Vítězný biobazén ve Zbuzanech je vybaven ohřevem vody pomocí tepelného čerpadla a důmyslným lamelovým systémem pro zakrývání vodní hladiny. Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně

Plánujete koupání na zahradě? Inspirujte vítěznými návrhy v soutěži Koupací jezírko a biobazén 2021

Vlastníci rodinných či rekreačních objektů často budují na zahradách nádrže s vodou čištěnou bez chemie biologicky nebo biologicko-mechanicky. Tato díla jsou předmětem hodnocení soutěže Koupací jezírko a biobazén roku, která letos proběhla již potřetí.

Organizátorem soutěže je Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně. Odborná porota vybrala začátkem června několik vítězů a udělila ocenění ve třech kategoriích – Biobazén, Koupací jezírko a Ostatní.

Biobazén

Nejvíce zastoupená byla kategorie biobazén, což je uměle vytvořený ekosystém s cirkulující vodou bez přítoku, který připomíná potoky nebo říčky. Biobazén může mít podobu přírodního jezírka nebo naopak vypadat jako klasický bazén pravidelného tvaru. Základním principem čištění vody je odstraňování mikrobiálního filmu, který si lze představit jako kluzký povrch kamenů v tekoucí či stojaté vodě. V případě biobazénu narůstá biofilm především na biofilmovém filtru s velkým povrchem, který bývá zasypán vrstvami štěrku. Filtrace je založena na principu mechanického a biologického čištění vody.

První místo v této kategorii si odvezla firma Ekogreen za obdélníkový biobazén v zahradě elegantního domu v obci Zbuzany západně od Prahy. Kromě dokonalého provedení a citlivého napojení biobazénu na dům porotce nejvíce zaujalo ohřívání vody s pomocí tepelného čerpadla a důmyslný lamelový systém zakrývání vodní hladiny. V přímé návaznosti na obývací pokoj je pobytová dřevěná terasa, na niž navazuje biobazén o rozměrech koupací části 7,5 x 4,6 m s hloubkou vody 1,8 m. Pro děti je k dispozici brouzdaliště s mělkou vodou o hloubce vody 0,5 m. Z ložnice je možné vyjít na druhou, menší dřevěnou terasu, jakési molo, které umožňuje vstup do vody z jiné strany biobazénu a zároveň je odděleným, intimnějším prostorem pro rodiče. Pod molem je umístěna technologie filtrace vody.

Biobazén v Chotěboři disponuje kromě plavecké části i mělčí zónu a filtrační zónu s biofilmovými filtry. Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně

Pomyslné stříbro si na krk pověsil Ondřej Poul z firmy 3D Zahrady za biobazén v Chotěboři. Biobazén lichoběžníkovitého tvaru je rozdělen na plavací část o šířce 3 m a délce pěti metrů, která je hluboká 2 m. Na ni navazuje mělčí koupací zóna. Biofilmové filtry jsou umístěny ve filtrační zóně. Koupací část je z jedné strany obklopena mělkou zónou s vysázenými rostlinami a zónou pro lekníny. Na protější straně je dřevěné molo, které odděluje biobazén od samostatného jezírka pro ryby.

Koupací jezírko

Jediným zástupcem v této kategorii bylo koupací jezírko pod Vodárenskou věží v Českých Budějovicích. Do soutěže je přihlásil Michal Vránek, který si ze slavnostního vyhlášení výsledků odvezl čestné uznání za inovativní přístup k přírodnímu čištění vod v jezírkách kategorie I. a II. a jeho propagaci. Vodní dílo v areálu společnosti ČEVAK je příkladnou ukázkou koupacího jezírka bez techniky, které imituje přírodní model stojatých vod jako jsou ledovcová nebo umělá jezera, například zatopené lomy, pískovny a štěrkovny. Principem udržení čisté vody, který je také popsán na tabuli umístěné v blízkosti jezírka, je celkově nízký obsah živin. Toho je dosahováno především činnosti zooplanktonu (mikroskopických organismů pasivně se vznášejících ve vodním prostředí) a sedimentací (usazování těžších nerozpustných součástí na dně). V jezírku nejsou použita žádná čerpadla ani filtrační technika, která by tento princip narušila.

Koupací jezírko pod Vodárenskou věží v Českých Budějovicích je příkladem nádrže bez techniky, v níž je čistoty vody dosahováno pomocí zooplanktonu a sedimentací. Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně

Kategorie Ostatní

Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými technologiemi, než jsou ty popsané ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů. Vítězství v této kategorii si odneslo koupací jezírko u osamělého stavení nedaleko Pelhřimova. Autorům projektu a realizátorům Janě a Pavlu Mudrovým z ateliéru A57 se podařilo jezírko citlivě zakomponovat do zvlněné krajiny Vysočiny. Porotci ocenili individuální přístup respektující jedinečnost, ale i ráz okolní krajiny. Koupací jezírko bylo součástí projektu a realizace nejen celé zahrady, ale i fasády domu. Kameny použité v jezírku jsou z blízkého okolí, koryto potoka působí velmi přirozeně.

Koupací jezírko u stavení nedaleko Pelhřimova bylo oceněno za citlivou kompozici v rámci zvlněné krajiny Vysočiny. Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně

Čestné uznání v této kategorii si zasloužila firma Ivánek-Zeman za mimořádně zdařilé architektonické ztvárnění koupacího jezírka respektujícího genia loci beskydské Čeladné. Koupací jezírko potěší návštěvníky dvě stě let starého venkovského stavení, jehož citlivou rekonstrukcí vznikl moderní boutique hotel Mezi plůtky, který si získá srdce každého návštěvníka.

Cena generálního partnera Oase za nejlepší jezírko s Oase technologií putuje do Nového Bydžova za firemní jezírko společnosti OK ZAHRADY. Jezírko organického tvaru v ukázkové zahradě u sídla firmy je maximálně přizpůsobeno možnosti předvést zákazníkovi, jak může vypadat koupací jezírko v jeho zahradě. Zvláštností je okno pod úrovní terénu, které umožňuje nahlédnout pod vodní hladinu.

Čestné uznání bylo uděleno i koupacímu jezírku v areálu hotelu Mezi plůtky v Beskydech. Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně
Cenu generálního partnera získala realizace jezírka organického tvaru v Novém Bydžově. Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně
Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně

1) Zdroj: Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně, redakčně upraveno