Podlahové a stropní konstrukce je zapotřebí kvalitně izolovat i po stránce kročejové neprůzvučnosti. Jedním z vysoce efektivních způsobů je zalití konstrukce takzvaným vylévaným polystyrenem.

Litý polystyren pro útlum kročejového hluku

Majitel zděného rodinného domu v Hradci Králové se po poradě s architektem rozhodl, že pro účely podlahové tepelné i kročejové izolace aplikuje pod budoucí roznášecí anhydritovou podlahou a elektrickými otopnými fóliemi takzvaný vylévaný polystyren. Z jeho instalace přinášíme dvoudílnou reportáž, přičemž v této první části se zaměřujeme na popis projektu z pohledu akustiky.

Průnik takzvaných strukturálních zvuků, šířících se skrz konstrukce stěn a stropy, je vysoce nežádoucí. Nízkofrekvenční hluk, který vzniká v důsledku chůze či bouchání a šíří se vibracemi, je častým důvodem zhoršení mezilidských vztahů. Je proto důležité kvalitně izolovat i vodorovné konstrukce, a to z pohledu nejen vzduchové, ale také kročejové neprůzvučnosti. Základem je zvolit vhodnou podlahovou skladbu (sestávající ze čtyř základních vrstev: izolační, hydroizolační, roznášecí a pochozí) a správně ji realizovat tak, aby adekvátně tlumila hluk a nešířila se vlněním směrem dolů, ani do okolních konstrukcí.

Ideálně již v procesu výstavby domu (ale poměrně snadno i během rekonstrukcí) je také nezbytné aplikovat do podlahového souvrství vhodnou izolační hmotu a zvolit k tomu účelu takový materiál, který zajistí všem obyvatelům objektu klidné bydlení. Správná volba akustické zábrany přitom hraje důležitou roli v bytových, ale též rodinných domech.

Všudypřítomné kabely na podlaze by v případě pokládky klasických polystyrenových či minerálních desek činily montážníkům potíže. Naproti tomu litý polystyren ThermoWhite bez problémů překryje všechny výstupky a vyplní veškeré dutiny.

Problematika pokládky

Stejně jako je tomu u většiny současných novostaveb, i v případě popisovaného moderního dvoupodlažního rodinného domu je podlahové souvrství „skrýší“ velkého množství kabelů a rozvodů. Ty, byť jsou nezbytné pro budoucí komfort obyvatel, jsou překážkou při následném pokládání standardních minerálních či polystyrenových termoizolačních desek. Jejich zaměřování, řezání a ukládání (často navíc na nerovný povrch) je velmi pracné a výsledkem nemůže nikdy být kompaktní plocha bez výstupků a vzduchových kapes. Přitom každá nepravidelnost vede ke vzniku takzvaných tepelných a zvukových mostů, a snižuje tak hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw a kročejový útlum. Proto byl vyvinut systém litého polystyrenu ThermoWhite, který byl pro jeho větší tuhost a menší stlačitelnost zvolen i do „naší“ stavby namísto původně navržených desek z čedičové vlny.

Zrychlená montáž

Vylévaný polystyren je na minerálech založená tepelná a zvuková izolace, jejíž přidaná hodnota spočívá v jednoduché a rychlé instalaci. K rozestavěnému objektu do Hradce Králové přijel v osm hodin ráno vůz montážní firmy. V něm byla kromě materiálu uložena i speciální míchačka, která slouží k mixáži čerstvé hmoty tvořené polystyrenovými kuličkami (převážně recyklovanými), minerální pojivovou látkou a vodou (spotřeba činí 45 litrů na metr krychlový). Profesionální četa ThermoWhite v počtu tří osob započala ihned přípravné práce: přichystání materiálu k míchačce, natažení hadice a především zaměření jednotlivých místností rotačním laserem tak, aby došlo k položení materiálu do ideální roviny (s maximální odchylkou ±5 milimetrů). Po cirka hodinové přípravě již izolační hmota proudila do interiéru.

Čerstvá hmota je namíchána přímo na místě určení ve speciální mobilní míchačce a vháněna do interiéru dlouhou hadicí.

Po obvodu první místnosti bylo na stropní panely nad přízemím vylito několik hromádek tekuté, ale přesto konzistentní směsi, kterou jeden z pracovníků začal okamžitě rozhrnovat podél stěn. Následně pokračoval jejím rozhrabáváním směrem ke středu místnosti. Jemným stlačováním pak postupně dosáhl kvalitně uhlazené roviny. Celé horní patro o rozloze 65 metrů čtverečních bylo hotovo během několika hodin, po čemž následovala 48hodinová doba schnutí.

V případě potřeby lze schnutí a tuhnutí izolační vrstvy ThermoWhite ještě více urychlit. Při použití produktu Speed Up urychlovače je povrch připraven pro pokládku dalších vrstev už po 12 hodinách.

Nižší vrstva při vyšším zatížení

V královehradeckém objektu byl použit materiál WD 130 R, který je určen pro vyšší stupeň zatížení (až 16 kN/m2). Tloušťka vrstvy zde činí maximálně 25 milimetrů a byla uzpůsobena následné vrstvě – v koupelně, kde dojde k pokládce keramické dlažby, je proto vrstva ThermoWhite nižší než v ostatních místnostech, v nichž bude položen vinyl. Následovat budou rozvody podlahového vytápění a ty zality roznášecí vrstvou anhydritu na bázi sádry s rozptýlenou výztuží v podobě ztužujících vláken (snižují riziko vzniku trhlin související s objemovými změnami potěru ve fázi tvrdnutí). V koupelně pak bude na pojistnou hydroizolační stěrku naneseno cementové flexibilní lepidlo a dlažba, zatímco v ostatních místnostech to bude samonivelační anhydritová stěrka a nakonec vinylová lepená vrstva.

Výsledná podlaha v horním podlaží domu je takzvaná těžká plovoucí, která v kombinaci s vylévaným polystyrenem ThermoWhite vytváří akusticky více než vyhovující skladbu, která napomáhá potlačovat akustické mosty a minimalizovat šíření kročejového hluku na minimum.

    Zkombinujete-li ThermoWhite s parotěsnou zábranou PE5/300 instalovanou pod potěry, hlučnost snížíte až o 32 dB, což odpovídá nejvyšším akustickým standardům. Fólie se skládá z pětimilimetrové nárazové pěny a vrstvené parní bariéry se samolepicími pásky.

V přízemí byl pak důraz kladen zejména na tepelnou izolaci, aplikován zde byl proto materiál ThermoWhite WD 70 R (λ = 0,0444 W/(mK)).

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Helena Široká, Jiří Hejhálek ml.