Forma rodinného domu, umístěného v proluce mezi staršími rodinnými domy na nábřeží řeky Dyje, je přizpůsobena komplikovanému terénu, a sice úzké a velmi svažité parcele.

Když dům splývá se svahem

Základní devízou třípodlažní stavby, zčásti zasazené do strmého úbočí, jsou výhledy, které nabízí. Tento na první pohled nenápadný objekt však poskytuje i vysoce komfortní bydlení. Je vybaven nejmodernějšími technologiemi, jež s sebou přinášejí úsporu energie i zdravé vnitřní prostředí. Zeleň, která zde přebírá roli střešní krytiny, přitom stavbě napomáhá přirozeně splynout s parcelou, na níž je vybudována.

Novostavba ve Znojmě o užitné ploše 186 metrů čtverečních, dokončená před dvěma lety, byla vybudována dle návrhu studia Kuba & Pilař architekti v proluce mezi staršími rodinnými domy na nábřeží řeky Dyje. Koncept objektu (jeho tvar, profil i orientace) je přizpůsoben komplikovanému terénu, a sice úzké a velmi svažité parcele s původní terasovou úpravou s kamennými stěnami, kterou architekti zachovali.

Neprůhledná stěna z U profilových skleněných dílců odděluje vnitřní schodiště od vnějšího.

Konstrukce a zasklení

Nosná konstrukce domu, zformovaná ze železobetonu a oceli, je na západní straně doplněna odolným neprůhledným U profilovým sklem (oddělujícím vnitřní schodiště od vnějšího) s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi. Jde o množství úzkých podlouhlých skel vložených do hliníkových rámů, přičemž spáry mezi jednotlivými profily jsou zatmeleny transparentním materiálem. Tento způsob zasklívání, v minulosti aplikovaný spíše u průmyslových staveb, zažívá v posledních letech renesanci. Prostor vnitřního schodiště je díky němu velkoryse prosvětlen stejnoměrně rozptýleným denním světlem, a to při současném zachování soukromí uživatelů. Výhodou také je, že jednotlivá skla lze v případě vzniku defektu kdykoli vyměnit a pak jen obnovit výplň spár, aniž by bylo zapotřebí nahrazovat celou skleněnou plochu.

Zbylé zdivo je opatřeno fasádními deskami. Ty jsou hliníkové, stejně jako okenní rámy, a stavbě poskytují účinnou ochranu před povětrnostními vlivy a prodlužují celkovou životnost konstrukcí. Domu přitom dodávají nevšední vzhled.

Pozn.: Nízká měrná hmotnost hliníku neboli aluminia usnadňuje stavebníkům práci. Je díky tomu snadno obrobitelný a dopravitelný, a co především, minimálně zatěžuje nosné konstrukce. Je pro něj typická značná tuhost a výborný poměr mezi pevností v tahu a hmotností, což zajišťuje i subtilním hliníkovým produktům stabilitu v situacích, kdy jsou zatěžovány. To je oceňovanou vlastností právě při obkládání fasád, jimž hliník mimo jiné dodává poutavý vzhled a vylepšuje jejich energetickou účinnost. Vedle toho jde o snadno recyklovatelný kov. Při roztavení použitého hliníku navíc dochází ke spotřebě pouze pěti procent celkové energie, která by byla jinak potřeba pro produkci prvovýrobku.

Většina zdiva je opatřena hliníkovými fasádními deskami, jež stavbě poskytují účinnou ochranu před povětrnostními vlivy.

