I pro bezproblémové sespádování střechy platí dvakrát měř... Správný sklon vyznačuje červená šňůra.

Litý polystyren Thermowhite. Celistvá a tuhá izolace do podlah a plochých střech

Podle dlouhodobých statistik přichází zhruba třetina nejpoužívanější tepelné izolace ve stavebnictví (pěnový polystyren, EPS) vniveč tím, že končí jako odpad ve formě odřezků a úlomků. Účinnost nakoupeného materiálu pak dosahuje sotva 70 %. Thermowhite je řešení, které nabízí plné využití tepelné izolace při jednoduché, rychlé a přesné práci.

Technologie Thermowhite je násobně vyzkoušená a prověřená časem, tedy více něž 20letou praxí při výstavbě a rekonstrukcích v Rakousku, Německu a jiných zemích Evropy prostřednictvím partnerské sítě ThermoWhite, včetně České republiky.

Jde o ‚vylévaný polystyren‘, tedy lehkou, tvárnou a stejnorodou izolační hmotu z polystyrénových buněk a speciálního pojiva. Její aplikace připomíná technologii litých potěrů: na staveniště přijede vozidlo „Thermowhite“ s materiálem (EPS buňky = kuličky a pojivo) a speciální míchačkou. V míchačce se kuličky a pojivo v přesném poměru smíchají a pneumatickým hadicovým dopravníkem, který je rovněž součástí tohoto vozidla, se dopraví na místo realizace, tzn. podlahu nebo střechu. Tato vlhká polystyrénová hmota neteče, je však tvárná s pomocí lehkého hladítka z PU pěny a pěchu. Během 12 až 24 hodin ztvrdne do stejnorodé bezespáré tepelněizolační hmoty o tuhosti podlahového pěnového polystyrenu.

Vůz s technickým a materiálovým zázemím pro realizaci izolací Thermowhite. Vedle hlavního materiálu, kuliček EPS, dopravují tato vozidla na místo stavby především míchací zařízení, pneunatický hadicový dopravník, speciální kapalné pojivo a další nezbytné technické a materiálové zázemí této technologie.

Základní hodnoty izolace

ThermoWhite je ideální pro aplikace na vodorovných a sklonitých plochách, konkrétně při tepelné izolaci podloží staveb, v podlahách a na střechách. Zde tvoří kompaktní tepelněizolační vrstvu beze spár, mezer, dutin ap., zkrátka bez netěsností a tepelných mostů. To se týká i kontaktu vodorovné izolace a obvodové stěny, který by měl také těsnit teplo, vzduch páru, radon apod.

Izolace ThermoWhite tak zajišťuje komfort v chladném i teplém období a navíc v případě stropních ploch i snížení kročejového hluku (v kombinaci s folií PE 5/300).

Technické a užitné vlastnosti izolace ThermoWhite

 • Tepelná vodivost až 0,045 W/(mK),
 • snížení kročejového hluku až o 32 dB,
 • zatížení až 20 kN/m 2 ,
 • nízká cena s ohledem na dodavatelské řešení a úspory za topení/ chlazení,
 • produkt se značkou CE,
 • zcela bez HBCD (neobsahuje zpomalovač hoření),
 • velmi příznivá ekologická bilance.

Pohled na míchačku uvnitř vozidla.

Stavební přednosti izolace ThermoWhite

 • Bezespárový systém = dokonalé izolační vlastnosti; je ideální pod podlahové topení.
 • Vysoká zatížitelnost.
 • Realizace sklonitých ploch, ideální pro ploché střechy (spolu s urychlovačem Speed UP).
 • Rychlost a jednoduchost pokládky vzhledem k nerovnostem podkladu (oproti deskám EPS).
 • Rozvody elektřiny, vody, topení atp. po podkladní ploše nejsou problémem. Thermowhite tyto prostupy jednoduše ‚obteče‘ a dokonale odizoluje.
 • ThermoWhite umožňuje aplikaci vyšší izolační vrstvy, dokonce i přes 50 cm.
 • Izolování bazénů systémem ThermoWhite® udrží teplotu vody cca o 5° C vyšší (v závislosti na objemu bazénu a místních podmínkách), než při běžné izolaci.
 • Rychlá, čistá a prostorově nenáročná montáž. Rychlost pokládky 6 až 8 m3/hod.
 • Doba schnutí a vytvrzení materiálu je max. 48 hodin; akcelerátor schnutí ji zkrátí až na 12 hodin.

Skutečná tepelná izolace

Dnešní tepelná ochrana budov je více teorie než praxe. Do vzorců se dosazuje hodnota λ = 0,04 W/(mK), či podobné číslo, ale ignoruje se, že mezi deskami jsou svislé a vodorovné spáry, které fungují jako mosty, jimiž putuje teplo, vzduch i vlhkost. Dokonale izotropní a celistvá tepelná izolace ThermoWhite tento problém řeší.

