Snímek zachycuje podlahu v přízemí, jehož plocha je již zcela pokryta tepelněizolačním materiálem ThermoWhite.

Vylévaný polystyren jako udržitelná izolace základové desky novostavby

V prvním díle našeho miniseriálu o podlahové izolaci ThermoWhite v referenčním objektu v Hradci Králové jsme popsali její provedení v prvním nadzemním podlaží, kde byl důraz kladen zejména na eliminaci kročejového hluku, což se povedlo. V přízemí byl vylévaný polystyren aplikován také, byl však zvolen produkt WD 70 R/N, který především výborně tepelně izoluje. Tento článek o tom pojednává a blíže se zaobírá také vlivem této technologie na životní prostředí ve srovnání se standardními polystyrenovými deskami.

Architekt, po dohodě s investorem, navrhl na podkladní železobetonovou desku v přízemí domu v Hradci Králové aplikovat hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou. Jako následnou termoizolační vrstvu zvažoval původně instalovat stabilizované desky z grafitového pěnového polystyrenu (EPS 150 mm), nakonec toto rozhodnutí změnil a zvolil litý polystyren. Místo kusových desek, které by vyžadovaly složité řezání a skládání, došlo proto k jednoduchému vylití tekuté izolační hmoty ThermoWhite (složené z polystyrenových kuliček smíchaných s minerálním pojivem tvořeným portlandským cementem a dalšími aditivy).

Foto před započetím instalace ThermoWhitu: Kuchyně si žádá pokládku velkého množství kabelů, které lze do izolační hmoty ThermoWhite snadno uschovat. Není přitom zapotřebí žádného složitého řezání ani zaměřování.

Řešení tepelné izolace členitých podlahových ploch

V přízemí jsou situovány veškeré společenské prostory, byla zde navržena také kuchyně, a to včetně kuchyňského ostrůvku. Rovněž se zde nachází pokoj, který v budoucnu poslouží jako pracovna, a technická místnost. Všechny tyto prostory, aby plnily svou funkci, si proto vyžádaly instalaci rozsáhlé a četné kabeláže, která, ačkoli byla pečlivě smotána a uložena zejména po stranách místnosti, zabírala velkou část plochy a narušovala představy o dokonalé rovině připravené k pokládce izolace. Zvolená tekutá (ale zároveň soudržná) izolační hmota ThermoWhite proto v referenčním domě posloužila mimo jiné jako vysoce efektivní nástroj, kterým lze bez námahy a rychle zaizolovat celou plochu podlahy. Zapotřebí bylo pouze počáteční přeměření místností rotačním laserem, aby byla dodržena rovinnost, dále provedení ohraničení prostoru, kde bude uložen krb přímo na železobetonovou desku bez spodní izolace, a nakonec kontrola roviny litého materiálu za pomoci vodováhy. Veškerá kabeláž je nyní – po vylití hmoty – uschována v podlaze, není proto zapotřebí instalovat přídavné lišty a hyzdit jimi moderní interiér.

Po vylití hmoty na podlahu přichází na řadu její snadné roztažení po okrajích místností a udusání.

Tepelně-izolační hmota pro vyšší stupeň zatížení

V přízemí použitý produkt ThermoWhite WD 70/R je minerálně vázaná teplotní a zvuková izolace, která je využívaná do prostor, u nichž se předpokládá běžný až vyšší stupeň zatížení. Jde o rozšíření výrobku WD 100 R s čerstvě napěněným EPS granulátem, jež nabízí především vylepšené izolační vlastnosti, ale i slušný útlum kročejového hluku. Materiál, namíchaný přímo na stavbě a do interiéru dopravovaný hadicí s výsledkem v podobě čerstvé podlahové lité hmoty, je ideální spodní vrstvou pod systém podlahového vytápění nejen v „naší“ stavbě. Bezvadně vodorovný a homogenní povrch izolace umožňuje rovnoměrnou teplotu ohřevu potěru v horní části podlahového souvrství, a zabraňuje tak různým roztažnostem s důsledkem v podobě vzniku trhlin, které jsou u cementových potěrů častým problémem. Dodejme, že kromě betonu lze jako další vrstvu na ThermoWhite instalovat také suchou podlahu. Eventuálně je možné vylévaný polystyren přizpůsobit i podkladu o různé tloušťce.

