Stavebníci často přistupují k výstavbě či rekonstrukci svépomocí z důvodu úspory financí. Foto: photoschmidt, Shutterstock

Chystáte se stavět svépomocí? Vyvarujte se častých chyb

S příchodem jara opět začíná narůstat počet staveb a rekonstrukcí. Zvažujete, že se pustíte do realizace domu vlastními silami, ale nejste si jistí, zda to zvládnete? Tento úkol rozhodně není pro každého, na druhé straně s sebou přináší vedle finančních úspor i řadu dalších výhod.

Dříve nebylo budování domu vlastními silami (zejména zděného) ničím neobvyklým. Stavební trh však urazil za poslední desetiletí dlouhou cestu a v Česku dnes najdete nepřeberné množství firem nabízejících domy „bez práce”, tedy na klíč. Ceny pozemků a nemovitostí ale v posledních letech závratně vystoupaly a ti, již nechtějí investovat do pronájmu, často přistupují k výstavbě či rekonstrukci svépomocí. Realizace domu vlastníma rukama ale není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. Základem úspěchu je pečlivé plánování (finanční i organizační), kvalitní architektonický projekt minimálně ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) a povědomí o stavební činností. Na druhou stranu když zvládnete některé činnosti sami, můžete významně ušetřit – a ještě se řadě věcí přiučíte!

Nevhodný projekt

První a nejčastější chybou bývá nevhodný projekt. Při navrhování proto aktivně spolupracujte s architektem či projektantem, který vám nejenže může poradit s koupí pozemku, ale především navrhne dům, jenž bude odpovídat potřebám a životnímu stylu vaší rodiny. Při plánování je třeba se rozhodnout, zda preferujete bungalov nebo dům do patra, ale i to, kolik potřebujete parkovacího místa. Pamatujte, že od kvalitního projektu se odvíjí celé vaše další počínání i spokojené bydlení. Koberce nebo pohovku v interiéru vyměníte kdykoliv, s nevhodně navrženým projektem však přicházejí jen starosti a další výdaje.

Pamatujte, že od kvalitního projektu se odvíjí celé vaše další počínání i spokojené bydlení. Foto: Makistock, Shutterstock

U staveb svépomocí dochází k problémům už ve fázi zpracování projektové dokumentace, popřípadě výběru projekční kanceláře. V době zpracování projektu ne vždy projektant dobře poslouchá požadavky stavebníka a v projektu se následně objeví konstrukce, s kterými při realizaci stavebník nesouhlasí. Také bude vždy zásadní téma cena projektu a cena prací projekční kanceláře, včetně stavebního řízení,” říká Petr Valach z pozice autorizovaného technického dozoru staveb ze společnosti DORAZIL, s.r.o.

Dodejme, že při stavbě svépomocí jste ze zákona povinni si zajistit oprávněnou osobu (stavební dozor), která bude dohlížet na kvalitu prováděných prací a upozorní na chyby, jež by mohly ohrozit celý projekt.

Co říká legislativa

Povinností stavebníka je zabezpečit stavební dozor a stavebnímu úřadu sdělit, která osoba bude stavební dozor vykonávat. Stavební dozor může vykonávat každá osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického zaměření, anebo střední odborné vzdělání a tři roky praxe, počítáno po ukončení vzdělání. Jedná-li se však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, musí stavebník (vlastník stavby) zajistit odborné vedení realizace stavby stavbyvedoucím. (zdroj: ČKAIT)

Absence finančního plánu

Kromě projektu nezapomínejte ani na finanční plán. Nevěřte nízkým – většinou neúplným – odhadům a nechte si z projektové dokumentace vypracovat položkový rozpočet. V něm by mimo jiné měly být zahrnuty též zemní práce a také náklady, které se samotné stavby tolik netýkají, jako odvoz suti, odpadu nebo navážky materiálu. Lepší je mít výpočty lehce nadhodnocené, než v půlce prací zjistit, že na dokončení nejsou peníze – takové případy ostatně nejsou výjimkou, rozestavěné domy najdete dnes v nabídce řady realitních kanceláří.

Přemýšlíte, že koupíte pozemek se stavbou ke zbourání? Náklady na demolici a odvoz suti hravě přesáhnou milion korun. Foto: DedMityay, Shutterstock

Neprostudovaná projektová dokumentace

Obdrželi jste od úřadu ověřenou stavební dokumentaci a štítek stavba povolena. Potom máte poslední možnost pro její důsledné prostudování. Nezapomeňte ani na závazná stanoviska dotčených orgánů, řadu činností je potřeba ohlásit předem, zdokumentovat nebo zajistit doložení jejich provedení. Ještě než se kopne do země, bývá většinou nutné nechat si vytyčit sítě (plyn, elektřina, telefon, internet apod.).