Její realizace je velmi rychlá: tepelnou izolaci střechy domu s potřebným spádováním, trubkovými rozvody a elektrorozvody (pro klimatizaci ap.) v klidu zvládne za jednu směnu jediný pracovník. Přesvědčili jsme se o tom díky panu Marku Dobiášovi (­ThermoWhite Moravia s.r.o. – výrobce a dodavatel izolace) a Peteru Jurášovi (Thermowhite service s.r.o. – realizační firma), kteří nás pozvali k návštěvě lokality Nová Chýně v obci Chýně v okrese Praha-západ. Dnes žije v Chýni cca 3 400 obyvatel, v nejbližších letech se počítá s více než 7000 obyvateli, říká Wikipedie.

Realizace tepelné izolace Thermowhite v tepelněizolační střešní konstrukci za pozornosti naší redakce a technického doprovodu. Izolace se realizuje relativně rychle, za 12 až 24 hodin tato hmota ztuhne na úroveň podlahového EPS polystyrenu.

Rezidence Nová Chýně

Projekt Nová Chýně nabídne ve třech etapách 148 řadových domů a 75 pozemků pro individuální výstavbu (ty byly v době psaní tohoto textu již téměř vyprodány). Jeho součástí jsou i parky s dětskými hřišti rozdělenými podle věku, volnočasové mateřské centrum a polyfunkční objekt s drobnými službami pro obyvatele. Cílem je dát zdejším obyvatelům potřebnou občanskou vybavenost v místě, aniž by dojížděli do Prahy.

Část této lokality, v níž běží výstavba ve třech fázích, byla již předána do užívání, jinde probíhaly stavební nebo dokončovací práce, zbylá plocha čekala na první vryp bagru.

Realizační detail při aplikaci izolace Thermowhite ve střeše.

ThermoWhite a jeho česká cesta

„Stavitele nebylo snadné přesvědčit, že mu technologie ThermoWhite ušetří peníze, čas i náklady a přinese novou užitnou hodnotu,“ řekl Marek Dobiáš. Fakta, například že v Rakousku a Německu je tato tepelněizolační technologie zejména u takto velkých staveb skoro běžná, či dokonce nutná, musí u nás uzrát, což vyžaduje trpělivost a vytrvalost.

Dodejme, že právě developerská výstavba, při níž se v průběhu postupné výstavby spotřebují tuny tepelné izolace, z čehož v průměru každá třetí tuna skončí jako odpad, vyžaduje hlubší zamyšlení, což právě Thermowhite service s.r.o., realizační firma, v našem nedůvěřivém prostředí dokázala.

Způsob aplikace tepelné izolace ThermoWhite v našich podmínkách ukazuje doprovodná fotodokumentace (s videem). Hmota, kterou pneumatická pumpa dopravuje na místo izolačních prací, vypadá na první pohled jako kompaktní hmota složená z buněk EPS. V dlani a při lehkém stisku ucítíte mírnou vlhkost; buňky jsou obaleny smáčivou kapalinou, která je drží pohromadě a v tvaru, do kterého byly zformovány. V tomto podání tato hmota – stejně lehká jako EPS – nejpozději do 48 hodin ztuhne do podobné tuhosti a pevnosti, jako EPS.

Recyklace EPS a dalších plastů u nás a ve světě

Ve Švýcarsku se dnes recykluje 98 % všech plastů, sousední Německo znovu využije dokonce 99,2 %. U nás je to pouze 59,8 % produkce plastů. Vznikají technologie, které recyklaci pěnového polystyrenu výrazně usnadňují. Například projekt Polystyren Loop řeší odstranění zpomalovače hoření HBCD z odpadního polystyrenu a vznik nového čistého granulátu polystyrenu vhodného pro další zpracování. První jednotka se v současnosti buduje v Holandsku. Další jsou plánovány v Polsku, v Německu a právě v České republice, kde mj. platí od roku 2015 zákaz aplikace zpomalovače HBCD v EPS.

Pohled na zrealizované řadové domy v areálu Nová Chýně.

Závěrem

ThermoWhite® je řešení budoucnosti, šetrné k životnímu prostředí. Produkt disponuje evropským certifikátem CE a podléhá přísným kontrolním kritériím, a to jak interními procesy přímo u rakouského výrobce, tak externě zkouškami v renomovaných laboratořích. Na území České republiky je tato tepelná izolace realizována jen prostřednictvím sítě certifikovaných strojů, zařízení a originálních produktů ThermoWhite®. Všichni zaměstnanci prošli a nadále procházejí školeními jak v Rakousku přímo u zakladatele systému, tak v praxi díky řadě úspěšných realizací.

Související články

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Jiří Hejhálek