Dobře zvažte, k jakému účelu bude jezírko sloužit. Koupací nádrž funguje na jiném principu než okrasné jezírko.

Realizace zahradního jezírka svépomocí přináší výraznou úsporu nákladů i radost

Vlastníme pozemek uprostřed čisté přírody, nepříliš vzdálený od města, přitom však dokonale ukrytý v lůně slovenského pohoří Považský Inovec. Na podzim roku 2020 jsme na části parcely vedené jako zahrada založili permakulturní záhony a rozhodli se pěstovat si vlastní zeleninu, ovoce a byliny. V rámci studia přirozeného ekosystému jsme se shodli na tom, že v místě zachováme původní biodiverzitu, kterou jsme však chtěli obohatit o vodní prvek. Domluvili jsme se proto, že vybudujeme jezírko.

Jezírko je jedinečným elementem každé zahrady, do které ho umístíte. Nový domov v něm nalézá mnoho menších i větších živočichů, ptactvo ho využívá ke koupeli, žáby zde „pořádají” koncerty a nám lidem neujde relaxační šplouchání vody. Pro všechny tyto důvody jsme se tedy rozhodli vybudovat jezírko i na našem pozemku.

K veškerým pracím jsme přistoupili svépomocí, což výrazně snížilo celkové náklady na stavbu. Přidanou hodnotou bylo též utužení rodinných vztahů – realizace se zúčastnili i příbuzní včetně dětí, díky čemuž máme z vlastnoručně odvedené práce maximálně pozitivní pocity.

Výběr místa

Jezírko lze umístit prakticky kamkoli v zahradě. Nemělo by však ležet v blízkosti listnatých stromů ani být celodenně osluněno. Ideální je prostor, kde se během dne střídá stín se slunečním zářením. V případě, že není jiná možnost, můžeme v okolí budoucího jezírka, jež je vystavováno přílišnému působení slunce, vysázet neopadavé dřeviny, které vodní plochu alespoň zčásti zastíní.

Jezírkovou jámu o rozměrech cca 12 × 20 metrů jsme nechali vyhloubit bagrem.

Velikost a tvar

Máme-li určenu polohu jezera, vyznačíme si jeho obrys pomocí provázku, lana či písku. Současně si v tomto kroku rozplánujeme jednotlivé vodní zóny (plytkou část, bažinu o hloubce do 10 centimetrů, poloplytkou zónu o hloubce 20 až 40 centimetrů a zónu o hloubce 60 až 190 centimetrů). Hloubka jezírka by přitom měla být minimálně 1,8 metru, aby v něm bez větší újmy mohly přezimovávat některé rostliny či ryby a aby se voda příliš neprohřívala a nedocházelo v ní k růstu nežádoucích řas.

Z tvaru a velikosti jezírka pak vyplyne i velikost fólie. Je přitom nutné propočítat si budoucí celkovou kubaturu, abychom dodrželi stanovený rozpočet. Pak už můžeme začít s výkopovými pracemi.

.
Díru jsme vystlali geotextilií tloušťky 300 g/m 2 , která chrání jezírkovou fólii před poškozením, a brání tak nežádoucímu úniku vody.

Velikost fólie

Pro výpočet potřebných rozměrů fólie můžete použít tento vzorec:

Délka fólie = délka jezera + 2× hloubka jezera + 2 × 0,5 metru

Šířka fólie = šířka jezera + 2× hloubka jezera + 2 × 0,5 metru

Pokud plánujete jezero menšího typu, můžete se do kopání pustit i ručně, přičemž je vhodné postupovat přitom od vnějších okrajů jezírka směrem do jeho středu. Na okraji pak jezírko musí být o 20 až 25 centimetrů hlubší než bude později vodní hladina. Nebojte se k tomuto účelu vymodelovat různé zóny a vytvořit okolo jezírka příkop o hloubce 15 centimetrů jako bariéru proti kapilární vzlínavosti. My jsme si však, při budoucích rozměrech jezera – cca 12 × 20 metrů –, nechali potřebnou jámu vyhloubit bagrem.

Nivelační laser pro stanovení roviny

Obzvlášť důležité je, aby vnější okraje jezera byly v rovině. Pro kontrolu položte napříč přes jámu srovnávací lať a rovinnost následně zkontrolujte pomocí vodováhy. My jsme z důvodu větší jámy použili nivelační laser a tam, kde došlo při realizaci výkopu k nějakému nežádoucímu zvlnění, jsme terén domodelovali. Na vybraném okraji lze jednu část břehu mírně snížit, aby měla kam odtékat voda v případě, že dojde k intenzivnějším dešťovým srážkám.

Při velkých rozměrech a hmotnosti fólie (přes 240 kilogramů) bylo ve fázi jejího rozprostírání nutné přivolat si na pomoc několik známých.

Ruční dotváření jezera

Po vykopání jámy bagrem jsme se pustili do ručního dorovnávání a úprav terénu. Odstranili jsme všechny kameny, zbytky kořenů a další ostré předměty. Kde vlivem odstranění těchto překážek došlo ke vzniku větší díry, jsme prohlubeň zaházeli pískovou maltou, lze však použít i písek frakce 10 centimetrů a pevně ho ušlapat. Posléze jsme díru vystlali netkanou textilií – takzvanou geotextilií tloušťky 300 g/m2. Písek a netkaná textilie chrání jezírkovou fólii před poškozením, a brání tak nežádoucímu úniku vody.

