Foto: Marek Ondráček

Zdravé vnitřní prostředí v moderní škole v Psárech

V obci Psáry na západě Prahy bylo vybudováno nové školské zařízení, jež má mimo svou výukovou funkci plnit i roli zdejšího multifunkčního komunitního centra. Jde o soubor objektů v pasivním energetickém standardu. Podoba stavby ztvárněná studiem SOA architekti získala již několikero ocenění. Budovy jsou vybaveny moderním technologickým zařízením v podobě tepelných čerpadel či systému řízeného větrání s rekuperací, v maximální možné míře je zde využita dešťová voda… Interiéry jsou optimálně prosvětleny, čemuž napomáhají mimo jiné i okna umístěná v sedlových střechách.

Konstrukce budov školy Amos určené primárně pro celkem 130 žáků sestává z monolitického železobetonového skeletu se skrytými průvlaky. Centrální objekt A má stropy tvořeny lepenými dřevěnými vazníky, které jsou zevnitř přiznané. Sedlové střechy jsou řešeny pomocí ocelových rámů. Výplně obvodových stěn a vnitřní akustické příčky jsou realizovány z vápenopískových bloků.

Účinné technologické vybavení

Objekt je vytápěn tepelnými čerpadly, napojenými do akumulačních nádrží s vnořenými zásobníky TUV. Sekundárním zdrojem tepla jsou kondenzační plynové kotle. V podlahách je instalováno podlahové teplovodní vytápění doplněné o radiátory v učebnách. Řízení topného systému zajišťuje jednotka MaR ve spojení s vnitřními i vnějšími čidly teploty.

Zdravé vnitřní prostředí, konkrétně pravidelná výměna vzduchu, je garantována díky instalovanému systému rovnotlakého řízeného větrání s pasivní rekuperací tepla s účinností 77 %, jehož provoz se odvíjí od hodnot naměřeného CO2 v učebnách. V objektu je instalován také systém sběru dešťové vody, která je využívána ke splachování toalet.

Foto: archiv SOA architekti

Odhad intenzity větrání v místnosti s lidmi

Světlo

Střecha objektu je sedlová a opatřena ocelovou plechovou krytinou. Velmi důležitou roli hraje obzvláště ve školských zařízeních jako je toto i vhodně zvolený systém přístupu přirozeného světla, jehož dostatečné množství je zde kromě standardních fasádních oken podpořeno soustavou střešních světlíků a oken. Fixní zasklení s trojsklem vyrobené na zakázku společností Solara (o součiniteli prostupu tepla o hodnotě Ug = 0,6 W/m2K) je do sedlové střechy uchyceno v rámech z borovicového masivu. Interiér je tak po dobu celého dne optimálně prosvětlen.

Foto: Marek Ondráček

Dispozice

Dispozičně jsou budovy školy o celkové užitné ploše 8300 metrů čtverečních navrženy tak, aby byly opticky jasně vymezeny jednotlivé zóny s plynulými přechody. Prostor vstupní haly například volně přechází do dvoupodlažní jídelny, jež je považována za jakýsi ústřední prostor, srdce školy, a na kterou navazuje venkovní terasa. Kromě klasických či speciálních učeben a družiny je jednou z provozních úseků tělovýchovná zóna, přičemž jedna z tělocvičen je uspořádána tak, aby mohla být pomocí mobilního pódiového systému přebudována na kulturní zázemí s jevištěm.

Foto: Marek Ondráček

Důležitou základnou žáků je také venkovní atrium určené jak pro sportovní, tak rekreační aktivity. Žáci školy mohou navštěvovat také multimediální laboratoř s nahrávacím studiem, počítačovou učebnu či knihovnu. Design jednotlivých částí interiéru je sjednocen pomocí dřeva, které je použito jak ve stavebních konstrukcích, tak na obkladech stěn či nábytku, na parapetech, ale i zvenčí v podobě fasádních obkladových lamel.

Foto: BoysPlayNice

Oceňovaná stavba

Náklady na výstavbu včetně interiérového vybavení činily 420 milionů korun. Komplex budov Základní školy Amos v Psárech byl již oceněn v rámci soutěže Stavba roku Středočeského kraje, významného uznání se dočkal také od zástupců Institutu bytového designu, v kategorii Veřejný interiér II bylo škole uděleno ocenění Interiér roku 2019.

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: Viz popisky

1) čerpáno z podkladů architektonického studia SOA architekti