Řadový dům v Brně jako zástupce prvních českých energeticky plusových domů po letech provozu

Poměrně nenápadný, opáleným dřevem opláštěný rodinný dům zapadl do brněnské řadové zástavby, jako by tam byl odjakživa. Kolemjdoucího jen těžko napadne, o jakou raritu v českých podmínkách jde. Český inženýr si zde pro sebe a svou rodinu navrhl a postavil objekt s plusovou energetickou bilancí, který již pět let obývá, a s námi se podělil o zkušenosti s jeho provozem.

Novostavba domu v brněnském Komíně je autorským projektem ateliéru Vize. Jde o efektně vyhlížející čtyřpodlažní objekt zahrnující garáž, spodní byt k pronájmu (v současnosti pokrývající převážnou část splátky hypotečního úvěru majitelů) a horní mezonetový apartmán, v němž trvale pobývá rodina majitele – Rostislava Kubíčka. Ten je nejen obyvatelem, ale také projektantem domu. Se svými kolegy se specializuje na navrhování progresivních pasivních domů. V případě domu v Komíně dosáhli dokonce plusové energetické bilance. To zjednodušeně znamená, že stavba sestává z konstrukce s vynikajícími tepelnětechnickými parametry (obvyklými pro tzv. pasivní domy) a dům pro svůj provoz čerpá elektrickou energii z obnovitelných a lokálních zdrojů (solárních, ze dřeva). Dům ve výsledku vyrábí víc energie, než sám spotřebuje.

Autoři projektu kladli při navrhování objektu důraz na tři faktory: optimální ekonomickou stránku, energetickou úspornost a soulad se současnými ekologickými standardy. Stavbu si proto popíšeme z těchto tří úhlů pohledu.

Ekonomie projektu

O zrod první úspory, a sice místa, se postaral druh pozemku. Stavba totiž musela být napasována do pouhé 5,5 metrů široké proluky stávající řadové zástavby. Projektanti proto navrhli čtyřpodlažní dům z lepených dřevěných panelů (CLT). Díky obvodovým stěnám o celkové tloušťce 324 milimetrů (zahrnující jak CLT panely, tak dřevovláknitou izolaci) bylo možné rozšířit užitnou plochu o téměř 8 metrů čtverečních (ve srovnání s vápenopískovými tvárnicemi). Výsledkem je při zastavěné ploše pouhých 76 m2 objekt s garáží o užitné ploše 54 m2 a dvěma byty s obytnou plochou 147 m2. Díky zvolenému stavebnímu systému došlo také k úspoře času – montáž CLT trvala necelý jeden týden.

Ušetřeny byly rovněž zdroje přírodní a finanční, čehož bylo dosaženo mimo jiné i vhodným výběrem technologického vybavení domu, které rozebíráme v kapitole o energetice domu, ale také umístěním novostavby do již řečené proluky, jež zde plní roli zateplení z obou stran, tedy jak z východní, tak západní. Nemalou roli hrají také použité izolační materiály. Na stropě nad garáží byla položena tepelná izolace z EPS, mezera mezi sousedícími domy byla vyplněna sypaným EPS s grafitem. Dřevěná obvodová konstrukce domu byla doplněna dřevovláknitou tepelnou izolací (produkované z velké části z odpadního materiálu dřevozpracujícího průmyslu).

Energetika založená na energii ze slunce a z lesů

Hlavním prostředkem k zisku statusu plusového domu je v tomto případě využití solární energie. Zatímco severní část střechy byla opatřena betonovou krytinou, na jižně orientovanou část sedlové střechy se sklonem 34 ° bylo před rokem umístěno celkem osmnáct kusů monokrystalických fotovoltaických panelů s výkonem 300 W na jeden panel (uložených na hydroizolační fólii). Systém umožňuje, v případě potřeby, i ostrovní provozní režim. Zajišťuje jak ohřev vody, tak provoz domácích spotřebičů. Solární energie je v domě využívána také pasivně, a to prostřednictvím velkých okenních ploch směrem na jih. Ty lze v létě snadno zvenku zastínit textilními roletami a eliminovat tak potenciální přehřátí interiéru v horkých dnech.

Dům je vybaven nízkoteplotním vytápěním, voda je ohřívána v automatickém kotli na pelety. Majitel udává roční spotřebu paliva jako 1 m3 pelet. K velmi hospodárnému provozu přispívá i ventilační jednotka s rekuperací tepla. Interiér je proto v létě i v zimě a bez potřeby otevírání oken permanentně větrán čerstvým vzduchem bez zbytečných ztrát tepla.

Ekologický přístup a obnovitelné zdroje

Kromě dřevěné konstrukce domu patří k prvkům, které jsou šetrné k přírodě, i fasáda modřínového dřeva. Tato je, jako zástupce materiálu z obnovitelných zdrojů, povrchově upravena tradiční japonskou technikou opalování, díky které získala efektní černé zbarvení a vysokou odolnost například vůči dřevokaznému hmyzu a houbám. Není proto zapotřebí ji nijak chemicky ošetřovat ani opatřovat nátěry, její životnost je odhadována minimálně na 70 let. Severní fasáda bude časem porostlá popínavými rostlinami.

Dřevohliníkové rámy oken jsou vyplněny čirými trojskly. Při jejich výběru byly zohledněny sálavé děje v podobě slunečního záření a byl kladen důraz na hodnotu g (62 %), díky čemuž skleněné tabule oken maximalizují prostup slunečního záření dovnitř do domu. Hodnota g je u tohoto brněnského domu z hlediska prostupu sluneční energie lepší, než jakou nabízejí jiná běžněji užívaná trojskla. Je to však na úkor hodnoty Ug = 0,6 W/(m2K), která je naopak o trochu horší. Přesto je v případě tohoto konkrétního projektu výsledkem vynikající celoroční bilance oken. Vyplývá z faktu, že je jižně orientované okno za slunného počasí aktivní (co se vpouštění přímého i rozptýleného slunečního záření týče) v jakékoli roční době. Obecně všechna okna, která jsou orientována na jih, jsou vždy účinným a levným zdrojem energie (pomineme-li počáteční investici do kvalitních oken, jde vlastně o energii zdarma).

Číselná fakta:

  • Investiční náklady : 4 240 000 Kč
  • Dotace : 814 000 Kč
  • Roční náklady na provoz: 9 000 Kč

Pozitivní zkušenosti

Už více než pět let obývá rodina Kubíčkova tento brněnský dům. Spodní patro pronajímá a získané finance využívá k pokrytí části splátek hypotečního úvěru. Konstrukční řešení i technologická výbava garantují velkou úsporu energie, po většinu roku je dům provozován bez čerpání z veřejné sítě. Vytápění peletovým kotlem je zapotřebí pouze cca jeden měsíc v roce. V domě je přitom celoročně příjemná teplota kolem 25 °C, a to včetně zimních měsíců. Dům také využívá dešťové vody na splachování a praní. Energeticky velmi úsporný provoz domu završuje větrání s rekuperací. Majitel Rostislav Kubíček potvrzuje maximální spokojenost s nenáročným a levným bydlením.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv majitele domu