Foto: Elena Elisseeva, Shutterstock

Účinná a rychlá izolace bazénu vylévaným polystyrenem

Věříte, že si lze prodloužit léto a koupat se v bazénu až o tři měsíce déle a přitom nemuset investovat do zařízení na ohřev vody? Ano, a sice v případě adekvátního zaizolování podzemní vany. Řešením je efektivní systém zateplení vylévaným polystyrenem. Ten jednoduše vylijete do vzniklé dutiny okolo bazénových bočnic a pak už jen vyčkáte, až zaschne.

Investor při pořizování zapuštěného bazénu myslí především na to, aby nádrž zdobila zahradu a poskytla mu dostatečný komfort. Ten mnozí spatřují například v rozmanitých bazénových doplňcích, jako jsou protiproud či podvodní lavice, koupat se můžeme ve sladké i slané vodě, oko potěší zajímavé LED osvětlení pod i nad vodou, trvanlivost bazénu zaručí výroba z kvalitního materiálu jako je nerez a další…

Pohodlí však přináší v první řadě přiměřená teplota vody, a to v jakékoli denní době včetně ranních hodin, které následují po chladnějších nocích. Té dosáhneme v první řadě kvalitním tepelným zaizolováním bazénu, a to jak ze spodní strany, tak na jeho bocích. Ještě důležitější je izolace v případě, že se rozhodneme vodu v bazénu ohřívat. Úniky tepla jsou v takovém případě nejen nepříjemné, ale především energeticky až neúnosné a vedou k významným finančním ztrátám.

Přiměřené teploty vody v bazénu dosáhneme v první řadě kvalitním zaizolováním bazénu, a to jak ze spodní strany, tak na jeho bocích. Foto: ThermoWhite CZ

Bez zaměřování a řezání

Poté, co je těleso bazénu usazeno na své místo a jsou zabudovány potřebné technologie a potrubí, vzniká mezi jeho konstrukcí a okolní půdou hluboká úzká prohlubeň s mnoha nerovnostmi. Zaizolování bazénu například kusovitými polystyrenovými deskami je proto velmi pracné. Nutné zaměřování a řezání výrazně zpomaluje celý proces, nemluvě o faktu, že tímto způsobem nelze izolaci provést dokonale a zcela bez vzniku vzduchových kapes.

Mezi konstrukcí bazénu a okolní půdou vzniká po usazení hluboká úzká prohlubeň s mnoha nerovnostmi a výčnělky. Zaizolování bazénu například kusovitými polystyrenovými deskami je proto velmi pracné. Práci usnadní izolace vylévaným polystyrenem, který zaplní každou, i sebemenší dutinu. Foto: ThermoWhite CZ

Z toho důvodu byly vyvinuty nové způsoby izolace, jako je vylévaný polystyren ThermoWhite (TW). Jde o tekutou hmotu tvořenou vodou a převážně recyklovanými polystyrenovými kuličkami (EPS) smíšenými s pojivem na minerální bázi, která zaplní každou dutinu a obteče veškeré rozvody či jiné nepravidelnosti. Ze speciální míchačky je tekutá, ale přitom viskózní hmota aplikována hadicovým dopravníkem přímo do prohlubně okolo bazénu, včetně jejího dna. Až 150 metrů dlouhá hadice přitom umožňuje i realizaci TW na těžko přístupných místech. Nakonec se hmota zhutní a uhladí do roviny, načež následuje dvou až třídenní technologická přestávka, po které už mohou být uskutečněny dokončovací betonářské práce. Během instalace je však zapotřebí vyhnout se období dešťů či dlouhodobému působení přímého slunečního záření.

Ze speciální míchačky je tekutá, ale přitom viskózní hmota ThermoWhite aplikována hadicovým dopravníkem přímo do prohlubně okolo bazénu, včetně jejího dna. Dostatečně dlouhá hadice umožňuje i realizaci na těžko přístupných místech.

Průkaz odolnosti

Ačkoli některé konkurenční společnosti tvrdí, že sypané či lité tepelné izolace neodolávají zvýšenému tlaku, a varují před jejich rychlou degradací, tato tvrzení nejsou v případě vylévaného polystyrenu ThermoWhite pravdivá. Jde naopak o materiál, který byl důkladně testován na tuhost a mrazuvzdornost, a prokazatelně tak odolává jejich působení, včetně nadměrné vlhkosti vznikající při tání sněhu. Výrobce rovněž deklaruje dostatečnou únosnost systému. Bazénové aplikace vylévaného polystyrenu nepodléhají prakticky žádným omezením. Pouze je potřeba mít na paměti, že během vysychání může ThermoWhite (stejně jako další produkty obsahující cement včetně betonu) dosahovat teploty až 70 °C.

Četné reference

Pro instalace bazénového podkladu (dno) je určen materiál ThermoWhite WD 130 R, který je uzpůsoben pro vyšší stupeň zatížení. Jeho jmenovitá hodnota tepelné vodivosti činí λ = 0,055 W/(mK). Tlakové napětí při 10% stlačení se rovná 80 kPa. Odpor vůči difúzi vodních par je deklarován ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd =6,4 m (definuje kolik metrů vzduchové vrstvy by svými difúzními vlastnostmi nahradilo danou vrstvu). Nasákavost při krátkodobém částečném ponoření činí ≤ 2,0 kg/m². Úbytek materiálu po 10 letech při tlaku 10 kPa je ≤ 1,2%. Materiál odolává i teplotám ve výši 80 °C.

V Rakousku jde o zavedený systém, jen bazénových realizací je zde každoročně přes 400. Avšak pro případ, že ani výše uvedené hodnoty nedostačují, je v závislosti na materiálu bazénu možné aplikovat přes vrstvu TW ještě roznášecí XPS desku o síle 3 až 5 centimetrů pro rozložení tlaku. Podobné situace jsou však výjimečné, k izolaci bočních stěn se totiž běžně používá standardní produkt WD 100R.

Izolace bočních stěn bazénu ThermoWhitem je bezespárová a jednolitá. Konzistence izolační hmoty nedovoluje vznik žádných vzduchových kapes či skulin, které by snižovaly tepelněizolační účinek materiálu a snižovaly tuhost a pevnost izolace.

Úspora na všech frontách

Izolace bočních stěn bazénu ThermoWhitem je bezespárová a jednolitá. Konzistence izolační hmoty navíc nedovoluje vznik žádných vzduchových kapes či skulin, které by snižovaly tepelněizolační účinek materiálu a snižovaly tuhost a pevnost izolace. Teplota v bazénu je proto udržována o minimálně 5 °C výše než v případě nezateplené nádrže, díky čemuž je prodloužena koupací sezóna. Zásypový materiál ThermoWhite v okolí bazénu je navíc zpětně recyklovatelný.

— kontakty —

ThermoWhite CZ s.r.o.

U čističky 383, 250 87 Mochov

E: office@thermowhite.cz   T: +420 722 444 180
WWW: https://www.thermowhite.cz

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock, archiv ThermoWhite CZ