Samonosná plastová montážní šachta, která po zasypání odolává tlaku zeminy bez nutnosti stavebních úprav.

Svépomocná instalace plastové šachty do vrtané studny

Na našem pozemku se nacházel pramen vody, který odtékal do nedalekého jezírka. Vše bylo idylické až do chvíle, kdy o sto metrů níže pod naší parcelou započala výstavba nových rodinných domů. O vodu z pramene jsme díky tomu přišli a jezírko prakticky vymizelo. Pustili jsme se proto do příprav vedoucích k nápravě nové situace. Rozhodli jsme se studnu více prohloubit a k vodě se znovu dostat.

V první řadě jsme volili mezi kopanou a vrtanou studnou. Nevhodný přístup na pozemek a špatný terén (svah s mnoha výmoly) nás nutily si dobře promyslet způsob realizace a vzít v úvahu veškeré výhody i nevýhody jednotlivých typů studní.

Při průzkumu trhu jsme mimo jiné zjistili, že jedna betonová skruž o průměru 80 centimetrů, výšce 50 centimetrů a tloušťce stěn 8 centimetrů disponuje hmotností 246 kg. Stejně tak betonová šachta na vodu není nejlehčí – okolo 1200 kg. S ohledem na fakt, že jsme chtěli daný projekt realizovat co možná nejvíc svépomocí, a ušetřit tak na nákladech za práci, rozhodli jsme se nakonec pro vrtanou studnu a vybrali jsme samonosnou plastovou variantu šachty, která po zasypání odolává tlaku zeminy bez nutnosti stavebních úprav či jejího obetonování.

Nenáročná instalace

Vrt jsme si nechali provést specializovanou firmou, ostatní záležitosti jsme již řešili svépomocí. Objednali jsme plastovou samonosnou vodoměrnou šachtu s požadovaným nátrubkem s těsněním u dna šachty (průměr 160 milimetrů). Její výhoda spočívá především ve snadné manipulaci (hmotnost jen okolo 35 kg) – její osazení zvládne hravě jediná osoba. Důležité je také, že je mrazuvzdorná, vodotěsná, má již integrované stupačky a lze do ní snadno přivést elektřinu – stačí ji provrtat a použít průchodku na kabel (šachta přitom neztrácí na vodotěsnosti).

K úspěšné instalaci šachty na vodu pak bylo pouze potřeba dodatečně vykopat díru pro potrubí vrtané studny. Museli jsme samozřejmě dávat pozor, aby hlína, kámen a nečistoty nepadaly kolem potrubí dolů do studny. Když byla jáma dostatečně hluboká, vyzkoušeli jsme šachtu nasadit bez těsnění, abychom zjistili, zda je potřeba ještě dále kopat pod terén.

Vykopaná jáma kolem vrtu. Prostor mezi hlínou a potrubím byl vyplněn studniční pěnou, jež brání sesuvu zeminy a nečistot a zpevňuje potrubí.

Pro zjednodušení procesu vsazování šachty do jámy jsme museli zkrátit potrubí. Poté, co jsme se ujistili, že hloubka jámy koresponduje s velikostí plastové šachty, jsme prostor mezi hlínou a potrubím zapěnili studniční pěnou. Ta brání sesuvu zeminy a nečistot a zpevňuje potrubí. Pro vyrovnání dna výkopu a vytvoření odpovídajícího podloží jsme použili písek.

Pro vyrovnání dna výkopu a vytvoření odpovídajícího podloží byl použit písek.

Dokončení

Aby potrubí prošlo bez komplikací přes nasazenou těsnicí manžetu šachty, natřeli jsme ho obyčejným krémem na ruce. Ve spodní části šachty se nachází studniční roura typu NC, z boku ústí hadice z polyvinylchloridu pro rozvod vody a elektrický přívod k napájení ponorného čerpadla. Nakonec jsme šachtu, která je uzavřena plastovým pochozím poklopem, obsypali zbylým pískem a použili hlínu na zásyp.

To vše přitom zvládli jen dva zruční lidé za půl dne, navíc bez těžké mechanizace. Dle výrobce šachta nevyžaduje další údržbu. Přístup do ní je však umožněn revizním vstupem o průměru 0,6 metrů a výšce cca 0,3 metrů. Obrazová dokumentace z průběhu stavby je v následující fotogalerii.

Fotogalerie

Autor: Ing. Kateřina Kočická
Foto: Kateřina Kočická