Střecha i zeleň

Jak plochá střecha, pokrývající nejvyšší podlaží domu, tak střecha šikmá, severně orientovaná, jsou osazeny extenzivní zelení v podobě nízkých suchomilných rostlin, vyrůstajících z tenké vrstvy substrátu. Jde o vysoce funkční prvek, který odstraňuje riziko tepelných výkyvů v interiéru (zeleň zabraňuje přehřívání střešní konstrukce i následnému sálání tepla do interiéru či naopak úniku tepla zevnitř ven) a který zadržuje srážkovou vodu v místě dopadu. Rostliny rovněž fungují jako stěžejní exteriérový architektonický element. Střecha opticky přechází do svažité zahrady a stavba je tak v souladu s pozemkem. Rodinný dům se z vnějšku jeví, jako by byl pevnou součástí svahu. Jednolitost zelené plochy přerušují pouze střešní zasklení, skrze které je přiváděno denní světlo do dětských pokojů a společenské místnosti.

Plochá i šikmá střecha je osazena extenzivní zelení v podobě nízkých suchomilných rostlin.

Rozvržení prostor

Orientace stavby – téměř výhradně na severní stranu směrem k nábřeží – si vyžádala specifické rozvržení interiéru. Z druhé, jižní strany je převážně uzavřena svahem. Do domu se vstupuje z prvního nadzemního podlaží, které je v linii s uliční čárou, umístěna zde byla také pracovna se sociálním zařízením. Ve východní části této úrovně bylo vybudováno ještě garážové stání pro jedno vozidlo. Po vnitřním schodišti lze vystoupat do druhého podlaží – ložnicové části, která je díky vysunuté východní stěně domu a velkým střešním oknům velmi účinně prosvětlena z jihu. Ve třetím podlaží, odkud se vstupuje na dřevěnou terasu, do zahrady i na venkovní schodiště, upoutá minimalisticky laděná hlavní obytná část s kuchyní. Ta je jakýmsi centrem otevřeného prostoru. Nejenže poskytuje výhledy na sever, tedy na protilehlé skalní útvary, znojemský hrad, rotundu svaté Kateřiny či řeku Dyji, ale současně přijímá světlo i teplo jižního slunce přes celoprosklenou stěnu dělící interiér od zahrady.

Ústřední bílá

Design interiéru je napříč domem jednotný a spočívá zejména ve střízlivosti a čistých liniích, které se odrážejí na veškerém zařízení a jsou typické i pro většinu povrchů v domě. Hlavní roli zde hraje bílá. Podlahy jsou kompletně opatřeny polyuretanovou podlahovou stěrkou, stěny a dveře jsou ve světlé lesklé úpravě s minimalistickým kováním. Společenskou místnost opticky prodlužuje světle šedá pohovka, jež zcela kopíruje šířku severní zdi domu. V interiéru absentují klasické dekorace a jedním z mála výrazných prvků, jež se vymykají jinak velmi kompaktnímu konceptu domu, je vertikální zeleň, která oživuje chodbu mezi ložnicí a dětskými pokoji.

Společenskou místnost opticky prodlužuje světle šedá pohovka, jež zcela kopíruje šířku severní zdi domu.

Pozn.: Aplikace polyuretanových (PU) podlahových materiálů, jejichž základem jsou syntetické pryskyřice, tvrdidla a plniva, probíhá litím a následným roztíráním neboli roztahováním tekuté hmoty – stěrky. Ideálním podkladem je čistý, pevný, vyzrálý a rovný beton či cementový potěr izolovaný před zemní vlhkostí. Díky vysoké elasticitě hladké vrchní PU vrstvy se lze spolehnout na kvalitní útlum kročejového hluku. Podlaha je navíc bezespárová a odolná, což usnadňuje údržbu a úklid. Finální povrch může být lesklý i matný či s protiskluzovou úpravou. Design je prakticky libovolný. Nevýhoda této podlahy spočívá pouze ve složitosti její výroby a délce aplikačního procesu – plnému zatížení ji lze vystavit nejdříve sedm dní po jejím dokončení.

Ke zdravému a komfortnímu vnitřnímu prostředí domu přispívá zvolený systém vytápění, jehož zdrojem je tepelné čerpadlo typu země/voda, a řízené větrání s rekuperací.

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: BoysPlayNice