Dešťová voda, cesta k úspoře i nezávislosti

Narůstající množství zastavěných ploch a současné hospodaření rolníků zhoršuje absorpční vlastnost půdy na pozemcích. To někteří lidé pokládají za hlavní příčinu, proč velká část vody není zadržována v krajině a odchází z míst dešťových srážek kanalizací pryč a s vodními toky do moří. Pitné vody ubývá a její využívání ke splachování WC či k zalévání zahrad není dlouhodobě udržitelné. Jedním z řešení je řízené shromažďování dešťové vody.

Společnost WILO nabízí východisko. Jejich automatické systémy jsou uzpůsobeny na využívání dešťové vody jak v rodinných domech, tak ve větších budovách, např. v hotelech, činžovních domech či administrativních budovách. Konkrétně produktová řada RainSystem umožňuje automatickou dodávku dešťové vody z akumulační nádrže přímo k odběrovým místům.

Produktová řada RainSystem umožňuje automatickou dodávku dešťové vody z akumulační nádrže přímo k odběrovým místům.

Automatické přepínání mezi odběry

Všechna zařízení RainSystem umí samostatně kontrolovat množství vody v akumulačních nádržích a při jejím nedostatku automaticky přepínají na odběr vody z vodovodního řadu. Díky automatice je zajištěna spolehlivá dodávka vody i v dobách velkého sucha i komfort uživatelů. Nestane se tak, že by chyběla voda na splachování toalet, či zalévání zahrady a majitel systému přitom není nucen složitě předvídat situaci a manuálně přepínat zařízení.

Vodohospodaření v rodinných domech a rekreačních objektech

Pro rodinné domy je vhodné kompaktní zařízení RainSystem AF Comfort. Disponuje jedním čerpadlem a elektronickou řídící jednotkou. Zařízení je vybaveno samonasávacím čerpadlem řady Wilo MC, které dokáže vytáhnout vodu z nádrže umístěné až o 6 m níže, než je čerpadlo (8 m vč. započtených ztrát). Díky elektronické řídící jednotce si zařízení autonomně hlídá množství zbývající vody v nádrži a v případě jejího nedostatku automaticky přepíná na odběr vody z vodovodního řadu. Řídící jednotka si zároveň umí poradit i s běžnými provozními komplikacemi, např. při zavzdušnění sacího potrubí rozpozná problém a dojde k automatickému přepnutí na odběr z řadu a zavodnění sacího potrubí.

Zařízení RainSystem umí samostatně kontrolovat množství vody v akumulačních nádržích a při jejím nedostatku automaticky přepíná na odběr vody z vodovodního řadu. Díky automatice je zajištěna spolehlivá dodávka vody i v dobách velkého sucha i komfort uživatelů.

Funkční procesy systému

Zařízení může být instalováno v rodinném domě ve sklepě, či technické místnosti. Akumulační nádrž (zpravidla podzemní) umístěná na zahradě vedle objektu je doplňována dešťovou vodou sbíranou ze střechy. RainSystem AF Comfort následně odebírá vodu z nádrže a dodává ji k odběrným místům (toalety, pračka, závlahy...). K nastavení jednotky dochází při jejím dodání a po instalaci je možné RainSystem ihned využívat. Čerpadlo je spínáno automatickou CPU jednotkou v závislosti na poklesu tlaku v rozvodech. Řídící jednotka rozpozná pomocí tlakového snímače množství vody v nádrži a při jejím nedostatku dojde k automatickému přepnutí na odběr vody z vodovodního řadu. Po dešti, kdy se akumulační nádrže doplní, dojde opět k přepnutí na dodávku vody z akumulační nádrže.

Pro instalaci zařízení je nutné zajistit přípojky výtlačného a sacího potrubí se sacím filtrem a zpětnou klapkou, přívod z řadu pro doplňování, odvod přepadu doplňovací nádrže, přivést zdroj elektrické energie (1~230 V) a zavést tlakový snímač do nádrže. Tlakové čidlo je součástí dodávky. Akumulační nádrž, potrubní rozvody a filtry si zákazník zajišťuje samostatně.

Zařízení splňuje požadavek normy ČSN EN 1717 na zákaz přímého propojení potrubí z veřejného vodovodu s jiným zdrojem. V případě nedostatku dešťové vody je voda z řadu doplňována přes 11litrovou přerušovací nádrž, která je součástí zařízení.

V případě zájmu o velkokapacitní zařízení pro využívání dešťové vody RainSystem AF 150, nebo RainSystem AF 400, naleznete produktové informace na níže uvedených odkazech, nebo si je vyžádejte na info@wilo.cz.

A ještě pár dobrých důvodů pro využívání dešťovky:

  • Využíváním dešťové vody blíže k trvalé udržitelnosti: Ohleduplné využívání potřebných přírodních zdrojů, k nimž voda nepochybně patří, je nutnou podmínkou pro udržení zdravého životního prostředí. Díky systému využívání dešťové vody aktivně přispíváme k ochraně krajiny, kterou jednou odkážeme i našim dětem.
  • Ekologické smýšlení je standardem dnešní doby: Díky systému pro efektivní využívání dešťové vody ukazujeme, že moderní technologie mohou jít ruku v ruce s šetrným přístupem k životnímu prostředí.
  • Soběstačnost: Pokud efektivně využíváme vlastnoručně nasbíranou dešťovou vodu, částečně se zbavujeme závislosti na dodávce z vodovodního řadu. Zabezpečit si nezávislý provoz domu v nejistých situacích je neocenitelná možnost.
  • Využívání dešťové vody šetří peníze: Každý použitý litr dešťovky ušetří přesně tolik peněz, kolik stojí litr čisté pitné vody. Investice do systému není malá, ale v dlouhodobém horizontu, díky neustále rostoucím cenám pitné vody a hrozícím obdobím sucha, rozhodně stojí za to!

Kontakt

Případné dotazy směřujte na info@wilo.cz. Zařízení je možné koupit u všech distributorů čerpadel WILO.

Autor: Ing. Martin Blažek
Foto: archiv Wilo, s. r. o.