Pokládání fólie

Jako jednu z priorit jsme si vytyčili výběr co nejkvalitnější fólie. Zvolili jsme kaučukovou EPDM fólii, kterou jsme si nechali nařezat do námi zadaných rozměrů, abychom eliminovali potřebu následného lepení či svařování překladů. Jde o fólii, jež funguje jako vysoce kvalitní izolační membrána ze syntetické gumy, a to bez ftalátů či jiných změkčovadel. Je velmi pružná a tuto vlastnost si zachovává i při teplotách až do minus 60 stupňů Celsia. Zároveň disponuje velkou roztažností – až 300 procent, je velmi odolná vůči mechanickému poškození i UV záření. Nevýhodou tohoto typu fólií, vhodných k uplatnění ve velkých a hlubokých nádržích, i souvisejících lepicích pásek a aktivačních činidel je však vyšší cena.

Dalším krokem bylo rozprostřít jezírkovou fólii po celé ploše i březích jámy a přípravit ji na přetáhnutí přes koryto jezírka, jehož okraj by měla přesahovat asi o 50 centimetrů. Při daných rozměrech a hmotnosti přes 240 kilogramů šlo o velmi těžkou práci, bylo proto nutné přivolat si na pomoc několik známých.

Jako jednu z priorit jsme si vytyčili výběr co nejkvalitnější fólie. Zvolili jsme kaučukovou EPDM fólii, kterou jsme si nechali nařezat do námi zadaných rozměrů.
Pozn.: Do jezírek, biobazénů a přírodních koupacích nádrží, v nichž se často pěstují také vodní rostliny, se obvykle používají PVC jezírkové fólie, jež jsou asi o polovinu levnější než EPDM fólie. PVC produkty rovněž poskytují širší barevný sortiment, což ocení ti, které neuspokojí šedočerné EPDM fólie, a jejich výhodou je také možnost volby mezi spojováním jednotlivých kusů – svařováním nebo lepením. Právě lepení je jednodušší a zvládne ho i amatér. Nevýhodou je však menší roztažnost PVC výrobků, a tedy i menší přizpůsobivost nerovnostem výkopu a kratší životnost.

Pro účely zatížení fólie a abychom zabránili jejímu případnému strhávání ze břehů, jsme použili velké kameny, kterými jsme okraje přírodní nádrže současně dostatečně zpevnili. Dbali jsme přitom na to, aby zpevněná část byla pod úrovní vrcholu vlastního okraje jezírka, aby mohla voda kontrolovaně přetékat. Spád ale nesměřujte na sousedův pozemek ani například ke sklepním oknům, aby nedocházelo k zaplavení! Dbejte také na prevenci proti knotovému neboli kapilárnímu efektu. Vytvořte bariéru proti vzlínavosti, abyste zamezili přetékání vody přes okraj jezírka tak, že vystoupá mezi fóliovými sklady a podél vysázených rostlin.

Okraj fólie zvedněte směrem nahoru a přebývající část odřežte těsně nad zemí, přičemž horní okraj musí přesahovat nejvyšší možnou hladinu vody. Fólie potřebuje po svém uložení ještě několik dní, aby se definitivně přizpůsobila tvaru koryta. Dno jezírka a rostlinné zóny pak můžete opatřit vrstvami různého přírodního materiálu, například kořeny, kamínky a podobně.

Čas na koupel

Nakonec můžete vyhloubenou jámu pokrytou fólií napustit vodou. Cirkulaci vody zajistí sací čerpadlo, o její okysličování se postará umělý vodopád. Ten zároveň vytváří zvukovou i vizuální kulisu. Vodu čistí mechanická čistička, v níž zčeřená voda protéká zhruba deset centimetrů tlustým filtrem o rozměrech 1 × 1 metr. Speciální hmota filtru zachycuje nečistoty a zpět do jezírka již míří jen čistá voda.

Ačkoli detaily nebyly doladěny ihned po realizaci hrubých prací, již týden poté jsme se mohli koupat. Postupně pak následovaly ještě úpravy břehů, výsadba rostlin a budování dřevěného mola. Zemina, která nám zůstala po výkopových pracích, posloužila k založení skalky. S každým nově umístěným kamenem a s postupným osazováním vodními rostlinami se jezírko neustále mění.

Vodní nádrž má délku 20 metrů, v některých místech je až 1,9 metru hluboká. Valy v okolí jezírka již zarůstají vodní zelení a kvetou. Při dotváření jezírka a výběru rostlin a dekorací se řiďte jen vlastní fantazií a vkusem. Použít můžete například speciální koše, případně jutové pytle, aby rostliny neprorůstaly, kam nechcete.

Několik praktických rad na závěr

 • Jezírko lze budovat v jakémkoli ročním období (kromě mrazů), nejsnazší je to však, když je teplo.
 • V první řadě si vždy pečlivě promyslete umístění, velikost a tvar jezírka.
 • Neumísťujte nádrž tam, kde je stálý stín nebo naopak trvalé oslunění.
 • Dobře zvažte, k jakému účelu bude jezírko sloužit. Koupací nádrž funguje na jiném principu než okrasné jezírko.
 • Pamatujte, že umělý vodopád není rozmařilost. Dodává stojaté vodě potřebný kyslík.
 • Ideální je na dno a břehy jezírka umístit kaučukovou fólii, která má delší životnost než PVC produkty podobného typu a neobsahuje žádné škodlivé látky. Ani betonové jezírko se příliš nedoporučuje – může v mraze popraskat.
 • Sekundární zdroj:

  https://www.hornbach.sk/navody/ako-zalozit-zahradne-jazierko/

  Autor: Ing. Kateřina Kočická
  Foto: archiv autorky