Schodiště je ve vícepodlažním domě nutností. Mimo svou praktickou funkci je také jedním z nejvýraznějších architektonických prvků interiéru. Foto: korisbo, Shutterstock

Schodiště, funkční a estetický prvek interiéru

Jen těžko najdeme výraznější stavební interiérový prvek, než schody. Jsou funkční a nevyhnutelnou součástí vícepodlažního domu či bytu, ale též jeho ozdobou a atraktivním architektonickým prvkem. Láká nás jejich prostorovost a pro architekta je schodiště velkou výzvou. Jeho provedení a design má obrovský vliv na finální pocit z prostoru.

Ve vícepodlažním domě či bytě je schodiště nevyhnutelným funkčním prvkem, který však plní i důležitou estetickou funkci. Hlavně tehdy, pokud jsou schody umístěny přímo v obývací části, byste si měli dát záležet na jejich vzhledu. Dokáží výrazně ovlivnit styl a charakter interiéru. Výjimečnost udává nejen jejich tvar, ale i materiál a jeho úroveň kvality.

Točité schody zabírají nejméně prostoru. Jejich nižší komfortnost vyvažuje estetika tohoto prvku. Foto: photographee.eu, Shutterstock

Hlavní funkcí interiérových schodů v rodinném domě či mezonetovém bytě je zabezpečení vertikální komunikace obyvatel, a to formou bezpečného a pohodlného překonávání výškového rozdílu. Při plánování schodiště se musíme přizpůsobit rozměrům místa, které lze pro schodiště vyčlenit. Vždy je však potřeba posuzovat tři základní ukazatele: funkčnost, bezpečnost a estetičnost.

Přímočaré schodiště je vždy pohodlné. Foto: photographee.eu, Shutterstock

Funkční a bezpečnostní parametry schodiště

Výstup po schodišti zatěžuje lidský organismus přibližně dvakrát více než běžná chůze. Proto by konstrukce schodů měla být přizpůsobená tak, aby jejich používání bylo co nejpohodlnější. Měli bychom brát do úvahu i věk a mobilitu uživatelů domu.

Podle hlavních parametrů – velikosti, půdorysu a tvaru rozeznáváme více druhů schodišť. Z těchto hlavních parametrů pak vyplývají rozměry, počet stupňů a sklon schodiště. Jedním z nejpodstatnějších ukazatelů je půdorys schodiště a jeho tvar. Podle něj pak rozlišujeme schodiště přímočará – ramena schodiště jsou sestavená po celé délce ze stejných stupňů a se stálou šířkou stupnice, křivočará – stupně jsou zkosené s proměnlivou šířkou stupnice, smíšená – kde jsou ramena sestavena se stejných i ze zkosených stupňů v různých šířkách a kruhová. Pokud dům disponuje dostatečně velkým prostorem, měl by být tento využit za účelem vybudování přímého pohodlného schodiště v šířce alespoň 90 cm, ideálně pak 120 cm. Výška schodového stupně se odvíjí od sklonu schodiště. Ten by neměl přesáhnout 35 °, ideální sklon schodů se pohybuje v rozmezí 29 ° – 32 ° a vhodná výška jednoho stupně je 12 cm. V závislosti na sklonu schodiště dělíme schodiště na žebříková (výška jednoho stupně 20 – 25 cm), strmá (18 – 20 cm), rampová (8 – 12 cm) a normální (15 – 18 cm).

Samonosné schody působí velmi vzdušně. Je však možné je kotvit jen do nosné stěny. Foto: federico rostagno, Shutterstock

Materiálové ztvárnění schodiště

Z hlediska použitého materiálu je nejčastěji používáno dřevo, následně kámen, cihla, beton, železobeton a kov. Výjimkou nejsou ani kombinace materiálů nebo různé netradiční návrhy v podobě organického skla či plastu. Volba samozřejmě závisí na samotném uživateli a architektonickém ztvárnění interiéru. Cílem je, aby zvolené schodiště v konečném důsledku harmonicky ladilo se zbytkem prostoru a bylo skutečně plnohodnotnou dominantou místa. Moderní schodiště se vyznačují lehkostí a vzdušností, často bez schodišťové podstupnice, takže prostor nezatěžují. Díky mezerám mezi stupni je zachována vizuální kontinuita a dobré prosvětlení celého prostoru. Interiérová schodiště však nemusí působit exkluzivně jen pokud jsou tvarově neobvyklá. Elegantní řešení se dají navrhnout i s jednoduchými tvary. Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je krása.

Schodiště je mnohdy samo o sobě jedinečným uměleckým dílem. Foto: Marco Poplasen, Shutterstock

A konečný nádech schodišti dodává samozřejmě i zábradlí. Jeho hlavní úlohou však je zabezpečit bezpečný výstup i sestup, musí proto splňovat veškeré předepsané normy – například výšku (90 cm, měřeno svisle od přední hrany schodu), či vzdálenost mezi svislými tyčemi (ne více než 12 cm), apod. Stejně důležité je i bezpečné ukončení celého zábradlí z obou stran.

Související články

Autor: Ing. Kateřina Kočická 1)
Foto: Shutterstock

1) překlad: Helena Široká