Rekonstrukce domu do pasivního standardu

Na počátku rekonstrukce rodinného domu v Brně byla poměrně náročná představa investora – zachovat stylový ráz domu z 20. let, k němuž měl osobní vazbu, a zároveň z něj vytvořit bydlení, které splňuje veškeré současné požadavky na maximálně úsporný provoz.

S realizací se obrátili na odborníky z oblasti energeticky úsporného stavění a vznikl projekt, který oba tyto zdánlivě protichůdné tendence dokázal spojit do projektu pasivního domu. V rámci rekonstrukce došlo, vyjma komínových těles, ke kompletnímu vybourání 1. NP a následnému vystavění pomocí systému Ytong. K návratnosti investice přispělo získání dotace Zelená úsporám.

3D pohled na nové zdivo v 1. NP

Cíl projektu? Navázat na původní vzhled domu

Využitím nejmodernějších možností současného stavebnictví projekt navazuje i na historii domu. Původní majitel byl propagátorem inovativního trendu a dům se již ve své době odlišoval určitými vymoženostmi. „Dům byl postaven ve 2. polovině 20. let pro náčelníka sokolské obce. Projekt, nebo minimálně inspirace, má původ v jeho pobytu v USA. Dům měl řadu tehdy nestandardních prvků – ať už vestavné úložné prostory v kuchyni, samostatnou prádelnu, cisternu na dešťovou vodu, oddělenou a odvětrávanou pánskou a dámskou šatnu, přístupnou z ložnice, samostatný vchod do koupelny z ložnice, světlou výšku pokojů v 1.NP 307 cm či dvoukřídlé dveře v pokojích. Během Protektorátu se stal konfiskátní nemovitostí s dosazeným nájemníkem, v roce 1945 se v něm krátce usídlila Rudá armáda, tehdy vzala za své řada původních detailů interiéru. Od té doby je v držení naší rodiny,” říká k historii nemovitosti majitel.

Průběh přestavby a použité materiály

K historickým detailům v projektu přistoupili citlivě – původní dveře budou zachovány a repasovány, nová okna zhotovená na zakázku budou zachovávat určité designové detaily původních kastlových, nové kování bude částečně inspirováno původním. Původní modřínové schodiště, které je dominantou interiéru, bude restaurováno. „Schodiště bude nadále sloužit jako most mezi tradicí, reprezentovanou spodním patrem, a současností, v jejímž duchu je koncipováno patro horní,” uvádí ke své osobní motivaci majitel.

Původní modřínové schodiště

S projektem a realizací se obrátili na společnost GADES solution s.r.o., která se specializuje na oblasti energetika, stavebnictví, diagnostika stavebních vad a úspory energií. Pro návrh zvolili koncepci, která se jim již dříve osvědčila na jiných projektech. „Jedná se o celkovou rekonstrukci původního městského rodinného domu, kdy zůstaly zachovány pouze vybrané svislé nosné konstrukce. Nový návrh zohledňoval nové dispoziční požadavky investora i celkovou snahu o minimální energetickou náročnost celé stavby. Jednou z podmínek byla aplikace dotačního titulu Nová zelená úsporám,” uvádí k zadání investora Ing. Martin Deutsch, Ph.D. jednatel společnosti GADES solution, jehož specializací je právě nízkoenergetická a pasivní výstavba, úspory energií a stavební vady a poruchy. V těchto oborech působí také jako pedagog a odborný specialista.

Restaurované schodiště bude dominantou interiéru

Pro nové zdivo jsme zvolili tvárnice Ytong. Vynikají shodnými fyzikálními vlastnostmi ve všech směrech, a to i na přířezu, což rozhodně nelze říct o každém stavebním materiálu. Zasekání (zařezání) technické infrastruktury, která je nedílnou součástí každé stavby (například rozvody elektřiny či vody) vlastní materiál zásadně nepoškodí. Jeho struktura zůstane i v těchto případech zachována. Naše společnost má s YTONGEM jen ty nejlepší zkušenosti a můžu říct, že jsme odzkoušeli opravdu hodně stavebních materiálů” představuje řešení projektu Ing. Martin Deutsch, Ph.D., jenž je doktorem z oblasti stavební fyziky.

Systém stavebních komponentů Ytong, který zde byl použit, je u pasivní výstavby prověřen již více než deset let. Tedy dá se říci, že po celou dosavadní historii pasivní výstavby u nás. Četné úspěchy v blower door testech dokazují, že podmínkám pro dosažení hodnot pasivní výstavby vyhoví i s velkou rezervou a tepelné mosty zde nevznikají ani po provedení instalací a veškerých rozvodů. Výrobce Ytongu je rovněž členem Centra pasivního domu a intenzivně se věnuje inovacím v oblasti energetických úspor.

Kontaktní zateplení tvoří šedý polystyren EPS-G. Bude zde instalováno podlahové topení a především řízené větrání s rekuperační jednotkou PAUL a paprskovitými rozvody vzduchu. Výplně otvorů budou dřevěné, s izolačním trojsklem a čtyřsklem. Dále zde bude provedena nadkrokevní a mezikrokevní tepelná izolace střechy. Ohřev teplé vody je navržen fotovoltaicky, s možností dodávky elektřiny do otopné soustavy,” představuje další detaily projektu Martin Deutsch. Upozorňuje také na specifika výstavby pasivního domu, u nějž investoři chtějí získat dotace: „Zde jsou klíčové správně zvolené technologie, materiály a perfektně vyřešené kritické detaily. Základem je vždy kvalitně provedená projektová dokumentace, kterou jsme v tomto případě prováděli metodou zjednodušeného BIM (3D projektování), a dále stavební dozor se znalostí nízkoenergetického a pasivního stavění” uvádí k otázce úspěšné realizace pasivního domu Ing. Martin Deutsch, Ph.D. ze společnosti GADES solution, která celou rekonstrukci zastřešuje od projektu k realizaci.

Dům je tak připraven vyhovět i budoucím, přísnějším nárokům na energetickou náročnost budov. Zároveň bude vybaven moderními technologiemi a materiály, které v mnohém předjímají trend. V tomto smyslu se investorům na ideály prvního majitele podařilo navázat a stejně jako v jeho případě bude výsledek připraven sloužit bez nutných změn a úprav po generace.

Fotogalerie

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy