Abychom mohli stavět, musí být pozemek zastavitelný z hlediska územního plánu obce.

Nejjednodušší neznamená ideální. Zajímavý stavební pozemek zůstane leckdy neobjevený

Ideální pozemek pro stavbu rodinného domu by se dal přirovnat k dobrému jídlu, protože každý si pod ním představí něco jiného. O tom, jak by pozemek vybíral sám architekt, se s námi podělil Jan Tesař.

Každý z nás se cítí dobře v jiném prostředí. Někomu vyhovuje slunný svah, jinému naopak stinný les. Univerzální pozemek, jenž by byl ideální pro všechny, podle Jana Tesaře neexistuje. Jsou však realitní klišé, která o ideálním pozemku hovoří jako o rovinaté, slunné parcele s příjezdovou cestou na severu. Takové místo je sice z hlediska nákladů a náročnosti na přemýšlení nejjednodušší variantou, což ovšem nemusí znamenat „ideální“.

V aktuální životní situaci je pro mě důležité, abych měl v dostupnosti kvalitní vzdělání pro svého syna a abych měl dostupnou kulturu a služby,“ říká architekt. Volil by tedy bydlení spíše ve městě, než na vesnici, ač uprostřed přírody, protože tam by byl odkázán na auto a většinu času by navíc stejně trávil mimo domov. Jan Tesař zároveň podotýká, že by si určitě nevybral pozemek na rozparcelovaném poli, a to ze dvou důvodů. Jednak člověk dopředu netuší, co se bude na sousedních pozemcích stavět, a nemůže tedy předem na okolní zástavbu adekvátně zareagovat, a jednak se může stát, že ho několik dalších let bude výstavba okolních domů rušit.

Co se týká důležitosti výhledů, tak nemusí jít zrovna o výhledy do údolí nebo na hory, ač by to pro mnoho z nás bylo ideální. „Zajímá mě, na co se budu dívat z obýváku. Krásným výhledem pro mě mohou být i zahrady v okolí, včetně té mojí,“ vysvětluje architekt.

Univerzální pozemek, jenž by byl ideální pro všechny, neexistuje.

Zastavitelný pozemek

V první řadě je dobré vědět, kde vůbec lze rodinný dům postavit. Abychom mohli stavět, musí být pozemek zastavitelný z hlediska územního plánu obce, a pakliže obec územní plán nemá, musí se parcela nacházet v takzvaném intravilánu obce1) . Dále je důležité, aby byla na pozemek přivedena elektřina a nechyběl na něm zdroj pitné vody – ať v podobě vodovodního řadu nebo studny. K parcele nesmí chybět přístupová cesta, tedy obecní komunikace nebo soukromý pozemek, ten však musí mít v katastru nemovitostí zapsáno, že má na sobě věcné břemeno cesty. Vše ostatní se dá vyřešit, například chybějící kanalizaci lze nahradit čistírnou odpadních vod.

Architekt a výběr pozemku

Myslím si, že výběr pozemku je nejvhodnější dobou, kdy se s architektem seznámit, potkat se s ním a zjistit, jestli jste naladěni na stejnou vlnu,“ říká Jan Tesař a upřesňuje, že architekt vám jednak na základě dialogu může pomoci vybrat ten pravý pozemek pro váš domov a jednak vám poradí i po odborné stránce, například s nejrůznějšími regulativy2) , které pro laika bývají nesrozumitelné a mohou stavbu rodinného domu zbrzdit.

Atypické parcely

Rodinný dům je možné navrhnout často i na místě, které se na první pohled zdá pro stavbu nevhodné. Jako příklad zmiňme rodinný dům na jedné z doprovodných fotografií, který se nachází na velmi úzké parcele, v záplavovém území řeky Berounky. I přes tyto nedostatky měl však pozemek nesporné kvality – jedinečný výhled, úchvatné okolí a nízkou cenu. Architekti se tedy při projektování zaměřili na to, aby případné záplavy dům co nejméně znehodnotily. Řešením bylo situovat všechny obytné místnosti do patra – čímž navíc autoři stavby ještě umocnili výhled do údolí – a v přízemí ponechat jen garáž. Důkazem toho, že se dílo podařilo, je spokojená rodina, která tento dům obývá již několik let.

Rodinný dům na velmi úzké parcele v záplavovém území Berounky.

Dalším příkladem je rodinný dům v Mšeně v Jablonci nad Nisou na strmém pozemku, jejž by se svým profilem dal přirovnat k černé sjezdovce. Přesto se zde architektům podařilo navrhnout stavbu jednopodlažní a bezbariérovou, přesně jak si majitel přál. K stavbě se váže i zajímavý historka. Původní majitelka parcely k dokončenému domu poznamenala, že kdyby tušila, co se na takovém místě dá postavit, vůbec by pozemek neprodávala.

Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na další se série článků zaměřené stavbu rodinného domu. Ten bude podrobněji zaměřen právě na limity a regulativy, s nimiž se při výběru stavebního pozemku můžete setkat.

Fotogalerie

Autor: Jiří Hejhálek ml.
Foto: Tomáš Kalhous

1) Intravilán je souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě. Nezastavěná část obce se označuje jako extravilán.

2) Soubor omezení, vymezení a předpisů, které jsou pro budování nových nemovitostí v dané lokalitě závazné.