Velká část suterénu domu je zapuštěna do svahu. Dům svou konfigurací nabízí ojedinělé výhledy do krajiny. Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga

V Herolticích na Moravě najdete dům v oblacích

V Herolticích se nachází rodinný dům, který není možné přehlédnout. Vznáší se totiž v oblacích. Bydlení v klidném prostředí malé obce nedaleko jihomoravské metropole formoval strmě svažitý pozemek. Stavba nabízí maximální pohodlí s jedinečnými výhledy, ojedinělé technické řešení a bezprostřední kontakt s přírodou.

Rodinný dům v Herolticích je výsledkem ideální souhry klienta a architekta. Olomoucký architekt Martin Klimecký si díky předešlé spolupráci získal klientovu důvěru, kterou ani s dalším projektem nezklamal. Tentokrát bylo zadáním vytvořit kvalitní rodinné bydlení propojené s přírodou. Toto přání zásadně ovlivnilo samotný výběr pozemku, který se nachází ve svahu nad malou obcí Heroltice nedaleko Brna.

Suterén ve svahu

Dům je umístěn ve spodní části pozemku. Hmotu stavby tvoří jednoduchý plochý hranol, zasazený do svažitého terénu. Aby stavba plynule navazovala na přírodní reliéf, je většina suterénu zapuštěna do svahu a střecha nad přízemím je řešena jako plochá. V přízemí, které je ze suterénu přístupné schodištěm a výtahem, je v jedné horizontální rovině umístěn byt, a to s přímou vazbou na terasu. Okenní otvory obytné části rodinného domu jsou vsazeny za 1,5 metru hlubokými lodžiemi. Toto řešení umožňuje ze všech místností domu přímý vstup ven. Stavba má železobetonovou nosnou konstrukci kombinovanou s cihelným nosným a výplňovým zdivem, která spoluvytváří interiér domu a doplněna je ocelovými sloupky. Zastřešení tvoří extenzivní zelená střecha.  Fasáda je kombinací kontaktního zateplení s hladkou broušenou omítkou a sendvičové stěny s povrchem pohledové železobetonové moniérky.

Přízemí domu je vizuálně propojeno se zahradou díky celoproskleným stěnám od podlahy ke stropu. Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga

Bydlení ve vysokém standardu

Také prosvětlený interiér domu je unikátem. Řešen byl velmi jednoduše – čistě bílé stěny doplňuje pohledový beton stropu a schodiště. Hlavní roli zde totiž hrají výhledy do okolní krajiny. Většina stěn je omítnuta hladkou sádrovou omítkou. Podlahy jsou tvořeny ručně hlazenými cementovými stěrkami. Všechny povrchy v koupelnách jsou obloženy skleněnou mozaikou. Zajímavě řešeny jsou i dveře se skrytou zárubní, které sahají až ke stropu. V domě se nachází nábytek od českého výrobce, jenž byl zhotoven na míru, a to především v elegantní dubové dýze.

Hlavní obývací části rodinného domu vévodí na bílo lakovaná kuchyňská linka. Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga

Inovativní technologie

Vytápění domu je podlahové. Tento typ topení obecně funguje na principu zahřívání topných kabelů, rohoží nebo fólií, které jsou umístěny v podlaze. Dnes převažují systémy, jejichž topné prvky jsou uloženy blízko pod krytinou, což zaručuje rychlejší ohřátí i regulaci teploty. Po vytopené podlaze se dá chodit i naboso, a na rozdíl od klasických radiátorů se zde nevíří prach.

Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga

Chlazení domu je řešeno aktivací betonového jádra v železobetonové stropní desce nad nejvyšším podlažím. Jde o systém využívající účinnou zásobní hmotu budovy ke snížení a regulaci okolní teploty. Tepelná aktivace konstrukcí budovy se začala využívat již ve 30. letech 20. století. Systém se skládá z trubek integrovaných v betonových vrstvách konstrukce stropu. Skrze trubky proudí teplonosná látka, jež se stará o tepelnou výměnu mezi betonovou deskou a zdrojem tepla/chladu. V současné době se namísto kovových trubek využívají spíše speciální hadice ze zesíťovaného polyetylenu, takže odpadá problém s korozí a netěsností spojů.

Chlazení domu je řešeno systémem aktivace betonového jádra. Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga

Energie ze země

Součástí takzvaného inteligentního elektronického systému jsou domovní technologie, které tak lze ovládat i na dálku. Primárním zdrojem energie je tepelné čerpadlo země/voda, jež získává teplo ze země a předává ho do vody. Princip je podobný tomu, jak funguje lednice: teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou, která má nízkou teplotu varu. Ta v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. V okruhu je zařazen rovněž kompresor pro dosažení požadované vyšší teploty. V zemním kolektoru protéká chladná nemrznoucí kapalina, která se průchodem zemí ohřívá. Následně putuje do prvního výměníku, kde předá teplotu plynnému médiu v okruhu kompresoru. Tam se plyn stlačí, zahřeje a ve druhém výměníku předá topné vodě zemní tepelný přírůstek. V případě rodinného domu v Herolticích je energie získávána z trojice vrtů hlubokých 130 metrů.

Tento typ tepelného čerpadla patří k nejúčinnějším, je vhodný i do oblastí s mrazivým klimatem. Pod zemí je totiž celoročně stabilní teplota. Tepelné čerpadlo země/voda je sice náročnější na prostor, je však tiché a především má vysoký topný faktor – pohybuje se kolem hodnoty 5 až 6. To znamená, že z 1 kWh spotřebované energie vyrobí zhruba 5–6 kWh tepla. Cena za tento typ tepelného čerpadla se pohybuje většinou kolem 200 až 350 tisíc korun, investice se však obvykle vrací už asi po 10 letech provozu. Odpadají totiž starosti s jeho pravidelnou údržbou (na rozdíl od plynových zařízení, kde je třeba provádět revize nebo zřizování plynové přípojky).

Foto: MgA. Lenka Mitrenga

Architekt Klimecký

Se svažitým pozemkem a výhledy do krajiny pracoval architekt Klimecký například už při návrhu vesnického domu na jižním Valašsku. Do jeho portfolia patří také excentrický návrh Obchodního centra Letmo, který je adaptací zchátralé administrativní budovy.

Autor: Mgr. Kateřina Saidl 1)
Foto: MgA. Lenka Mitrenga

1) Zdroje: www.architekt-klimecky.cz, vytapeni.tzb-info.cz