Podlaha s vytápěním

Na litou podlahovou vrstvu ThermoWhite byly v dalším kroku položeny topné rohože a kabely pro elektrické poloakumulační podlahové vytápění ECOFLOOR, které se vyznačují vedle jiného i snadnou a rychlou instalací, takže jsou vhodné zejména pro systémy hlavního vytápění.

Následně byly topné rohože s kabely zality finální tekutou vrstvou anhydritu. To je materiál na bázi sádry (síran vápenatý, CaSO4), který se realizuje dodavatelsky, v našem případě v podání firmy MFC – MORFICO. Ta realizovala litou anhydritovou nosnou podlahovou vrstvu pro dvoupodlažní rodinný dům v průběhu necelých dvou hodin. Proces zrání této podlahy je ale delší: Syrová anhydritová podlaha se po „mokrém“ vytvrzení (dům je dva dny utěsněn a nevětrán) a následném vyschnutí (při naopak intenzivním větrání) stane platformou pro její pohledovou úpravu (dlažba, linoleum, vinyl a další pohledové povrchy).

Po ThermoWhitu následovala pokládka topných rohoží s kabely.

Ekologie, recyklace a maximální využití prostoru

Lidé akceptují důležitost energetické účinnosti staveb, legislativa zpřísňuje standardy a normy vyžadují řešení se snižující se spotřebou energie a rostoucím podílem obnovitelných zdrojů. S tím souvisí potřeba či nutnost aplikovat při výstavbě řešení, která umožní provoz temperovaných staveb ideálně bez energie z uhlí, ropy a jiných neobnovitelných zdrojů.

A přesně to nabízí ThermoWhite. Ten kromě toho, že šetří čas a finance, je také ekologický - z většinové části se skládá z drceného recyklovaného expandovaného polystyrenu, jehož dopad na životní prostředí je výrazně nižší než dopad výroby nových EPS desek. Institut odpadového hospodářství Univerzity přírodních zdrojů a aplikovaných věd o živé přírodě ve Vídni potvrdil, že ThermoWhite vykazuje ekologickou rovnováhu a vysokou kompatibilitu s životním prostředím. Při testech byl kromě dopadů jeho výroby kladen zřetel rovněž na veškeré procesy předcházející produkci a instalaci systému nebo postupy na ně navazující, například na množství potřebného obalového materiálu, na vliv dopravy daného materiálu na životní prostředí nebo na fakt, že při instalaci ThermoWhitu stačí aplikovat potěr o menší tloušťce než v případě polystyrenových desek. Poslední zmíněný ukazatel hrál významnou roli při rozhodování majitele rodinného domu v Hradci Králové. Je obecně známo, že dnešní stavebníci často budují své domy na velmi malých pozemcích, kdy je úspora místa vysoce žádoucí.

ThermoWhite vykazuje ekologickou rovnováhu a kompatibilitu s životním prostředím.

Při výrobě materiálu ThermoWhite dochází:

  • k o 75 % nižší spotřebě fotochemického ozonu,
  • k o 54 % nižší spotřebě primární energie,
  • k o 21 % nižší produkci CO2,
  • k o 14 % nižší spotřebě vody,
  • k o 12 % nižší spotřebě zdrojů.

    Přídavkem je nutno dodat, že jde o 100% recyklaci polystyrenového odpadu.

  • Autor: Bc. Helena Široká, RNDr. Jiří Hejhálek
    Foto: Honza Hejhálek, Helena Široká, Jiří Hejhálek ml.