Nedostatek trpělivosti a organizačních schopností

Budování domu ve vlastní režii má jednu velkou výhodu. Sami si budete moci rozhodovat o výběru řemeslníků, použitém materiálu i časovém rozvržení prací. Tato volnost si ale žádá určité organizační schopnosti a přirozenou disciplínu, aby se ve výsledku nestalo, že budete dům stavět třeba 5 let. Myslete nejenom na zajištění materiálů a pracovníků, ale i na potřebnou techniku a vybavení. Minirýpadla, míchačky nebo elektrické nářadí si lze nejenom koupit, nabízejí ho i půjčovny. Vše si musíte pečlivě dopředu rozplánovat tak, aby se jednotlivé práce navzájem nepřekrývaly a plynule na sebe navazovaly.

Další možností, jak ušetřit, je řešit výstavbu formou jednotlivých dodavatelů specifických částí domu. Oslovte zvlášť firmu na výkopové práce, zhotovení základové desky atd. Řadu profesí přitom můžete zastat sami – záleží na vašich dovednostech.

Budování svépomocí s sebou přináší zodpovědnost. Pozor na dodržení požadavků úřadů a dotčených orgánů, které schválené stavební povolení obsahuje. Foto: Jiří Hejhálek

Snaha si udělat svépomocí úplně všechno

S menšími úkony a opravami (v případě rekonstrukce) si můžete poradit i jako laici sami. Pomoci vám mohou návody přímo od výrobců materiálů, kteří radí ve všech různých sférách – od srovnání podlah při rekonstrukcích, přes montáže sádrokartonu, až po aplikaci designových omítek. Na specializovanější práce zvažte oslovení odborníků, nebo vše alespoň předem konzultujte se stavebním dozorem. Některé úkony, jako jsou například rozvody plynu, elektroinstalace či věci spojené s požární bezpečností dokonce vyžadují provedení od autorizovaných osob.

Snaha ušetřit na nesprávných místech

Obecně lze říci, že na domě se nevyplatí šetřit skoro nikde. Samozřejmě, že drahé materiály či cenově nákladnější řemeslníci nejsou zárukou kvality, rozhodně ale bývají lepší volbou než nekvalifikovaná výpomoc nebo pochybné produkty, s nimiž naděláte při stavbě domu více škody než užitku. „Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jde občas o pohádkové příběhy zhotovitele při obhajobě křivých stěn, nedostatečného krytí armatury nebo nevhodně zvolených (levných) materiálů, které třeba nenavazují na požadavky statiky objektu. V případě vlastních prací stavebníka se nejčastěji objevují pocity, že není nutné tolik armatury, zda je důležitá třída betonu a podobně,” dodává Petr Valach.

Na čem se rozhodně nevyplácí šetřit, jsou bezpochyby základy, nosné konstrukce, krov se střešní krytinou (pamatujte, že „střecha vše neschová”) a obvodový plášť, jehož chybné provedení znamená vyšší účty za energie či minimálně nesplněné zvukověizolační předpoklady. Mezi podceňované, ale zároveň důležité prvky domu, na něž ve finále nezbývá tolik financí, patří kvalitní zabezpečení objektu, venkovní osvětlení, okna a dveře nebo venkovní stínicí technika snižující náklady na vytápění i klimatizaci.

Řadu profesí při výstavbě domu můžete zastat sami. Záleží na vašich schopnostech a dostatku času. Foto: Studio Romantic, Shutterstock

Zvažte své schopnosti

Budování domu svépomocí má smysl hlavně pro ty, kteří již mají se stavbou nějaké zkušenosti nebo se jí sami živí. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že realizace domu vlastními silami vám s největší pravděpodobností zabere víc času. „Následná záchrana stavby z pozice technického dozoru staveb je vždy složitá, a ne vždy i levná. Zažili jsme i nutnost odkrytí konstrukcí a jejich výměnu,” uzavírá Petr Valach. Na dům realizovaný svépomocí navíc nemáte žádné záruky a případné napravování chyb vás vyjde mnohem dráž, než kdybyste si od začátku na některé práce rovnou pozvali mistry od fochu.

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Shutterstock