Velká část suterénu domu je zapuštěna do svahu. Dům svou konfigurací nabízí ojedinělé výhledy do krajiny. Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Dům v oblacích najdete v Herolticích na Moravě

V Herolticích se nachází rodinný dům, který nenechá jediné oko bez povšimnutí. Vznáší se totiž v oblacích. Bydlení v přírodním prostředí malé obce nedaleko jihomoravské metropole formoval strmý svahovitý pozemek. Stavba nabízí maximální pohodlí s jedinečnými výhledy, ojedinělé technické řešení a bezprostřední kontakt s přírodou.

Rodinný dům v Herolticích na Moravě je výsledkem ideální souhry klienta a architekta. Olomoucký architekt Martin Klimecký dostal díky předešlé spolupráci od klienta velkou důvěru, kterou rozhodně nezklamal. Zadáním bylo kvalitní rodinné bydlení propojené s přírodou. Toto přání zásadně ovlivnilo samotný výběr pozemku, který se nachází ve svahu nad malou obcí Heroltice nedaleko Brna.

Suterén ve svahu

Dům je umístěn ve spodní části pozemku tak, aby se celá stavba nacházela v příslušné funkční ploše umožňující výstavbu. Hmotu stavby tvoří jednoduchý plochý hranol, zasazený do svažitého terénu. Aby stavba plynule navazovala na přírodní reliéf, je většina suterénu zapuštěna do svahu a střecha nad přízemím je řešena jako plochá. V přízemí, které je ze suterénu přístupné schodištěm a výtahem, je umístěn byt v jediné horizontální rovině, a to s přímou vazbou na terasu. Okenní otvory obytné části rodinného domu jsou vsazeny za 1,5m hlubokými lodžiemi. Toto řešení umožňuje přímý výstup ven ze všech místností domu. Dům má železobetonovou nosnou konstrukci kombinovanou s cihelným nosným a výplňovým zdivem. Nosná konstrukce, která spoluvytváří interiér domu, je doplněna ocelovými sloupky. Střecha domu je plochá s povrchem extenzivní zelené střechy. Co se týče fasády, ta v sobě kombinuje kontaktní zateplení s hladkou broušenou omítkou a sendvičové stěny s povrchem pohledové železobetonové moniérky.

Přízemí domu je vizuálně propojeno se zahradou díky celoproskleným stěnám od podlahy ke stropu. Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga

Architekt Klimecký

Se svažitým pozemkem a výhledy do krajiny pracoval architekt Klimecký například už při návrhu vesnického domu na jižním Valašsku. Do jeho portfolia patří také excentrický návrh Obchodního centra Letmo, který je adaptací zchátralé administrativní budovy.

Bydlení ve vysokém standartu

Také interiér domu je unikátem. Prosvětlený interiér byl řešen velmi jednoduše – čistě bílé stěny doplňuje pohledový beton stropu a schodiště. Hlavní roli zde totiž hrají výhledy do okolní přírody. Většina stěn je omítnuta hladkou sádrovou omítkou. Podlahy jsou tvořeny ručně hlazenými cementovými stěrkami. Všechny povrchy v koupelnách jsou obloženy skleněnou mozaikou. Zajímavého řešení se dostalo i dveřím, které jsou provedeny na celou výšku místnosti a se skrytou zárubní. V domě se nachází nábytek na míru od českého výrobce, a to především v elegantní dubové dýze. Koupelny domu jsou obloženy skleněnou mozaikou. 

Hlavní obývací části rodinného domu vévodí na bílo lakovaná kuchyňská linka. Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga

Inovativní technologie

Vytápění domu je integrováno v podlahách. Tento typ topení obecně funguje na principu zahřívání topných kabelů, rohoží nebo folií, které jsou umístěny v podlaze. Dnes převažují systémy, kdy jsou topné prvky uloženy blízko pod krytinou, což zaručuje rychlejší dosažení požadované teploty i jeho rychlou regulaci. Kromě toho, že se po vytopené podlaze příjemně chodí, poskytuje tento typ topení také čistší prostředí. Na rozdíl od klasických radiátorů zde nevíří prach.

Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga

Chlazení domu je řešeno aktivací betonového jádra v železobetonové stropní desce nad nejvyšším podlažím. Tepelná aktivace jádra označuje systémy využívající účinnou zásobní hmotu budovy ke snížení a regulaci okolní teploty. Ačkoliv tento systém většinou slouží k chlazení prostor, může být využit také k odvodu základní tepelné zátěže. Tepelná aktivace konstrukcí budovy se začala využívat již ve 30. letech 20. století. Systém se skládá z trubek různé konstrukce integrovaných v betonových vrstvách konstrukce stropu. Skrze trubky proudí teplonosná látka, jež se stará o tepelnou výměnu mezi betonovou deskou a zdrojem tepla/chladu. V současné době se namísto kovových trubek využívají spíše speciální hadice ze zesíťovaného polyetylenu, takže odpadá problém s korozí a netěsností spojů.

Chlazení domu je řešeno systémem aktivace betonového jádra. Zdroj: MgA. Lenka Mitrenga

Energie ze země

Domovní technologie jsou součástí tzv. inteligentního elektronického systému, který umožňuje jejich ovládání i na dálku. Primárním zdrojem energie je tepelné čerpadlo země-voda, které získává teplo ze země a předává ho do vody. Princip je podobný fungování lednice: teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou, která má nízkou teplotu varu. Ta v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. V okruhu je poté zařazen kompresor pro dosažení požadované vyšší teploty. V zemním kolektoru, kupříkladu, protéká chladná nemrznoucí kapalina, která se průchodem zemí ohřívá. Následně putuje do prvního výměníku, kde předá teplotu plynnému médiu v okruhu kompresoru. Tam se plyn stlačí, zahřeje a ve druhém výměníku předá topné vodě zemní tepelný přírůstek. V případě rodinného domu v Herolticích je energie získávána z trojice vrtů hlubokých 130 metrů.

Tento typ tepelného čerpadla patří k nejúčinnějším, je vhodný i do oblastí s mrazivým klimatem. Pod zemí je totiž celoročně stabilní teplota. Tepelné čerpadlo země-voda je sice náročnější na prostor, je však tiché a co především, má ale vysoký topný faktor – pohybuje se kolem hodnoty 5 až 6. To znamená, že z 1 kWh spotřebované energie vyrobí zhruba 5–6 kWh tepla. Cena za tento typ tepelného čerpadla se pohybuje většinou kolem 200 000 až 350 000 korun, investice se však obvykle vrací už po cca 10 let provozu. Odpadají u něj totiž starosti s pravidelnou údržbou, kterou je zapotřebí provádět u plynových zařízení, jako jsou revize nebo zřizování plynové přípojky.

Foto: MgA. Lenka Mitrenga
Autor: Kateřina Slezáková 1)
Foto: MgA. Lenka Mitrenga

1) Zdroje: www.architekt-klimecky.cz, vytapeni.tzb-info.cz