Samo zařízení, konkrétně námi zvolený flexibilní systém větrání s rekuperační jednotkou Vitovent 200-W, která je namontována na stěnu v technické místnosti nebo třeba na půdě či v kotelně. Tím je pro uživatele v bytě neslyšitelné.

Kontinuální zásobování čerstvým vzduchem

Po úspěšné instalaci je možné spustit provoz zařízení, které hned od počátku plynule zásobuje místnosti v domě čerstvým vzduchem. Ten putuje prostřednictvím průchodky vnější stěnou přes filtrační zařízení a výměník tepla až do interiéru, obvykle do ložnic či obývacího pokoje. Vnitřní znečištěný vzduch je odváděn otvory s odtahovými ventily – nejčastěji se nacházejí v koupelnách či v kuchyni. Mezi pokoji, do nichž je přiváděn čerstvý vzduch, a místnostmi, odkud je odváděn vzduch vydýchaný, dochází vlivem proudění vzduchu k provětrávání.

Nenáročná obsluha

Vitovent 200-W je díky objemovému toku vzduchu 300 m3/h schopen obsloužit dům o podlahové ploše až 230 m2. Ovládání je přitom snadné, výrobce – společnost Viessmann – nabízí možnost regulace větracího zařízení buď manuálně pomocí ovladače umístěného přímo na přístroji, či dálkovým ovládáním. Je-li jednotka propojena s tepelným čerpadlem, pak je možné obě zařízení ovládat regulací Vitotronic 200 a přes internet pomocí zařízení Vitoconnect a aplikace ViCare.

Vitovent 200-W je mimo jiné vybaven radiálním ventilátorem na stejnosměrný proud, filtrem venkovního a odpadního vzduchu, obtokovou klapkou, elektrickým předehřívacím registrem a protiproudým, případně entalpickým výměníkem tepla

Zdravé vnitřní prostředí

Také je nutné zmínit, že systém je vybaven účinnými filtry, které přicházející vzduch zbavují alergenů, jako jsou pyly, roztoči či výtrusy. Permanentní výměna vnitřního vzduchu za čerstvý také eliminuje nežádoucí pachy, pocházející například z kuchyně. V neposlední řadě může Vitovent 200-W regulovat i vzdušnou vlhkost (je-li vybaven entalpickým výměníkem tepla), čímž je zamezeno vzniku plísní na stěnách i jinde, potažmo poškozování lidského zdraví, ale také stavebních konstrukcí. V zimě naopak zařízení chrání obyvatele domu před příliš suchým vzduchem.

Obslužná jednotka pro Vitovent 200-W

Odhad intenzity větrání v místnosti s lidmi

Úspora energií

Samozřejmostí této větrací jednotky je funkce zpětného zisku tepla, jež maximalizuje úsporu energií. Tato funkce je umožněna díky výkonnému výměníku tepla, který je schopen využít v zimním období až 90 % tepla obsaženého v odpadním vzduchu a předat jej tomu čerstvému, jenž přichází zvenčí. Integrovaný předehřívací registr navíc zajišťuje konstantní provoz jednotky i v mrazivých dnech (cca do –10 °C).

Součástí je také obtoková klapka, která zde slouží zejména pro letní provoz rekuperační jednotky. Její otevírání či zavírání probíhá automaticky v návaznosti na teplotu uvnitř i vně objektu. V případě vyšších venkovních teplot zamezí tomu, aby odsávaný vzduch předával teplo vzduchu proudícímu zvenčí. Využije-li uživatel této možnosti během letních nocí, dům je příjemně ochlazován a během dne může užívat příjemného vnitřního klimatu bez potřeby doplňkového chlazení. Nemusí přitom v noci otevírat okna a obávat se přitom případného hluku zvenčí či nezvané návštěvy v podobě hmyzu, či dokonce zlodějů.

Dodejme, že rekuperační jednotka Vitovent 200-W je opatřena úspornými ventilátory s motory na stejnosměrný proud a dozadu zahnutými lopatkami. Zařízení je díky tomu tišší než ostatní běžně užívané typy ventilátorů se střídavým motorem. Mimoto disponují delší životností a šetrností k životnímu prostředí, nemluvě o úspoře elektrické energie.

V případě novostavby jsou vzduchotechnické rozvody instalovány ve fázi hrubé stavby, obvykle pod stropy. Rozvody lze však položit i do podlahy, případně do dutin snížených sádrokartonových podhledů, kam se umísťují takzvané ploché rozvody

Minutová nabídka

Závěrem

Maximálně utěsněné novostavby v podobě nízkoenergetických rodinných domů jsou dnes prakticky standardem. Řízené větrací systémy, ideálně s rekuperací, jsou proto nutností. Nedopusťte, aby vydýchaný vzduch v interiéru negativně ovlivňoval zdraví vaší rodiny a oslovte patřičné odborníky, aby vám napomohli vybrat vhodné zařízení právě pro vaši domácnost.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Viessmann